GENSYN MED SMUKKE CHR.Ø DEN 9. OKTOBER 2021.

I forbindelse med Laila`s og min tur til Bornholm snuppede vi nogle dage på Chr.Ø (den 5-7. oktober) som jeg ikke har besøgt i mange år…. Det var skønt at være tilbage, at mærke roen og se de mange småfugle der hoppede rundt her og der og alle vegne. Det blev også til gensyn med gamle fuglevenner fra foråret 1991 samt en masse nye…. Særlig hyggeligt var det at fortælle Laila de mange røverhistorier fra dengang der var hår på hovedet af undertegnede…. Vanen tro var der masser af hitfeber og drømme hos os alle, det blev dog ikke til hits i denne omgang, men pyt gensynet med Øen efter mere end 20 års fravær var nok for mig.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagsiden af Gaden…. I 1991 blev der grinet godt af mig, da jeg kom til at kalde gaden for byen. Chr.Ø oktober 2021.

Rødhals. Et typisk billede i oktober er de mange Rødhalse der hopper rundt på Øen. Chr.Ø oktober 2021.

Bramgås. En måske fortabt Bramgås kigger efter båden Ertholm der atter sejler de mange turister hjem. Chr.Ø oktober 2021.

Fuglekonge. Der blev søgt efter føde overalt inden rejsen fortsatte over Østersøen. Chr.Ø oktober 2021.

Altid smilende Laila (hun kigger jo også på tossen)….. Chr.Ø oktober 2021.

Sangdrossel. Endnu en af de meget talrige fugle på Øen om efteråret. Chr.Ø oktober 2021.

Blisgås. Der er mulighed for at komme tæt på fuglene. Chr.Ø oktober 2021.

“En kratlusker”…. Chr.Ø oktober 2021.

BALTISK SILDEMÅGE VS BALTISK/SIBIRISK SILDEMÅGE FRA BORNHOLM/LANGELAND DEN 5. OKTOBER 2021.

Efter at have set nogle arketypiske Baltiske Sildemåger på Bornholm de seneste dage er det på tide at sammenligne lidt med de Baltiske Sildemåger jeg har set de seneste år på Langeland samt at inddrage de to fugle fra 2021 som pt står Baltisk/Sibirisk Sildemåge i en lille fotokavalkade. Bemærk at fuglene er fotograferet i perioden august til november, så der er variation i dragterne. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Baltisk Sildemåge 1k. Vang den 4. oktober 2021.

Baltisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.

Baltisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 29. august 2019.

Baltisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 29. august 2019. 

Baltisk Sildemåge 1k. Bagenkop 14. november 2019.

Baltisk Sildemåge 1k. Bagenkop havn den 14. november 2019.

Baltisk Sildemåge 1k. Bagenkop havn den 12. november 2019.

Baltisk/Sibirisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

Baltisk Sildemåge/Sibrisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

Baltisk Sildemåge/Sibirisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Baltisk Sildemåge/Sibirisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

 

 

ENDNU EN DAG MED MÅGER OG LILLE FLAGSPÆTTE DEN 4. OKTOBER 2021.

I dag tog Laila og jeg den lidt mere med ro og kiggede andre steder end i går. Vores mågetjek foregik mest på den nordlige del samt ned langs vestkysten af Bornholm. De fleste af dagens 20 fugle (3 adulte, 1 4k, 1 2k og 15 1k) blev fundet på marker hvor landmanden var i gang med at arbejde. Den største koncentration fandt vi ved Vang hvor vi havde 9 fugle. I modsætning til i går var der klart flest 1k fugle. Det blev også til 2 1k Baltiske Sildemåger hhv. ved Vang og Duebjerg. Dagens bedste fugl stod Laila for da hun fandt en super- fed Lille Flagspætte tæt ved Hammer Odde Fyr som kunne nydes på 4 meters afstand… Ellers skal en adult Vandrefalk ved Helligdomsklipperne også nævnes.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Baltisk Sildemåge 1k. Jeg må indrømme jeg er meget begejstret for denne art som er utrolig smuk og elegant. Vang den 4. oktober 2021. 

Laila havde fået selskab af en meget tillidsfuld Gråkrage. Hammersø den 4. oktober 2021.

BORNHOLM ER DRØMMELAND DEN 3. OKTOBER 2021.

Efter et par dage uden mågetjek var det atter på tide at se nogle måger igennem for at finde nogle Kaspiske Måger…. Sammen med Laila var jeg taget en tur til Bornholm for at se hvad “solskinsøen” kunne byde på… Og det overgik alt hvad vi havde turde drømme om. Vi ankom til Øen klokken 11 og klokken 18 var kliktælleren ved at brænde sammen… Vi havde fundet intet mindre end 97 Kaspiske Måger (45 Adulte, 1 4k, 7 2k og 44 1k fugle). Fuglene blev fundet både i agerlandet samt i diverse havne fra Rønne og op langs Østkysten. I et område der hedder Myregårds Myr (agerland) blev det til hele 44 forskellige fugle. Det var en stor overraskelse at der var så mange adulte (der kan godt have været et par 4k i mellem de adulte). Ellers var der meget få immature fugle, faktisk så vi ikke en eneste 3k. Men at halvdelen af fuglene var 1k fugle var mere forventeligt. Mellem de Kaspiske Måger fandt vi også 3 1k Baltiske Sildemåger (1 i agerlandet samt 2 langs østkysten)…. En kæmpe tak til Laila som var så sød at føre notesbogen så jeg kunne koncentrere mig 100 procent om at kigge de mange måger igennem, det koster vist en god middag.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Rønne havn den 3. oktober 2021. Det var en af de vildeste mågedage jeg har oplevet med denne art.

Baltisk Sildemåge 1k. En af dagens 3 ungfugle. Myregårds Myr.

ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I SEPTEMBER 2021 PÅ LANGELAND DEN 30. SEPTEMBER 2021.

Så er der gået endnu en måned med at tjekke de Kaspiske Måger på Langeland og jeg bringer atter en status over antallet samt aldersfordelingen. Jeg fik tjekket ganske flittigt i september endda mere end jeg havde forventet jeg kunne nå. Fordelingen af de mange tjek er ikke systematisk men lavet ud fra hvad der var tid til, derfor har der været klart overvægt af besøg i Spodsbjerg havn som jeg bor tættest på. Bagenkop havn har også været besøgt mange gange, men dog lidt nedprioriteret da havnen næsten var mågetom ved alle besøg. 

Antallet af nye fugle steg i september 2021 i forhold til august 2021 hvor jeg blot registrerede 16 nye fugle (1 3k, 2 2k og 13 juvenile/1k) og samlet så 20 fugle i alt. I september 2021 har jeg set omkring 40+ forskellige fugle, hvilket også må betragtes som meget få fugle. (Pt. ikke gennemgået hvor mange af de tidligere registrerede fugle der også blev noteret i september 2021 da jeg primært har focus på de nye fugle der kommer til). Samlet havde jeg 34 nye A fugle og 4 B fugle (Bemærk B fugle tælles ikke med i den samlede oversigt i 2021, da denne kategorisering først startede fra den 1. september 2021), og her stod Spodsbjerg for 24 A fugle og 3 B fugle. Aldersfordelingen af A fugle i september 2021 var følgende: 2 Adult, 1 4k, 16 2k og 15 juvenile/1k fugle. B fuglene var alle 1k fugle. Hvis man sammenligner aldersfordelingen med den forrige måned, så ses det tydeligt at der har været en kraftig fremgang i 2k fuglene (2 i august og 16 i sep-tember) Omvendt er antallet af juvenile/1k fugle meget på linie med august (13 i august og 15 i september (bemærk B fugle tælles ikke med)). Med alle forbehold for statistik og andre undtagelser, så ses det fortsat tydeligt at der er meget få juvenile/1k fugle i år. Til gengæld har jeg lidt svært ved at forklare den fremgang 2k fuglene har haft. Omvendt så kan man tydeligt se der er meget få gamle fugle på Langeland på denne årstid, det blev blot til 2 adulte samt 1 4k fugl og de forsvandt næsten med det samme – NO COUNTRY FOR OLD MEN… 

Det er utrolig trist at se hvor ringe Bagenkop havn er i år. I september så jeg blot 4 A fugle og 1 B fugl. Alderfordelingen blandt A fuglene var 1 adult, 1 4k, 1 2k og 1 1k. Den ene B fugl var også en 1k. jeg har aldrig set så fugle før i denne havn. Igennem årene har det altid været der at man kunne finde de store antal af Kaspiske Måger, mens det var mere sporadisk hvad man så i Spodsbjerg (med undtagelse af sidste år). Men mit umiddelbare indtryk er at der fortsat næsten ikke finder noget fiskeri sted i den sydlige havn af betydning her i september uden jeg dog har været inde og tjekke fiskeritallene som jeg tidligere gjorde for juli/august 2021.

Det blev til to nye aflæsninger af Kaspiske Måger og især den ene var særlig spændende. Den 6. september 2021 aflæst jeg en farvemærket 2k fugl fra Litauen i Spodsbjerg. Det viste sig at den havde jeg også aflæst den 24. august 2020 i Spodsbjerg havn. I 2020 så jeg den kun denne ene gang, men her i 2021 genfandt jeg den i Bagenkop havn den 8. september 2021, dette blev så også sidste aflæsning af den i denne omgang. Desværre har jeg endnu ikke hørt fra ringmærkningscentralen i Litauen, det ville ellers være spændende at høre om den er set andre steder. Den 11. september 2021 aflæste jeg endnu en 2k fugl, denne gang var det en fugl fra Polen og det var atter i Spodsbjerg havn. Denne fugl bar kun en stålring og blev kun registreret denne ene gang. Normalt høre jeg hurtigt fra Polen, men lidt ærgerligt har de endnu heller ikke sendt nogle informationer.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). I hele 2021 har jeg nu registreret 139 forskellige A Kaspiske Måger samt 5 B Kaspiske Måger på Langeland.  Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

LIDT ROVFUGLE OG OG MÅGER DEN PÅ LANGELAND DEN 29. SEPTEMBER 2021.

En fridag blev brugt på at starte dagen på Sydlangeland… Der var nu ikke overvældende mange fugle men det var heller aldrig kedeligt. Et pitstop ved Dovns Klinte gav lidt Røde Glenter og lidt social snak med Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer. Samlet nåede jeg at få noteret 20+ Røde Glenter, men der har sikkert været mange flere. En køretur rundt i landskabet gav 3 rastende Dværgfalke der gjorde livet farligt for de mange småfugle der rastede på markerne. Op af formiddag begyndte Musvågerne at røre på sig uden det nogensinde blev voldsomt. En enkelt rastende 1k Rørhøg ved Skovsgård Gods blev dagens eneste Kærhøg. En lille flok på 22 Blisgæs i Klise Nor var blot min anden obs i dette efterår.Ellers stod den atter på mågetjek og jeg fik hentet 2 (A) Kaspiske Måger på den sydlige del hhv. 1 2k (ny fugl for 2021) i Kelds Nor samt den blinde (på det venstre øje) i Bagenkop havn som bekendt er en genganger. I Spodsbjerg havn blev det kun til 5 Kaspiske Måger (A) i dag. Det drejede sig om 3 2k samt 2 1k… hvoraf den ene 2k var nye for 2021.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dværgfalk. En af dagens 3 rastende fugle jeg fik noteret på sydspidsen. Bagenkop den 29. september 2021.

Stenpikker. Denne smukke fugl havde taget en pause i trækket. Bagenkop havn den 29. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Begge dagens nye fugle på Langeland var 2k fugle. Spodsbjerg havn den 29. september 2021.

 

MÅSKE…. MÅSKE IKKE…. DEN 29. SEPTEMBER 2021.

Den ivrige læser af bloggen kan sikkert godt huske jeg lagde en interessant 1k Sildemåge op her på bloggen den 27. september 2021 og som jeg ikke kan rigtig kunne sætte navn på og måtte i tænkeboks med. I mellemtiden har jeg fået en mail vedr. denne fugle fra Hans Larsson som skriver følgende.. At den kon- trastrige farvesammensætning mest ligner en Baltisk Sildemåge, mens jizzet og ansigtet mest ligner en Sibirisk Sildemåge. Men at den foreløbig nok ikke bør bestemmes. Det er så den 2. juvenile/1k Sildemåge i år (se blog den 29. august 2021 for at se den første) som enten er en Baltisk eller en Sibirisk Sildemåge. Tilfælles for begge fugle er de i jizz, størrelse samt i hovedet mest ligner den Sibirisk Sildemåge… Plus de i ansigtsform minder en hel del om Kaspisk Måge… Spændende om man knækker koden for Sibirisk Sildemåge i fremtiden… jeg tror den er overset i Vesteuropa og at begge de Langelandske fugle er Sibiriske Sildemåger…

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Baltisk/Sibirisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Baltisk/Sibirisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Baltisk/Sibirisk Sildemåge 1k. Spodsbjerg havn den 27. december 2021.

JEG VAR SGU LIDT UARTIG I DAG DEN 28. SEPTEMBER 2021.

Efter at have siddet dybt begravet i en kælder med døde dyr uden vinduer på arbejde velvidende at solen skinnede udenfor, havde jeg det som klassens slemme dreng da jeg fik fri… nu skulle der dælme ses nogle fugle. Der var selvfølgelig dømt måger for fuld udblæsning, men inden jeg nåede dem havde jeg en Rød Glente henover min have mens jeg lige slog græsset inden det gik løs. Herfra så jeg mig aldrig tilbage, jeg var rigtig uartig i dag. På vej mod Spodsbjerg havn havde jeg en trækkende Fiskeørn ude over Lunkebugten, men så blev det heller ikke til flere rovfugle i dag. Jeg tog endnu en omvej inden havnen og kørte forbi Baragge Nebbe og lavede hattrick og blev Langelandsmester i den smukke Islandske Store Kobbersneppe da jeg her havde 2 1k fugle som gik sammen med en Lille Kobbersneppe. De to var på størrelse med den Lille Kobbersneppe, så tydeligvis mindre end det store indvid jeg så for nogle dage siden. Af andre vadefugle der kom i notesbogen kan nævnes 15 Strandhjejler, 4 Islandske Ryler og 3 Store Præstekraver. Herfra stod det næsten kun på måger (har dog en lille overraskelse i ærmet, så læs med, det er nemlig lige før jeg kommer udenfor døren). Spodsbjerg havn var faktisk rigtig god i dag, ikke fordi et væltede med mega mange måger, men blandt dem der var fandt jeg 8 (A) Kaspiske Måger samt en Cactus (også ny). Det meste var gengangere, men det blev alligevel til 2 nye hhv. 1 2k og 1 1k, resten var 2 2k samt 4 1k.  Cactus´en var en 2k og en rigtig spændende fugl, da jizzet  og stemmen var meget som en Kaspisk Måge. Men overhaledækfjerene var meget “prikket” og undervingerne meget mørke. Inden turen gik hjem tjekkede jeg lige de godt 100 Hvide Vipstjerter der rastede i havnen… og det er nu jeg bliver så uartig at jeg får internetkrigerne på nakken… når jeg tager chancen og siger jeg havde en Sortrygget Hvid Vipstjert, hvilket ikke er så almindeligt om efteråret og slet ikke på Langeland. Om efteråret er de ikke nemme at kønsbestemme (vel tæt på umulige… altså yarrellii, så vidt jeg husker). Aldersbestemmelsen er også meget svær… men kunne det være en 1k ?. Men den mørke ryg samt den meget mørke overgump som jeg mener overgår hvad man kan forvente af en alba… den når simpelthen for langt op…. Slagt mig bare hvis du ikke er enig… Det var alt for i dag.

Aflæsning af Kaspiske Måge (A) 2k (VLHJ) i Spodsbjerg havn.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge (A) juvenil/1k. Dagens nye ungfugl. Spodsbjerg havn  den 28. september 2021.

Kaspisk Måge (A) 2k. Godt nok en af de pænere af slagsen. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

Cactus 2k. Jizz passer fint med en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn 28. september 2021.

Cactus 2k. Bemærk overhalen. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

Cactus 2k. Her ses de meget mørke undervinger meget tydeligt. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

Sortrygget Hvid Vipstjert… Sgu lidt frækt at påstå… Bemærk hvor langt den sorte overgump når op på den mørke ryg. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

Sortrygget Hvid Vipstjert. Bemærk hvor meget hvidt der er på dækfjerene  samt igen hvor langt det sorte på overgumpen når op. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

POSEN VAR GODT RYSTET DEN 27. SEPTEMBER 2021.

Jeg snuppede nogle eftermiddags/aftentimer i Spodsbjerg havn og det gav 6 (A) Kaspiske Måger. Selv om antallet mindede lidt om det jeg plejer at se var der 2 nye samt nogle der ikke har været inde længe. Skægt som det sommetider kan variere fra dag til dag. De nye fugle var 1 2k samt 1 1k, mens gengangerne var 1 2k og 3 1k.  Der var atter en interessant 1k Sildemåge inde og raste…. som jeg lige må tænke lidt over samt høre andres mening om. Ellers skete det ikke meget mens jeg var i havnen, der kom dog flere flokke af trækkende Pibeænder ude i disen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A) Denne nye fugl kom ind lige før jeg kørte hjem. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). En af de meget stationære fugle der dog kan forsvinde i op til en uge eller to… Jeg er dog aldrig i tvivl når den er tilbage, den har en meget fin Kaspisk Måge stemme samt bevæger sig i det samme mønster rundt i havnen… meget konservativ fugl. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Denne har jeg ikke set siden den 18 september 2021 i havnen. Det krævede dog lige et ekstra grundig kig i mit “forbryderalbum” for at knække den med sikkerhed selv om jeg havde det på fornemmelsen. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Sildemåge 1k. Flere gange mindede hovedfaconen lidt om noget Kaspisk Måge… sgu da lidt bøvlet. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

 

 

“AGERLANDSTÆLLING” EFTER KASPISKE MÅGER DEN 26. SEPTEMBER 2021.

Da jeg ankom til Sydlangeland i dag for at kigge lidt morgentræk valgte jeg lidt alternativt at stå ved Kelds Nor… selv om det betød nogen færre småfugle end der sikkert ville have været ved Dovns Klint. Der kom dog konstant en del dagtrækkere og samtidig kunne jeg tjekke vadefuglene i Noret. Dagens trækfugl blev en 2k Kaspisk Måge (A) som gik stik SV og den første jeg ser her siden jeg så en juvenil raste i Noret den 31. juli 2021. Det var selvfølgelig en ny fugl for 2021. I Noret var der pænt med vadefugle, mest spændende var 40 Stor Præstekrave og 18 Sortklire. Bagenkop havn var atter tom for Kaspiske Måger og jeg måtte derfor skuffe Christian Hjort og Jørgen Ballegård som vist manglede den som årsart og ellers havde bestilt en hos mig. Da havnen svigtede og Klise Nor også gjorde, besluttede jeg at jeg ville afprøve de danske landbrugs-marker langs den Østlangelanske kyst for Kaspiske Måger. Det var viste sig at være en fin ide da jeg fandt 1 2k ved Fodslette samt 1 1k ved Illebølle Savværk som begge var (A) fugle. I begge tilfælde gik de i store blandede mågeflokke på 500-600 fugle som primært bestod af Stormmåger og Hættemåger. Ved Illebølle Savværk gik der også 1 1k Vestlig Sildemåge. I højt humør gik turen herefter til Baragge Nebbe, hvor der dog ikke var nogen Kaspiske Måger eller Islandsk Stor Kobbersneppe. Til gengæld genfandt jeg den samme adulte Sorthovedet Måge som jeg havde fundet der den 10. september 2021. I Spodsbjerg havn var der 4 (A) Kaspiske Måger hjemme og alle var gengangere, det drejede sig hhv. og 1 2k og 3 1k. Ud af dagens 7 fugle blev det til hele 3 nye. Især meget tilfredstillende var det at finde dem på alternative lokaliteter ude i agerlandet….. Der lugtede dejligt af gylle og ko derude !!.. lige mig og de Kaspiske Måger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Her ses den i selskab med Stormmåger og Hættemåger. Fodslette den 26. september 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Her er alle de små måger lige lettet og den står nu tilbage med 3 Sølvmåger. Illebølle Savværk den 26. september 2021.