EN FIN RUNDE PÅ MIDTFYN DEN 9. APRIL 2021.

De Langelandske måger fik en fridag i dag og i stedet blev det til en rundtur på Midtfyn. Jeg besøgte selvfølgelig Ringe Sø som det første, da jeg ville være sikker på at den Kaspiske Måge med et ben fortsat også var på plads i april. Heldigvis svigtede den heller ikke denne gang og så fortsat frisk og ivrig ud. Herefter gik turen til Birkum hvor jeg fik set det lokale ynglepar af Sorthovedet Måge. Umiddelbart så det ud til den ene fugl muligvis allerede lå og rugede, mens den anden fugl stod lige ved siden af. Man kun se de to fugle var ivrigt kommunikerende, dette kunne dog ikke høres på grund af den ret store afstand ud til den store koloni af Hættemåger, hvor de 2 Sorthovedet Måger har slået sig ned. Ellers godt med Rørhøge og Røde Glenter i landskabet rundt omkring plus en trækkende Fiskeørn ved Lindkær. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Nu har denne 3k Kaspiske Måge med et ben snart boet i og ved Ringe Sø i 1. 5 år. Ringe Sø den 9. april 2021.

Kaspisk Måge 3k gør klar til landing. Ringe Sø den 9. april 2021.

Der er nok en fair chance for at denne fugl kan ses i søen frem til den er kønsmoden og yngleklar hvis den kan overleve de næste par år…. Hvilket nok vil kunne betyde den først trækker væk i foråret 2023 !!. Ringe Sø den 9. april 2021.

 

AFTENTUR TIL SPODSBJERG HAVN DEN 8. APRIL 2021.

Jeg prøvede at lave en lidt sen aftentur til Spodsbjerg havn i håb om at en af de sene kuttere ville trække lidt måger med ind. Da den endelig kom ind havde den næsten ingen måger med sig, blot omkring 15 fugle. Heldigvis var der dog en ny 2k Kaspiske Måge imellem dem til mig og så var jeg faktisk ligeglad med antallet af fugle. Udover mågen bød Spodsbjerg havn også på et gensyn med den Sortstrubet Bynkefugl han jeg fandt der den 4. april 2021. På vejen hjem havde jeg en Trane som trak nord henover Rudkøbing Vejle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens nye Kaspiske Måge var ikke helt tilfreds med selskabet i første omgang, hvilket denne Sølvmåge fik at føle. Spodsbjerg havn den 8. april 2021.

Efter det sure opstød var der atter ro på mellem Sølvmågen og den Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 8. april 2021.

Denne smukke han af Sortstrubet Bynkefugl har nu rastet i Spodsbjerg siden den 4. april 2021. Spodsbjerg havn den 8. april den 2021.

 

 

 

DET KOLDE FORÅR 2021 FÅR TANKERNE TIL AT FLYVE MOD NV DEN 8. APRIL 2021.

Foråret 2021 høre til i den kolde ende synes jeg og man begynder næsten at drømme om arktiske oplevelser… Jeg fandt derfor lige et par billeder frem fra den 6. januar 2014 i Hanstholm havn, hvor jeg på en kold og våd dag nød den rastende 2k Ismåge. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Ismåge 2k. Hanstholm havn den 6. januar 2014.

Ismåge 2k. Hanstholm havn den 6. januar 2014.

LIDT AF DET SAMME PÅ LANGELAND DEN 7. APRIL 2021.

Laila og jeg tog en lidt konservativ tur hvor vi besøgte alle de kendte lokaliteter på Sydlangeland…. Det gav ikke voldsom mange overraskelser udover vi begge så vores første Stenpikker i Tryggelev Nor samt Brushøns i Nørreballe Nor i år. Dog var det rart at se den Sortstrubet Bynkefugl han jeg fandt ved Ristinge havn den 3. april 2021 atter kun genfindes samme sted. Da årsarterne var på plads stod den på mågetjek af Bagenkop havn og lidt vanen tro i øjeblikket blev det kun til de 2 faste Kaspiske Måger (2k og 4k). Inden turen gik til Spodsbjerg havn havde vi en enkelt NØ trækkende Fiskeørn ved Gulstav. Spodsbjerg havn var heller ikke indbringende, da der blot var 5-6 måger inde. Sidste stop blev Rudkøbing Vejle, hvor der atter var 2 Nilgæs. Lidt pussigt da vi var forbi igår var der kun en Nilgås at se under hele besøget… kan der evt. være en 3. fugl på spil ?. En gennemgang af mine fotos fra i år var desværre ikke gode nok til at kunne sige om der måske var en 3. fugl på spil… 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Bagenkop havn den 7. april 2021.

En hundelufter syntes lige hun ville skæmme Nilgæssene op mens jeg sad og fotograferede dem !! Rudkøbing Vejle den 7. april 2021.

SORTRYGGET HVID VIPSTJERT OG ÅRETS 3. SORTSTRUBET BYNKEFUGL, LANGELAND DEN 4. APRIL 2021.

Sammen med Laila tog jeg endnu en tour de force på Langeland efter måger og meget andet. Først stop blev Klæsø, hvor Laila lynhurtig kunne melde om 5 rastende Traner. I mellem en mindre gruppe Sølvmåger lå der en fin 2k Cactus (hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge). Ellers nød vi en adult Havørn som sad med et bytte samt et Rørhøg par med bytteskifte. I Bagenkop havn måtte vi nøjes med den faste 4k Kaspiske Måge som kun har et øje. Herefter gik tur mod Baragge Nebbe. På vejen der op rundede vi Påø og fandt sørme en meget fin Sortrygget Hvid Vipstjert hun som gik sammen med en 7-8 albaer på en pløjemark. Desværre lettede den ret hurtigt og forsvandt herefter for os. Det er kun 2. gang jeg ser denne underart på Langeland samt i Østdanmark. Ved Baragge Nebbe fandt vi en ringmærket (gul ring) 2k Kaspiske Måge, som desværre ikke kunne aflæses. Efter 5 minutter fløj den mod nord og vi så aldrig mere til den selv om vi forsøgte at genfinde den i Spodsbjerg havn. For anden dag i streg blev det til en Sortstrubet Bynkefugl han, da vi fandt en smuk fugl lige nord for havnen. Det var i samme område hvor jeg havde en han sidst i februar 2021. Jeg tror dog ikke det er den samme, da jeg har besøgt dette område masser af gange siden den forsvandt uden at se nogen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 4k (den med det blinde øje). Bagenkop havn den 4. april 2021.

Kaspisk Måge 2k (var ringmærket med en gul ring som desværre ikke kunne aflæses.) Baragge Nebbe den 4. april 2021.

Så var der atter Sortstrubet Bynkefugl ved Spodsbjerg…. Det var den 3. jeg ser i år på Langeland. Spodsbjerg den 4. april 2021.

 

ENDNU EN SORTSTRUBET BYNKEFUGL PÅ LANGELAND I ÅR DEN 3. APRIL 2021.

En tidlig tur på den sydlige del af Langeland bød på en kølig men meget smuk morgen med sol og let vind fra en nordlig retning. Der var hverken måger eller gang i noget træk… Dagen blev dog reddet da jeg fandet min anden Sortstrubet Bynkefugl på Øen i år. Den første fandt jeg ved Spodsbjerg den 25. februar 2021 (se blog fra den 26. februar 2021). Endnu engang var det en han jeg fik støvet op og den var rigtig i hopla, da den var ivrigt syngende. Lidt overraskende var overgumpen ret lys og meget bred på dette individ, nåede faktisk ned langs undergumpen. Jeg har mange gange oplevet at de vestlige racer har en lys overgump, men dagens fugl ved Ristinge havn var mere bred og påfaldende end normalt. Undervingedækfjerene var mørke, men ikke mørke nok i forhold til de østlige racer. Dog var de mere mørke end på den fugl jeg så ved Spodsbjerg i februar 2021. Når man ellers bare så fuglen sidde i terrænet lignede den en klassisk vestlig fugl. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortstrubet Bynkefugl han. Ristinge havn den 3. april 2021.

Sortstrubet Bynkefugl han. Ristinge havn den 3. april 2021.

Sortstrubet Bynkefugl han. Ristinge havn den 3. april 2021.

Sortstrubet Bynkefugl han. Påfaldende hvid og bred overgump for en vestlige race. Ristinge havn den 3. april 2021.

Sortstrubet Bynkefugl han. Undervingedækfjerene var dog ikke så mørke som hos de østlige racer. Ristinge havn den 3. april 2021.

 

“KLING KLANG CLANGA” DEN 1. APRIL 2021.

Dagen startede brutalt med at Søren Bøgelund pludselig stod ved siden af min bil mens jeg sad og tjekkede måger ved Klise Nor og samtidig snakkede i telefon og sagde der er lige trukket en Stor Skrigeørn !. Jeg røg ud af bilen da jeg troede den hang lige henover os, men ak ak den var trukket ind ved Dovns Klint og var kun muligvis fløjet denne vej….Jeg tog et mindre break fra mågerne og kørte lidt rundt og så både trækkende Havørn og Vandrefalk. Måske for at muntre mig selv lidt op kom jeg til at tænke på den linie Jesper Fårekylling synger i det årlige juleshow fra Walt Disney “Kling Klang Klinger” og fik den omskrevet til noget i retning af “Kling Klang Clanga” !…  Efter en times tid kom jeg atter til fornuft og kørte ned og tjekkede mågerne i Bagenkop havn og indså jeg aldrig bliver en ny Johnny Madsen. Det var nemlig en stor dag i dag, da det atter var tilladt at fiske og alle kutterne var også ude. Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, det var ikke mange måger der blev trukket med ind, og det samme gjorde sig også gældende da jeg senere på dagen tjekkede Spodsbjerg havn. Min mågedag endte med at blive en tynd omgang, da jeg blot fik en 2k Kaspisk Måge i Bagenkop havn…. som selvfølgelig var den faste fugl. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Så er der atter frisk fisk i de Langelandske havne, hvilket glædede denne Svartbag. Bagenkop den 1. april 2021.

 

 

 

 

ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I MARTS 2021 PÅ LANGELAND DEN 31. MARTS 2021.

Så er det atter tid til at give et “forkromet overblik” over de Kaspiske Mågers forekomst på Langeland og denne gang gælder det marts 2021. Årets 3. måned led lige som februar under fiskestoppet og det blev til meget få Kaspiske Måger. For anden måned i streg fik jeg ikke registreret en eneste ny fugl i Bagenkop havn og måtte her nøjes med de 2 faste fugle (4k og 2k). I Spodsbjerg havn var situationen ikke meget bedre, her så jeg først Kaspiske Måger igen fra den 16. marts 2021. Den ene var en gammel kending som kom ind og blev frem til den 19 marts 2021, mens der samme dag dukkede en ny 2k fugl op.. Så havnene bød kun på 4 forskellige fugle hvoraf kun en var ny. Uden for havnene blev det dog til 2 nye fugle, da der blev set 2 2k fugle den 26. marts 2021 hhv. syd for Bagenkop by og Nørreballe Nor. Med 3 nye fugle i marts er der nu set i alt 66 forskellige fugle i løbet af årets 3 første måneder.

Nye fugl i (3 Stk.) marts 2021:

Den 16. marts 2021 1 2k Spodsbjerg Havn.

Den 26. marts 2021 1 2k Syd for Bagenkop by.

Den 26. marts 2021 1 2k Nørreballe Nor.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

På dagens tur rundt på Langeland for at tjekke op på de Kaspiske Måger løb jeg ind i dette muntre skilt…. (ironi kan forekomme). Ristinge den 31. marts 2021.

BLOT 10 MINUTTERS PIP VED RINGE SØ DEN 27. MARTS 2021.

En våde morgen og formiddag blev brugt på alt muligt andet end fugl og da solen endelig dukkede frem var tiden blevet knap… Et hurtigt tjek af Ringe Sø var alt hvad jeg nåede denne lørdag. I første omgang så det ikke ud til at den Kaspiske Måge med et ben var hjemme… men efter nogle minutter stod den pludselig lige ved siden af mig. Da den havde fået to stykker brød var den atter på farten og forsvandt ud i det blå.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Helt stille og uden en lyd stod den pludselig ved siden af mig – kaspisk Måge (3k). Ringe Sø den 27. marts 2021.

Efter to stykker brød smuttede min gode ven den Kaspiske Måge (3k) med et ben igen. Ringe Sø den 27. marts 2021.

 

ENDELIG LIDT NYE KASPISKE MÅGER PÅ SYDLANGELAND DEN 26. MARTS 2021.

Jeg tog en tidlig morgenrunde på Sydspidsen af Langeland, da jeg håbede der måske kunne dukke lidt nye Kaspiske Måger op i dag med med vind fra en sydlig retning samt noget varme. Bagenkop havn skuffede atter da der igen var mågetomt (maks 15 fugle), men den 4k Kaspiske Måge med et blindt øje var dog inde. Jeg besluttede mig derfor at prøve lidt havobs fra samme lokation. Det gav ret hurtigt bonus da der kom en ret lys og stor 2k Kaspiske Måge som målbevist trak mod SØ… Men det blev også den eneste jeg fik på direkte træk. Herefter sig turen til Nørreballe Nor, hvor der var mange Hættemåger og Stormmåger og mellem dem dagens anden nye 2k Kaspiske Måge. Det var faktisk de første nye fugle jeg ser i marts på den sydlige halvdel af Langeland !. Jeg kunne desværre ikke følge de gode takter op i Spodsbjerg, hvor der ikke var en eneste Kaspiske Måge. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Trækkende 2k Kaspisk Måge med “Heuglini-look”. Bagenkop den 26. marts 2021.

Samme 2k Kaspiske Måge som på første billede. Bagenkop den 26. marts 2021.