REGNVEJSTUR TIL SPODSBJERG HAVN DEN 4. NOVEMBER 2021.

Da regnen var lidt aftagenden sidst på formiddagen så måtte jeg bare afsted til Spodsbjerg havn for at tjekke mågerne. De var meget samarbejdsvillige og hurtigt havde jeg 4 (A) Kaspiske Måger hhv. 1 2k og 3 1k som alle var gengangere…. Men alleryderst på molen i lystbådehavnen opdagede jeg endnu en 1k (A) og med den opførelse lugtede det af en ny fugl. I skop så det lovende ud og da jeg endelig kom over til den var det nemt at se det drejede sig om en ny fugl for 2021. Det var et meget stort og kraftigt eksemplar så efter al sandsynlighed en han. Efter et par timer havde jeg fået nok af vejret og vendte næsen hjem.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Dagens nye fugl var et velvoksent eksemplar og var efter al sandsynlighed en han. Spodsbjerg havn den 4. november 2021. 

Kaspisk Måge 1k (A). Undervingerne er bare lige efter bogen. Spodsbjerg havn den 4. november 2021.

ET ÅR MED DEN SAMME KASPISKE MÅGE I SPODSBJERG HAVN DEN 4. NOVEMBER 2021.

At kunne genkende en helt bestemt Kaspisk Måge gennem en længere periode som fx. et helt år, hvor den måske kan være væk i lange perioder kan være meget udfordrende. Hvis fuglen er ringmærket er det ikke noget problem, hvorimod hvis det er fjerdragten man skal støtte sig til kræver det utrolig mange billeder og studier før man kan være sikker. Jeg har igennem især de sidste to år bygget et kæmpe arkiv op med Kaspiske Måger i forsøget på at kunne genkende dem igen og igen. I forbindelse med en gennemgang af en bestemt fugl har jeg opdaget at den har rastet meget længere i Spodsbjerg området end jeg tidligere havde regnet med. Det drejer sig om en 1. vinter fugl som mere eller mindre nok har været der hele året (og som allerede dukkede op i efteråret 2020), dog forsvandt den ud på foråret 2021 og dukkede først op ud på sommeren igen, hvor jeg i første omgang antog den for at være en ny fugl. Men i en større gennemgang af mange tusinde billeder af den kan jeg se det er den samme fugl. Det er en meget spændende måde at arbejde med sine iagttagelser på, da det derved giver en mulighed for at kunne se hvordan fjerdragten på et bestemt individ forandre sig og derved også få en større forståelse for hvordan de Kaspiske Måger udvikler sig samt ikke mindst få en ide om hvor længe de kan blive i et område. Især det sidste kan jo være særligt spændende da det nok er en kommende ny ynglefugl for Danmark.

Jeg bringer her en lille fotoserie af den samme fugl så man kan se den interessante udvikling i fjerdragten hos en Kaspisk Måge plus få en forståelse for hvor svært det er at genkende de enkelte fugle fra hinanden. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1. vinter (A). Her ses den  i en meget afslappet position. Spodsbjerg havn den 23. januar 2021.

Kaspisk Måge 1. vinter (A). Fra samme dag kan man se hvor forskelligt man kan opleve jizzet når fuglen er meget opmærksom. Hovedet virker her meget småt i forhold til resten af kroppen, hvilket også er typisk for arten. Spodsbjerg havn den 23. januar 2021.

Kaspiske Måge 1. sommer (A). I denne dragt overses arten nok ofte da den her meget mere ligner de andre immature Sølvmåger. Spodsbjerg havn den 7. juli 2021.

Kaspisk Måge 1. sommer (A). Bemærk igen hvordan hovedet her ser mere klassisk Kaspisk ud i forhold til forrige billede. Hovedet er nu mere aflangt  og fladpandet (pæreformet) Spodsbjerg havn den 17. juli 2021.

Kaspisk Måge 2. vinter (A). Siden sommer er der sket meget og den er nu atter ved at være en meget smuk måge og meget nemmere at bestemme i forhold til en 2. vinter Sølvmåge. Bemærk hvor fremskreden den er i dragten, den ligner næsten en 3k fugl. Spodsbjerg den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge 2. vinter (A). Her ses den fra den anden side og igen opleves jizzet forskelligt i forhold til forrige foto. Spodsbjerg havn den 1. november 2021.

UTROLIG SMUK OG LUN EFTERÅRSDAG PÅ LANGELAND DEN 2. NOVEMBER 2021

Jeg forsøgte mig med lidt morgentræk ved Hou Nordstrand til at starte med i dag, hvilket dog ikke var særlig indbringende… Der trak lidt Bramgæs og Blisgæs samt 1 brun Blå Kærhøg og ikke meget andet. De fleste småfugle var rastende dog kom der 1 enkelt Hedelærke trækkende. På havet rastede der 4 Tejster samt 1 Alk som det mest interessante. Ude på Vresen sad der en adult Havørn som havde skræmt alle Skarverne ud på havet. Ved Stoense havde jeg en fin Nordisk Lappedykker som lå sammen med 3 Gråstrubede Lappedykkere som der iøvrigt var en del flere af langs med vestkysten. Herefter brugte jeg næsten resten af dagen i Spodsbjerg havn, hvor jeg så 4 (A) Kaspiske Måger hhv. 1 2k (genganger) og 3 1k, hvoraf en var ny, hvilket var den første nye for Langeland i november 2021. I det allersidste lys på vej hjem så jeg en Sortstrubet Bynkefugl han ved Rudkøbing som den nye langelænder Erik Overlund havde fundet tidligere på dagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Skægmejse han. To fugle havde slået sig ned i en mindre klat rørskov på Nordlangeland. Hou Nordstrand den 2, november 2021.

Kaspisk Måge (A) 1k. Denne fugl har jeg ikke set siden den 16. oktober 2021 i havnen. Spodsbjerg havn den 2. november 2021.

Sortstrubet Bynkefugl han. Perfekt afslutning på en herlig dag i felten på Langeland. Rudkøbing den 2. november 2021.

TILBAGE I ARBEJDSTØJET – MÅGETJEK PÅ LANGELAND DEN 1. NOVEMBER 2021.

Så var ferien slut og det var atter blevet tid til at få tjekket mågerne igennem på Langeland…så jeg fik atter tjekket de to havne plus det løse. Bagenkop havn var “same old story” dvs. meget tomt og derved ingen Kaspiske Måger. Herfra gik det direkte mod Spodsbjerg havn hvor der også så meget tomt ud i første omgang. Men stille og roligt dukkede der 4 (A) fugle op. Det drejede sig om 2 2k samt 2 1k som alle var gen-gangere. Men i sidste ende var jeg bare glad for at se lidt Kapiske Måger på Langeland igen og der skal nok komme lidt nye fugle de kommende uger. Af andre fugle fra i dag kan nævnes Havørn i Klise Nor, Tornirisk 60 i Magleby og Sandløber 5 ved Baragge Nebbe. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). “Dryptud” Spodsbjerg havn den 1. november 2021.

MÅNEDENS SIDSTE KASPISKE MÅGE – HOLCKENHAVN DEN 31. OKTOBER 2021.

Laila og jeg havde en aftale i Nyborg og benyttede turen dertil at tjekke forskellige fuglesteder… Især var det skønt at se Vandstær ved Kongshøj Mølle hvor jeg ikke har set den i flere år. Et stop ved Holckenhavn blev brugt på at tjekke lidt måger igennem og wupti så var der lige en 1k Kaspisk Måge (A) imellem. Det er første gang jeg ser arten i dette område, men et forventeligt sted at finde den i.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Dejligt at man også kan finde lidt af dem på Fyn…. Holckenhavn den 31. oktober 2021.

ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I OKTOBER 2021 PÅ LANGELAND DEN 31. OKTOBER 2021.

Antallet af nye Kaspiske Måger i oktober 2021 faldt noget i antal i forhold til september 2021 (34 A og 4 B) da det i årets 10. måned blev til 25 A og 1 B. Med til faldet i antallet af fugle høre også jeg ikke havde mulighed for at tjekke i perioden fra den 1. oktober til den 11. oktober 2021 og igen den 27. oktober til den 31. oktober på grund af ferie. Jeg er dog alligevel tilfreds med antallet i betragtning af det er et tyndt år i år for Kaspisk Måge på Langeland. Som skrevet mange gange i løbet af 2021 skyldes det lave antal nok primært der næsten ikke fanges nogen fisk i år… især Bagenkop havn er helt i bund. I oktober 2021 sås der fx. kun 2 nye fugle der, hvilket er helt uhørt. I mangel på fugle har jeg været mere rundt i agerlandet og lede efter fuglene, hvilket gav 4 fugle. Aldersmæssigt drejede det sig om 1 adult (A) og 24 1k (A) og 1 1k (B), hvilket der ikke var noget overraskende i. Bedste dag i perioden med nye fugle blev den 15. september 2021 hvor jeg havde 9 1k nye fugle i Spodsbjerg havn ud af i alt 12 fugle. Samlet har jeg i 2021 registreret 164 A og 6 B fugle. Jeg håber fortsat det er muligt at nå  200 fugle inden året er omme, men tror ikke det bliver nemt.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Arten er total frygtløs og er ikke bange for at slås med større arten end den selv…. Her jagter en Svartbag den forgæves. Bagenkop havn den 26. oktober 2021.

NO SHIT !! KASPISKE MÅGER I BAGENKOP HAVN DEN 26. OKTOBER 2021.

Dagen gik næsten udelukkende med at få tjekket en masse måger på Langeland. I første omgang var Bagenkop havn igen ret tom for måger, så jeg kørte hurtigt til Klise Nor hvor jeg med det samme så en fin 1k (A) Kaspiske Måge i selskab med 25 Sølvmåger/Svartbage. Da jeg ville til at fotografere den var den sporløst forsvundet. Jeg tænkte den nok kunne genfindes i havnen så jeg kørte tilbage til Bagenkop og da jeg ankom til havnen kunne jeg straks se den samt ikke mindst høre den… Der var nu også dukket en adulte (A) type op, som jeg dog godt kunne finde på at ombestemme, men foreløbig kalder jeg den en Kaspiske Måge. Efter tjek af Kelds Nor og Baragge Nebbe som hhv. bla bød på 6 Store Præstekraver og 4 Sandløbere (sidstnævnte de samme som jeg så igår) blev resten af dagen brugt i Spodsbjerg havn. Her fik jeg et gensyn med 2 2k (A) Kaspiske Måger som jeg ikke havde set meget længe. Den ene havde været væk i små fjorten dage mens den anden ikke havde været inden siden den 18. september 2021. Det blev også til 3 1k (A) Kaspiske Måger hvoraf den ene var ny for 2021 sæsonen. Så en dag med 7 fugle hvoraf 3 var nye fik smilet frem… Især skønt Bagenkop havn atter ville være med. Er lige ved at glemme der også var en enkelt trækkende Bjergvipstjert henover Spodsbjerg havn. På vej hjem havde jeg en trækkende Sølvhejre som kom henover Rudkøbing, så det var en god afslutning på en dejlig dag. PS… jeg bliver ved med at glemme lidt obs…  I Fakkemosen sås 2 Landsvaler og det blev også til 1 ved Spodsbjerg.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Først var den i Klise Nor inden den slog sig ned i havnen. Bagenkop havn den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). En lidt stribet fugl i hovedet. Bagenkop havn den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Undervingerne så nu ganske fine ud for en 1k fugl. Bagenkop havn den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Stemmen var ok for Kaspiske Måge. Her høres den mellem 40 Sølvmåger og lidt Svartbage mens den forsøger at få nogle fiskerester ved en båd der renser fisk. Bagenkop havn den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge Adult (A). Jeg har valgt at “godkende” den som en ren fugl (i første omgang). Bagenkop havn den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge Adult (A). Småhovedet og et ok næb. Bagenkop havn den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge Adult (A). P10 endnu ikke groet helt ud og lidt svagt tegnet på p5. Bagenkop havn den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Efter et par ugers fravær var den atter inde. Spodsbjerg havn den 26. oktober 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Den har jeg ikke set siden den 18. september 2021. I forgrunden står der en 1k (A) Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 26. oktober 2021.

UDFORDRENDE KNORTEGÅS VED BARAGGE NEBBE DEN 25. OKTOBER 2021.

Da dagens pligter var overstået gik turen til Langeland og jeg lagde ud med at tjekke Baragge Nebbe, hvor der heldigvis var lidt fugle at kigge på. Da mågerne var tjekket uden held blev vadefuglene gennemgået hvilket bla gav 4 Sandløbere, hvilket er det første i længere tid for mig på Langeland. Mellem vadefuglene stod der to Knortegæs, den ene en klassisk Mørkbuget mens den anden virkelig var svær at bestemme med sikkerhed. Den lignede mest et mix mellem en Sortbuget og en Mørkbuget og derved mindede meget om den fjerde form af Knorte-gæssene Gråbuget som aldrig er konstateret i Skandinavien før. Jeg tog derfor kontakt til James McCallum som ved en masse om det emne. Han mener fuglen burde være mere brunlig på oversiden hvis det skulle være en Gråbuget og mener derfor at der måske kan være tale om en hybrid mellem Sortbuget og Mørkbuget. Det er jo nok også det mest sandsynlige, sidste år fandt jeg det første veldokumenterede fund af denne hybridform i Fennoskandinavien netop ved Baragge Nebbe. Her havde jeg en familieflok bestående af en Sortbuget og en Mørkbuget med deres 2 unger. 

Efter denne super spændende oplevelse gik turen til Spodsbjerg havn hvor mågerne blev gennemgået uden det helt store resultat. Det blev nemlig blot til 2 1k (A) Kaspiske Måger som begge var genganger, den ene havde jeg dog ikke set siden den 16. oktober 2021.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Formodet hybrid mellem Sortbuget og Mørkbuget Knortegås adult. Baragge Nebbe den 25. oktober 2021.

Formodet hybrid mellem Sortbuget og Mørkbuget Knortegås adult. Baragge Nebbe den 25. oktober 2021.

Formodet hybrid mellem Sortbuget og Mørkbuget Knortegås adult. Baragge Nebbe den 25. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Denne fugle havde jeg ikke set siden den 16. oktober 2021 i havnen. Spodsbjerg havn den 25. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Dagens anden fugl er mere regelmæssig i havnen. Spodsbjerg havn den 25. oktober 2021.

ØSTDANSK EFTERÅR NÅR DET ER SMUKKEST DEN 24. OKTOBER 2021

Vejret var helt fantastisk i dag og det samme var farverne på træerne og himlen… man blev helt høj af det. Laila og jeg tog en tur til Hou Nordstrand hvor det ikke dog ikke væltede med fugle. Men vi nød alligevel en fin indtrækkende adult han Blå Kærhøg samt et meget sent eksemplar af Storplettet Perlemorsommerfugl… Vi tjekkede flere steder langs østkysten uden det store held inden vi nåede det sidste stop i Spodsbjerg havn. Her var der meget få måger inde og det blev kun til 1 1k (A) Kaspiske Måge som var en af de faste gengangere samt en enkelt Hvid Vipstjert.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Storplettet Perlemorsommerfugl. Dagens overraskelse var denne sommerfugl. Hou Nordstrand den 24. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Så bliver undervingerne ikke bedre. Spodsbjerg havn den 24. oktober 2021.

EN TYND OMGANG I DAG DEN 21. OKTOBER 2021.

Da det vilde regnvejr endelig havde sluppet sit tag tog Laila og jeg på en mindre tur rundt på Langeland. Der var næsten intet at se nogen steder ud over lidt Bramgæs og Grågæs. Som dagen skred frem kom der lidt rovfugle på vingerne og vi fik set 4 Rød Glenter som tog sig godt ud på de blå efterårs himmel. I Spodsbjerg havn var der 2 Kaspiske Måger hjemme hhv. 1 1k og 1 2k begge var gengangere samt A fugle. Nord for havnen opdagede Laila en fin Stenpikker som lige blev tjekket en ekstra gang, da der er lidt sjældne Sten-pikkere i omløb i omløb.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Altid på kig efter noget spiseligt. Spodsbjerg havn den 21. oktober 2021.