AFTENTUR TIL SPODSBJERG HAVN – “ØSTERSØ” SØLVMÅGE DEN 4. APRIL 2022.

Jeg kunne ikke helt undvære havnen og mågerne, så efter fyraften tog jeg en aftentur til Spodsbjerg. Der var næsten ingen vand i havnen og der var kæmpe sandbanker syd for havnen, den hårde vind havde virkelig presset vandet væk. Den største fiskebåd i havnen “Fru Nielsen” kunne ikke komme ind i fiskerihavnen og måtte ind i lystbådehavnen. Det var dejligt der atter var gang i fiskeriet så var der atter lidt måger at nyde. Mest spændende var en “Østersø” Sølvmåge som mindede meget om en Middelhavssølvmåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dejligt der atter er gang i fiskeriet her i april, havnene på Langeland har været så triste her i vinter hvor næsten alt har været lukket ned. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Bemærk gule/gullige ben. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Meget kraftig rød orbitalring. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. De hvide pletter i vingen virker små. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Ikke meget hvidt i p10, ret mørk hånd, men blot svagt sort i p5. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND I MARTS 2022 DEN 31. MARTS 2022

Som forventet blev det igen en pivringe omgange for Kaspisk Måge på Langeland i marts 2022 da der fortsat var et fiskestop. På grund af der aldrig var fugle i havnene var jeg også en del mindre i Bagenkop havn, mens Spodsbjerg havn blev nogenlunde dækket. Faktisk blev ingen af de blot 3 Kaspiske Måger (A) jeg så på Langeland set i havnene. De første 2 fugle hhv. 1 3k og 1 2k blev begge set den 5. marts 2022, den ene ved Snaremosen og den anden ved Nørreballe Nor. Den 3. fugle blev set kort ved Drejet syd for Spodsbjerg havn den 23. marts 2022, det drejede sig om en 3k fugl. Det bringer den samlede total op på blot 16 forskellige fugle i 2022, hvoraf de 12 alle er fugle jeg ikke tidligere har noteret, mens de sidste 4 fugle er gamle kendinge fra tidligere år fx. 2021. 

Efter at have undersøgt Kaspiske Måges forekomst intenst igennem mere end et årti på Langeland, først kun i vinterhalvåret og seneste hele året i både 2020 og 2021 samt i starten af 2022 vælger jeg at indstille mit private projekt. Jeg synes det er lykkedes meget godt at vise hvordan sammenhængen er med denne arts forekomst på Langeland samt hvor vigtigt det er der er noget fiskeri på Øen for at der er mange fugle. Alene i 2020 og 2021 så jeg tæt på 900 forskellige fugle og sammen med de mange vintre har jeg set et godt stykke over 1200+ fugle. Jeg har i alle årene forsøgt at skelne de forskellige individer fra hinanden og bevist det faktisk godt kan lade sig gøre selv om de ikke er ringmærkede. Jeg håber det har været spændende for læsere af min blog at følge med i både bestemmelsesdelen samt forekomstmønstret og det eventuelt har givet lidt inspiration. (Der må atter fiskes fra den 1. april 2022, så der vil der garanteret dukke lidt nye fugle op igen og der vil være gode muligheder for at finde sin egne Kaspiske Måger).

Jeg kan selvfølgelig ikke undvære de Kaspiske Måger og der vil garanteret dukke mange fotos op de kommende år af denne meget smukke fugl. Der vil dog ikke være daglige opdateringer hver gang der er en ny fugl på Øen, ej heller vil der komme en samlet rapport om årets mågeforekomst på Langeland.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge (A). (Arkiv) Det var en skøn rejse at give sig selv lov til at følge en art så intenst. Bagenkop havn 13. november 2019.

 

 

SÅ VAR DER ATTER EN KASPISK MÅGE PÅ TÅSINGE DEN 28. MARTS 2022.

En mindre formiddagstur rundt på Tåsinge for Laila og jeg bød på Atlingænder, Husrødstjert, Brushøns og ikke mindst min 5. Kaspiske Måge på Tåsinge. Ved Skovballe på en mark stod der en 2k (A) fugl sammen med flere andre måger. Vanen tro var de tiltrukket af en landmand der var ved at ordne sin mark. I mange år kunne jeg slet ikke finde arten på Øen, men det lader til at der er ved at være et mindre gennembrud nu. Vi nåede også at tjekke lidt fugle på Langeland uden det dog gav nogen måger, men en Enkeltbekkasin ved Spodsbjerg var dog ny årsart for os begge. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Min 5. på Øen siden jeg så den første i 2021. Skovballe den 28. marts 2022.

ENDNU EN FYRAFTENS SORTHOVEDET MÅGE, DENNE GANG DOG PÅ TÅSINGE DEN 24. MARTS 2022.

Jeg måtte bare igen afsted efter arbejde og se lidt måger… og jeg begynder at holde af disse aftenture. I dag fandt jeg nemlig en ny adult Sorthovedet Måge og det endda på min egen Ø Tåsinge. Mellem rigtig mange Hættemåger fandt jeg en fugl som lå på en mark. Det er er altid en art der får smilet frem da det er en ret  smuk måge. Hvis jeg ikke husker helt forkert er det den første jeg ser på Øen i lidt over to år, den sidste var fra Bjerreby den 4. marts 2020, hvilket var den første på Fyn det år.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult.  Denne smuk fugl tog en pause og havde lagt sig ned. Noret den 24. marts 2022.

FYRAFTENS MÅGER PÅ LANGELAND DEN 23. MARTS 2022.

Efter arbejde skulle der stresses lidt af med mågetjek omkring Spodsbjerg…. Lidt overraskende gik det bedre end forventet, da jeg lagde ud med en 3k Kaspisk Måge (A) ved Drejet syd for havnen. Den blev selvfølgelig skræmt op af et par hundeluftere så jeg nåede ikke at få den fotograferet men ny for sæsonen var den. Da den havde kurs mod Baragge Nebbe tog jeg chancen og kørte derned for at se om jeg evt. kunne genfinde den der. Det kunne jeg selvfølgelig ikke, men da der var temmelig mange Hættemåger begyndte jeg at “pløje” dem igennem. Jeg blev belønnet med en fin adult Sorthovedet Måge, hvilket er den 3. jeg finder i år på Langeland. Uden at kunne være sikker er ret overbevist om det ikke var den overvintrende fugl fra Drejet som ikke er blev registreret i 3 uger. Østkysten af Langeland har vist sig at være ret god til arten, jeg har efterhånden fundet en del der de seneste år. Mere spændende var en lysøjet “Stormmåge” som jeg kun nåede at se ganske få sekunder og i skrivende stund er jeg noget i tvivl om bestemmelsen…. Måske nogle af mine læsere har noget at byde ind med ?.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult sammen med “Stormmåge” 3k? med lyst øje. Den ubestemte måge står i vandkanten til højre for den Sorthovedet Måge. Baragge Nebbe den 23. marts 2022.

“Stormmåge” 3k? Med lidt god vilje kan man se øjet er lyst på det forstørrede foto. Baragge Nebbe den 23. marts 2022.

EN FLOK TRANER REDDEDE DAGEN PÅ LANGELAND DEN 13. MARTS 2022.

Endnu en lidt tynd dag på Langeland, hvor det virkede som om kulden havde stoppet for trækket af friske årsarter. Jeg førsøgte mig atter på lidt gyllebirding på midten af Øen. Jeg fandt et par marker med temmelig mange måger, men kunne ikke opdrive noget som helst interessant udover en adult intermedius Sildemåge, hvilket blot var min anden Sildemåge i år på Øen. Både på vestkysten og østkysten af Øen lå der utrolig mange Lappedykkere, hvilket jeg formoder er ynglefugle der ligger i venteposition til vejret bliver varmere. På vestkysten var det næsten udelukkende Gråstrubet Lappedykkere mens det på Østkysten var de Toppede Lappedykkere. De Gråstrubede Lappedykkere lå meget spredt og jeg så højest 2-3 fugle ligge sammen, mens de Toppede Lappedykkere lå i store grupper på op til 20-25 fugle. Dagen blev reddet af 30+ Traner i en flok kl. 12.05 der trak højt over mig omkring Frellesvig, de kom trækkende langs vestkysten mens de kaldte ivrigt. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hvid Vipstjert han (alba). Dagens eneste Vipstjert tog ophold lige ved siden af mig og begyndte at synge for fulde gardiner. Frellesvig den 13. marts 2022.

Hvid Vipstjert han (alba). Da der ikke var så meget at se på i dag på Langeland kunne jeg lige så godt fordybe mig lidt i diverse kendetegn. Frellesvig den 13. marts 2022.

Sildemåge adult (intermedius). (Arkiv). Jeg fik ingen mågebilleder i dag på Langeland, så derfor denne Sildemåge fra Fyn igår som var den første jeg ser på Fyn i år. Den første på Langeland havde jeg den 8. marts 2022. Kværndrup den 12. marts 2022.

FUGLEFORÅR I VADEHAVET DEN 10. MARTS 2022.

Sammen med Laila gik turen igår den 9. marts 2022 til Vadehavet på en meget smuk forårsdag, hvor solen og himlen viste sig fra sin bedste side. Saltvandssøen var stopfuld af smukke svømmeænder samt spillende Store Kobbersnepper. Når der er godt med føde er der også godt med rovfugle og Havørnene var overalt, vi kunne tælle 17 fugle på engang på den danske side mens der samtidig var 3 på den tyske side. Derudover var der 2 adulte Vandrefalke hunner der var med til at holde ænder og vadefugle i højeste beredskab. En mindre flok på 9 Bjerglærker lyste også smukt op med deres smukke ansigtstegninger. Ved Højer Sluse så vi en rastende Hvidvinget Måge 2k som igennem et stykke tid har slået sine folder der. En helt anden type 2k end den vi så i Skagen i vinterferien, fuglen her var meget mere lys og mere typisk. Endnu en stationær sjældenhed blev bogført da vi så den Sorte Ibis ved Ribe, det var min første i DK i meget lang tid. Dagen sluttede med syngende Stor Hornugle og kaldende Traner da mørket overtog den smukke dag. Nævnes bør også at der var godt med Sortstrubede Bynkefugle og Sølvhejre.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sort Ibis. Det var blot 4. gang jeg så denne art i DK. Jeg har tidligere set 2 forskellige fugle på Tipperne og 1 ved Sneum. Den første fandt jeg selv helt tilbage i april 1990 på Tipperne. Ribe den 9. marts 2022.

Sort Ibis. Fuglen har en hævelse på sin ene bagtå, hvilket ikke så alt for behageligt ud. Ribe den 9. marts 2022.

Hvidvinget Måge 2k. Arten er ikke specielt almindelige i den sydlige del af det danske Vadehav. Jeg har ikke set en her siden der rastede en fugl i Havneby på Rømø i 2008. Højer Sluse den 9. marts 2022.

ÅRETS FØRSTE SILDEMÅGE PÅ LANGELAND DEN 8. MARTS 2022.

Vejret var fantastisk smukt og lunt i dag på Langeland, dog skulle rimtågen lige lette først, men så var der også blå himmel og sol. Denne smukke dag blev brugt på en tur til det sydlige Langeland i dejligt selskab med Laila. Ved Vesteregn havde vi årets første Sildemåge i form af en adult fugl der fløj efter en traktor sammen med en masse andre måger. Måske var det fordi det var længe siden jeg sidst havde set en Sildemåge jeg følte mig lidt usikker på at forsøge at racebestemme den, men faktisk syntes jeg den så lidt interessant ud…. men det synes jeg vist alle måger gør. Et andet skønt highlight var da Laila lige spottede 2 Sortstrubede Bynkefugle hanner der sad skulder ved skulder i Fakkemosen. Vi har nu i 2022 allerede set 4 forskellige fugle på Langeland, hvilket er ganske godt på disse kanter. Ellers blev det til Nordisk Lappedykker 2, Rørdrum 2, Havørn 2 samt Hvid Vipstjert 2 som det bedste. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sildemåge adult. Oversiden virkede ret blålig. Vesteregn den 8. marts 2022.

Sildemåge adult. Her endnu et eksempel på at oversiden havde en blålig toning. Vesteregn den 8. marts 2022.

Sildemåge adult. Klar kontrast mellem hånd og arm og ikke meget hvidt i hånden… Vesteregn den 8. marts 2022.

Sildemåge adult. Her ses hånden fint fra undersiden af. Vesteregn den 8. marts 2022.

Sildemåge adult. Benene var endnu ikke så gule, de virkede lidt matte. Vesteregn den 8. marts 2022.

Sortstrubet Bynkefugl han. En af dagens 2 hanner i mosen. Fakkemosen den 8. marts 2022.

ET PAR SMUKKE JUVENILE/1.VINTER KASPISKE MÅGER FRA EFTERÅRET 2021 DEN 6. MARTS 2022.

I et forsøg på at få styr på de mange fotos af Kaspiske Måger som jeg især så i 2020 og 2021 på Langeland faldt jeg lige over disse 2 meget smukke ungfugle fra Spodsbjerg havn den 13. september 2021 da jeg arbejdede med mit billedemateriale idag. Det er helt rart når der i øjeblikket ikke er særlig mange Kaspiske Måger  på Langeland, at man bare kan fordybe sig lidt i de mange tusinde billeder jeg har fået skudt ved tidligere lejligheder. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenile/1.vinter (A). Jeg følte mig ofte lige så populær hos mågerne som en hjemismand må gøre en varm sommerdag…. Det virkede ofte som de straks vidste at der var brød til dem når min lille grønne bil med de pivende bremser rullede ind i havnen….Ofte ud af ingenting væltede det frem med måger fra nær og fjern. Spodsbjerg havn den 13. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1.vinter. Jeg ser frem til at det atter vælter med måger i de Langelandske havne. Spodsbjerg havn den 13. september 2021.

 

ENDELIG LIDT NYE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 5. MARTS 2022.

En tidlig morgentur til Langeland blev brugt på at tjekke marker for måger… især var jeg opsat på at der måtte være en Sorthovedet Måge til mig. Selv om jeg til at starte med ikke kunne finde denne art, så gik det alligevel helt fint da jeg ved Snaremose fandt en 3k (A) Kaspisk Måge i en mindre flok Sølvmåger. Det var den første jeg ser på Langeland siden jeg så en 2k (A) i Spodsbjerg havn den 11. februar 2022. Det gav håb og jeg fortsatte min markvandring og bag en pløjende traktor ved Nørreballe Nor fandt jeg yderligere en Kaspiske Måge i form af en 2k (A) fugl. Oveni det fik jeg mit mål opfyldt da jeg fandt en 3k+ Sorthovedet Måge som også søgte føde efter traktoren. Det kunne hurtigt udelukkes at det ikke drejede sig om Drejet fuglen, da dagens fugl var ringmærket. Desværre kunne den ikke aflæses, man kan dog håbe det er en ynglefugl som evt. vil slå sig ned ved Nørreballe Nor og derved kan blive aflæst senere. Ellers fik jeg set min første Hvide Vipstjert i år, så er det atter ved at være rigtig forår når den bliver bogført. Begge havne var tomme for måger, hvilket ikke var særligt overraskende. Ved Klise Nor sås en fin 2k overflyvende Havørn.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k (A). Endelig ser jeg en igen på Langeland. Snaremose den 5. marts 2022.

Kaspisk Måge 2k (A)… “GÅ IKKE OVER MARKEN DER KOMMER TRAKTOR”.  Begge de Kaspiske Måger var nye for sæsonen. Nørreballe den 5. marts 2022.

Sorthovedet Måge 3k+. Dejligt at målet blev opfyldt. Det var mit andet fund i år af arten på Langeland. Nørreballe den 5. marts 2022.

Sorthovedet Måge 3k+. Hvis man stiller rigtig godt skarpt med kikkerten, så kan man se der er en ring på venstre ben af dagens fugl. Nørreballe den 5. marts 2022.