DE RINGMÆRKEDE MÅGER FRA LANGELAND I 2020 FORTSÆTTER MED AT BLIVE AFLÆST I UDLANDET DEN 3. FEBRUAR 2022.

Det er dejligt at der fortsat tikker fine aflæsninger ind af de Kaspiske Måger samt Middelhavssølvmågen som Kjeld T Pedersen og jeg mærkede i sommeren 2020 i Spodsbjerg havn og Bagenkop havn… Vi har netop lige modtaget en “hilsen” fra VLCC en Kaspisk Måge som vi mærkede i Spodsbjerg den 20. august 2020 som juvenil fra Holland. Det er ikke første gang den er blevet aflæst i Holland, i oktober 2020 blev den aflæst 3 gange i oktober 2020 Katwijk/Ijmuiden. I 2021 var den atter tilbage i oktober ved Ijmuiden, hvor det blev til en enkelt aflæsning. I dag den 3. februar 2022 er den så atter genfundet i Holland ved Bunschoten SØ for Amsterdam. Jeg tror umiddelbart den tilbringer alle sine “teenageår” i Holland og først smutter øst på når den er kønsmoden om et år eller to. Måske bliver den i også Holland, hvor der nu yngler en del rene par af Kaspisk Måge. 

I 2020 fangede vi også en enkelt 2k Middelhavssølvmåge den 9. august 2020 i Bagenkop havn. Her havde jeg den frem til den 14. oktober 2020 hvor jeg aflæste den sidste gang. Den dukkede herefter op i nærheden af München den 3. december 2020. Den er blevet mere eller mindre i samme område om efteråret/vinteren frem til vores sidste genmelding fra den 27. januar 2022. Dog dukkede den lidt mærkeligt op i området en enkelt gang i juni 2021. Samlet har vi modtaget 55 aflæsninger på den fra det samme område omkring München. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil (A) Ikke en af de aflæste fugle som jeg dog tidligere har bragt mange billeder af men derimod VLHK… Den har vi endnu ikke fået nogen aflæsninger på fra udlandet eller Danmark… Jeg udlover dog en flaske rødvin til den første der finder den samt ikke mindst fotodokumentere den. Jeg kan jo særlig godt lide den er opkaldt lidt efter mig…. bemærk de to sidste bogstaver!!. Spodsbjerg havn den 9. august 2020.

“Postkort” fra VLCC den 3. februar 2022. 

STORMMÅGE – JEG ER ALDRIG KOMMET IGANG DEN 2. FEBRUAR 2022.

Jeg har tidligere forsøgt mig i emnet Stormmåge… men kom aldrig rigtig i gang. Jeg ved ikke rigtig hvorfor da det egentlig er en spændende måge. Der er masser af ting at tage fat på, man kan kigge efter Østlige Stormmåger… et ret svært emne og måske en dag der vil være en Ringnæbbet Måge imellem. Ofte er de svære at komme tæt på i det åbne land og man derfor ikke kan få de rigtige fotos af vingerne. Man bliver derfor ofte nød til at søge ind til byparker og mindre søer hvor der er kan være en del mellem de mange Hættemåger…. Men igen, så er der risiko for at blive overfaldet af ældre kvinder med deres “tempeltissere” eller en utilpasset pædagog… eller endnu værre ældre cigarrygende mænd der mener der er for mange Skarver i denne verden… På trods af alle disse frygtelige og besværlige ting forsøgte jeg mig alligevel med lidt Stormmåge studier for nogle dage siden, hvor jeg fik set nogle typiske Canus Stormmåger…. Måske fortsætter jeg med at kigge på dem, nu hvor der ikke er nogen Kaspiske Måger til at gør mig glad.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Stormmåge canus adult. En helt igennem klassisk Stormmåge fra vores region. Bemærk store hvide “spejle” i både p10 og p9. Ringe Sø den 30. januar 2022.

Stommåge canus adult. Her et andet eksemplar som også er meget typisk. Benfarven er meget variabel hos arten og det undre mig det ikke er et emne der omtales med større interesse. Ringe Sø den 30. januar 2022.

Stormmåge canus 2k. Bemærk et meget stribet hoved samt isse. Ringe Sø den 30. januar 2022.

Stormmåge canus 2k. Måske en dag man finder en rigtig Ringnæbbet Måge og bliver berømt på Fyn. Ringe Sø den 30. januar 2022.

FLYVENDE SORTBUGET KNORTEGÅS, RISTINGE HALE DEN 30. JANUAR 2022.

Jeg har altid haft Knortegåssen som min favorit gås… Jeg blev nok for alvor begejstret for den da jeg var med til at tælle ynglefugle i slutningen af 80erne på Tipperne, hvor vi sejlede ned til poldene (banker) i Nymindestrømmen i maj måned, hvor man kun se disse smukke fugle rigtig godt samt ikke mindst høre deres hyggelige stemmer. Sidenhen steg interessen for bestemmelsen af racerne og da jeg den 22. december 1995 så min første Sortbuget Knortegås ved Yder Bjerrum fundet af min gamle læremester Ole Thorup har denne race altid været min favorit blandt Knortegæssene. Ikke pga af dens sjældenhed men derimod fordi den er meget smukt tegnet og kontrastrig. Denne kontrast kan næsten sammenlignes med Hvidhalset Fluesnapper og Broget Fluesnapper, det er bare smukkere hos førstnævnte. 

Igennem årene har jeg fundet flere og set godt med Sortbuget Knortegæs på især Langeland, især ved Ristinge Hale. I forbindelse med mit lille projekt omkring af få belyst forekomsten af Kaspiske Måge på Langeland har jeg opdaget flere ved Spodsbjerg hvor arten ellers aldrig er blevet registreret. Der går om efteråret et massivt træk af Mørkbuget Knortegæs igennem Langelandsbæltet og mellem dem har jeg haft flere Sortbuget Knortegæs (kun rastende) samt første sikre veldokumenterede fund i Skandinavien af et hybridpar mellem Mørkbuget og Sortbuget (famileflok, par med 2 unger, læs mere her på bloggen). Jeg har igennem de sidste 2 år forsøgt at finde en trækkende Sortbuget mellem de Mørkbuget Knortegæs (set kandidatter samt hybridtyper) men endnu ikke fundet en. Jeg tror godt man kan tage denne art på direkte træk hvis den ses godt da den egentlig ikke er særlig svær at bestemme. Man skal dog bare være bevist om at Mørkbuget er noget variabel og i stærkt sollys kan se mere kontrastrig ud og man derved kan blive snydt. 

I denne vinter 21/22 har der rastet 3 Sortbuget (mener dog der er tale om 4 indvider) ret fast ved Ristinge Hale og jeg har været forbi flere gange for at kigge på dem. Mit fokus har især været at forsøge “plukke” den Sortbuget ud når fuglene er kommet indtrækkende ude fra vaden samt forsøge at få lidt billeder af dette. Især det sidste har ikke været så nemt, men den 30. januar i forbindelse med stormen Malik kom fuglene ret tæt på samt i noget fornuftigt lys. På flere af billederne er det nemt at finde de Sortbuget, men der er også mulighed for at se hvordan man evt. (alt efter temperament) kan blive snydt af enkelte Mørkbuget. Håber dette lille indslag på min blog kan bruges af mine læsere ude i felten næste gang der tjekkes Knortegæs…..prut prut.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortbuget Knortegås i selskab med Mørkbuget Knortegæs. Bemærk hvor kraftigt den hvide “leverplet” står i kontrast mod den sorte bug og hals. På de 3 helt normalt tegnede Mørkbugede Knortegæs er det kun halsen der er sort mens kroppen er brungrå med svagt hvidt på flanken. Bemærk også den kraftige halsring hos den Sortbuget i forhold til de mindre tydelige hos de Mørkbugede (dog ser den lidt større ud på den fugl længst til højre). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget (øverst til venstre). I den rigtig belysning burde det ikke være vanskeligt at “plukke” den ud af flokken og det endda på ret store afstand (1 km ?). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. Her er et godt foto at øve sig på, der er 2 Sortbuget imellem samt Mørkbuget med variable flanker (forstærket af det stærke sollys). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås (øverste til venstre) Igen intet problem at “plukke” sådan en fugl ud. Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. På billedet her ses 2 Sortbuget, 1 flyvende næstøverst samt en stående i midten. Bemærk især den flyvende Mørkbuget under den flyvende Sortbuget, her fremstår flanken meget hvid og ses sådan en fugl kun kortvarigt er der fare for at man kan komme til at fejlbestemme den til en Sortbuget… Bemærk dog hvor lille halsringen er på denne Mørkbuget. Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. På jorden er det en meget nem fugl at bestemme og finde mellem de Mørkbugede Knortegæs. Bemærk sort bug mod hvid “leverplet”. Både bug og hals er sort (kun svag kontrast som kan være svær at se på afstand og i mindre god belysning). I mit opslag har jeg ikke omtalt den Lysbugede race af Knortegås som også kan være vanskelig at skelne fra en Sortbuget. Er man i tvivl på en rastende fugl, så gælder det både for Sortbuget og Mørkbuget at det sorte/mørke på bugen rager forbi benene, hvilket det ikke gør på en Lysbuget. Ristinge Hale den 30. januar 2022.

ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I JANUAR 2022 PÅ LANGELAND DEN 31. JANUAR 2022.

Årets første måned blev aldrig nogen “fest” vedrørende forekomsten af Kaspiske Måger på Langeland. I den første trediedel af januar 2022 sås der blot 4 3k fugle hhv. 3 i Spodsbjerg havn og 1 i Bagenkop havn. Disse fugle var alle gengangere fra 2021 hvor især et par af dem havde været meget faste. I forbindelse med at man fremrykkede fiskeristoppet med 14 dage (skulle ellers først have være trådt i kraft den 1. februar 2022) forsvandt disse fugle fuldstændig samt de øvrige måger fra havnene. Herefter blev alternative områder gennemsøgt for at finde nogle fugle. Det var dog ikke nogen særlig nem opgave, samlet blev der i resten af januar fundet 5 forskellige fugle som ikke var blevet registreret tidligere. Det drejede sig hhv. om 1 2k og 4 3k fugle. I normale år vil der primært være flest 1. vinter fugle på Langeland i denne periode, omvendt passer det meget godt med det billede af at der var meget få 1k fugle i 2021. Samlet bød januar 2022 på 9 forskellige fugle hvoraf 5 var helt nye for sæsonen. Alle individer var (A) fugle. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright

Kaspisk Måge 3k (A). Meget passende fandt jeg en ny fugl den sidste dag i januar. En fugl rastede og fou. sammen med en masse andre måger ved Skovsgaard Gods på de samme marker hvor jeg fandt en Sibirisk Sildemåge i november 2020. Skovsgaard Gods den 31. januar 2022. 

Kaspisk Måge 3k (A). Samlet blev der blot set 9 forskellige fugle på Langeland i løbet af januar 2022. Skovsgaard Gods den 31. januar 2022.

FØRSTE FOTODOKUMENTEREDE KASPISKE MÅGE PÅ FYN I DET NYE ÅR, RINGE SØ DEN 30. JANUAR 2022.

Jeg har flere gange i år været forbi Ringe Sø på Midtfyn hvor jeg de seneste år har fundet lidt Kaspiske Måger, men indtil i dag havde jeg ikke haft heldet med mig i det nye år. Lykken vendte heldigvis tilbage i dag da jeg fandt en 4k fugl (A) mellem en en lille flok Sølvmåger. Det var ikke en fugl der var særlig interesseret i at komme tæt på og hilse på mig, hvilket er meget typisk for de adulte (i det her tilfælde næsten adult) fugle. Det er ofte som om de har gjort sig nogle kedelige erfaringer med os mennesker. Det kan måske også skyldes at de er så gode til finde føde selv at de ikke behøves at gå efter brød. En sidste mulighed var måske også at den bare allerede var mæt ?. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 4k (A). Det blev årets første veldokumenterede fund i søen samt den første fotograferede på Fyn i 2022. Ringe sø den 30. januar 2022.

Kaspisk Måge 4k (A). Her kan hånden sammenlignes med en Sølvmåges hånd (Venstre side). Ringe Sø den 30. januar 2022.

STORMEN MALIK GAV ÅRETS FØRSTE KASPISKE MÅGE PÅ TÅSINGE DEN 29. JANUAR 2022.

Efter diverse gøremål var overstået trængte jeg til at løfte kikkerten… Da jeg var lidt i tvivl om man kunne finde på at lukke Svendborgsundbroen samt  langelandsbroen på grund af stormen Malik, så valgte jeg at blive på Tåsinge. Jeg tjekkede diverse marker for måger da jeg tænkte der måtte stå en del fugle rundt omkring der var søgt ind i landet på grund af vejret. Det gav hurtigere bonus end jeg lige havde turde håbe på da jeg ved Bjerreby mellem godt 50 måger fandt min blot 4. Kaspiske Måge på Tåsinge. I 2021 fandt jeg for første arten på øen ved 3 lejligheder og i alle tilfælde drejede det sig om forskellige fugle. De blev fundet hhv. den 22. september ved Lunkebugten, den 12. oktober kort før Siødæmningen og den 1. december ved Vårø. Alle fuglene fra 2021 var 1k fugle, mens dagens fugl var en 3k fugl. Det var en helt befrielse at finde en Kaspisk Måge igen efter jeg ikke havde set en siden den 18. januar 2022 på Langeland. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright. 

Kaspisk Måge 3k (A). Da den dukkede op i forbindelse med stormen Mailk… må den hellere blive opkaldt efter denne. Bjerreby den 29. jnuar 2022.

Kaspisk Måge 3k (A). Malik gør klar til at lette.  Bjerreby den 29. januar 2022. 

SOMMERMINDER – MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BAGENKOP JULI 2020. DEN 28. JANUAR 2022.

En 2k Middelhavssølvmåge om sommeren i Danmark er altid en udfordrende måge at skulle bestemme. Jeg var så heldig at finde sådan en og kunne følge den igennem lang tid. Faktisk dukkede den allerede op i Bagenkop havn den 31. maj 2020 hvor den blev til den 26. juni 2020. Herefter forsvandt den, men jeg genfandt den atter den 13. juli 2020 (hvor alle dagens fotos stammer fra) og den blev frem til den 14. oktober 2020. Vi ringmærkede den med en farvering den 9. august 2020 og efter den var forsvundet fra Bagenkop havn dukkede den op i nærheden af München i Tyskland i december 2020. Så det var virkelig en spændende måge at følge både vedrørende bestemmelsen samt hvor den senere trak hen. Her er en mindre fotokavalkade fra den sommerdag den atter stemplede ind i Bagenkop havn som jeg aldrig tidligere har vist.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop den 13. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 13. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 13, juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 13. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 13. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Her i infight med nogle Svartbage om nogle fiskrester. Bagenkop havn den 13. juli 2020.

 

LANGELANDSKE GRÅMÅGER DEN 26. JANUAR 2022.

På Langeland er man ikke forvent med Gråmåge og der kan gå flere år mellem fundene. I 2015 kunne man i starten af vinteren se hele to forskellige fugle hhv. i Bagenkop havn og Spodsbjerg havn. Dengang var det de første fugle jeg så på Langeland og siden har jeg blot set en fugl mere da jeg så en 2k i Bagenkop havn i april 2019. Måske den kommende tids kraftige blæst kan bringe en ny(e) fugl(e) til Langeland ?. I mens er her en lille kavalkade af de to fugle fra 2015 som var ganske spændende da de var meget forskellige i fjerdragten selv om de begge var 2k fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Gråmåge 2k. Bagenkop havn den 22. februar 2015.

Gråmåge 2k. Bagenkop havn den 22. februar 2015.

Gråmåge 2k. Bagenkop havn den 22. februar 2015.

Gråmåge 2k. Bagenkop havn 25. februar 2015.

Gråmåge 2k. Bagenkop havn den 4. marts 2015.

Gråmåge 2k. Bagenkop havn den 22. februar 2015.

Gråmåge 2k. Spodsbjerg havn den 28. februar 2015.

Gråmåge 2k. Spodsbjerg havn den 28. februar 2015.

Gråmåge 2k. Spodsbjerg havn den 7. marts 2015.

Gråmåge 2k. Spodsbjerg havn den 28. februar 2015.

Gråmåge 2k. Spodsbjerg havn den 23. februar 2015.

Gråmåge 2k. Spodsbjerg havn den 23. februar 2015.

ENDNU EN TOM OMGANG FOR KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND DEN 25. JANUAR 2022.

Langeland bød på trist vejr og kun få fugle i dag selv om vi var meget rundt på den sydlige del i dag. Inden der for alvor begyndte at komme dis og noget finregn kunne Laila og jeg dog glæde os over atter at se 3 Sortbuget Knortegæs ved Ristinge Hale. Lidt overraskende kunne vi ret hurtigt se at den ene fugl var en komplet ny fugl, da det var en fugl med en meget stor og voldsom hvid “leverplet”. Vi tjekkede hurtigt mine tidligere fotos igennem af de 3 andre individer så vi var helt sikre i vores sag og det viste sig at der ikke var noget at være i tvivl om. Det er ganske utroligt at der nu har været 4 forskellige Sortbuget Knortegæs ved Ristinge hale i løbet af knap 2 måneder. En jæger gik rundt på marken med en løs hund og satte yderligere flere pinde op i marken med flagrende plastisk end der var i forvejen for at skræmme gæssene væk. Fuglene forsøgte dog alligevel hurtigt at komme ind på marken, men blev hurtigt skræmt ud på vandet igen. Han fortalte at der i flere år var søgt om dispensation for at måtte skyde nogle af Knortegæssene da de var en belastning for afgrøderne. Heldigvis har man indtil videre fået afslag hver gang, hvilket jeg håber forbliver sådan. Marken har i mange år været benyttet af Knortegæssene og måske var det oplagt at give landmanden støtte og derved undgå ballade.

Det nye tiltag med at fremskynde fiskestoppet med 14 dage har virkelige været en effektiv måde at tømme havnene for måger på. I Bagenkop havn var der maks 30 måger og endnu være var det i Spodsbjerg havn hvor der ikke var en eneste måge inde da Laila og jeg var forbi i dag…. Det er meget mærkeligt at man pludselig overhovedet ikke kan finde en Kaspisk Måge i nogen af havnene længere. På grund af dette vælger jeg derfor ikke at følge de Kaspiske Måger så intenst i første halvdel af 2022 på Langeland. Efter at have fundet mere end 800 forskellige individer på 2 år er det nok også godt med en mindre pause. Men hold kæft hvor har det ellers været spændende !.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil (A) (Arkiv). Dette foto af en træt og udmattet ungfugl som stammer fra det store invasionsår i 2020 passer meget godt på mit lidt triste humør over der ikke længere er så mange måger i havnene på Langeland. Bagenkop den 23. juli 2020.

Kaspisk Måge 1k (A). (Arkiv) Jeg glæder mig allerede til andet halvår af 2022, hvor jeg håber der atter er mange unge og friske Kaspiske Måger på Langeland. Bagenkop den 11. september 2020.

DER VAR KÆRLIGHED I LUFTEN – LIVSGLADE TRANER OG ATTER SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND DEN 24. JANUAR 2022.

Det var atter tid til at dyrke hjemmebanen efter en herlig dag i Hanstholm i går. Turen gik derfor selvfølgelig til Langeland, hvor vi satsede på at de udsædvanlige høje varmegrader (8-10 grader) for årstiden ville bringe noget forårsstemningen med sig. Ved Tranekær fik vi fuld valuta for pengene… Det lokale Trane par som allerede er ankommet dansede og sang som om det var marts/april…. En tur til Langeland indbefatter altid mindst et tjek af en havn, så vi tjekkede lige Spodsbjerg havn…uden at vi fik meget ud af det. Inden vi kørte hjem gik turen også forbi Drejet… Den første fugl vi opdagede var en adult Sorthovedet Måge om stod så fint midt på vejen helt alene… Det var den samme fugl som jeg så som årets første Sorthovedet Måge på Langeland den 18. januar 2022 samme sted. Ellers var der igen 10 Sandløbere plus en indtrækkende Havørn. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Trane(r). Det lokale par var i total i dansehumør, uden det dog imponerede en af de “vilde” heste. Tranekær den 24. januar 2022.

Sorthovedet Måge adult. Hvor heldig har man lov til at være…. Den stod som den eneste måge midt på vejen. Drejet den 24. januar 2022.

En dejlig glad Laila laver “trutmund” efter fotografen som belønningen for de to nye årsarter han kunne fremvise i dag. Tranekær den 24. januar 2022.