STØRSTE JULI FOREKOMST AF KASPISKE MÅGE PÅ LANGELAND DEN 24. JULI 2020.

Nu har jeg nærmest ikke skrevet om andet end Kaspiske Måge siden den første juvenile dukkede op for præcis 14 dage dage siden i Spodsbjerg havn (10. juli 2020). Og jeg må indrømme det er svært at stoppe efter årets suverænt bedste dage for juvenile fugle på Langeland… ja faktisk nogensinde. Jeg havde ikke mindre end 15 forskellige fugle fordelt på 7 i Bagenkop havn, hvor de 4 var nye for sæsonen. Men det var Spodsbjerg havn der løb med sejren, da jeg havde hele 8 fugle der og de var alle nye for 2020. I begge havne kunne jeg se alle fugle på engang, en ren episk oplevelse når man har dyrket denne art vildt overdrevet de seneste mange år. For en god ordens skyld da den selvfølgelig ikke må glemmes, så var 2k Middelhavssølvmågen (siden 13. juli 2020) på plads igen i dag i Bagenkop havn. 

På bagrund af de seneste dages observationer kommer der endnu en ny opdatering af det samlede antal fugle jeg har set i 2020.

Bagenkop havn ialt 107/110 forskellige individer.

Ad 4k+ 4k 3k 2k 1k/juv
7 1 2 10 30 57/60

Spodsbjerg havn ialt 34 forskellige individer.

Ad 2k 1k/juv
1 4 29

Siø ialt 1.

2k
1

Samlet har jeg nu registreret 141/144 forskellige fugle (En fugl er trukket fra, da den er set både i Spodsbjerg havn og Bagenkop havn) i årets godt første 7 måneder. Over halvdelen af årets samlede antal har jeg fundet de seneste 14 dage, hvor det er blevet til minimum 85 forskellige juvenile fugle. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge, Bagenkop havn den 24.juli 2020.

Juvenil Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn den 24. juli 2020.

Juvenil Kaspiske Måge, Spodsbjerg havn den 24. juli 2020. Prøv at bemærk forskellene på disse 3 fugle, især næbbene er interessante. 

Juvenil Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn den 24. juli 2020.

Juvenil Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn den 24. juli 2020.

 

GENFANDT HERTIL AFTEN DEN KASPISKE MÅGE VED RINGE SØ DEN 23. JULI 2020.

Efter flere besøg ved Ringe Sø, hvor jeg ikke har set Kaspiske Måge siden den 9. juli 2020 var der hertil aften mere held. Den ellers meget faste 2k fugl med et ben var atter tilbage, da jeg fandt den stående på fodboldbanen i en større flok Hættemåger. Fodboldbanen er blot 50-70 meter væk fra søen, og her har jeg ellers også kigget flere gange efter den. Så skønt den ikke har forladt den Midtfynske muld.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Så var denne 2k Kaspiske atter tilbage ved Ringe Sø. 

DET BLIVER VED OG VED OG VED… BAGENKOP HAVN DEN 23. JULI 2020.

Jeg kommer til at gentage mig selv igen i dag … dog nåede jeg ikke Spodsbjerg havn i dag… desværre !. Men Bagenkop havn var atter i det gavmilde hjørne og de mange timer blev belønnet med 9 juvenile Kaspiske Måger, hvoraf de 6 var nye. Dog var alt ikke lutter og lagkage, to af de unge havde fået olie på sig, især den ene fugl så ikke godt ud og vil næppe overleve. Dagen bød også på en ny 2k samt en ny 3k Kaspiske Måge. Især var 2k fuglen imponerende, det var en utrolig stor fugl som krævede lidt af en manddomsprøve at få dokumenteret. Jeg måtte kravle halvt ud på molen for at få nogle ok billeder af den, men hvad gør man ikke for at få hver en fugl fotograferet. Samlet har jeg nu set over 50 juvenile alene i Bagenkop havn siden jeg så den første hernede den 14. juli 2020 og samlet har jeg set 67-70 juvenile fugle med dem jeg har haft i Spodsbjerg havn (første her den 10. juli 2020). I følge Hans Larsson (personlig meddelelse) skulle der også være rigtig godt med fugle i Sverige lige nu, især på Øland. Så de kommende uger bliver rigtig spændende… jeg glæder mig.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En kæmpe stor 2k Kaspiske Måge… Typisk for nye fugle er de altid skeptisk for at gå hele vejen og komme ind i havnen første gang de dukker op. 

Juvenil Kaspiske Måge tager en runde og viser sig smukt frem.

Denne 2k Middelhavssølvmåge har jeg næsten set hver gang jeg har været i havnen siden den dukkede op den 13. juli 2020.

ENDNU EN DAG I “MÅGEHIMLEN” PÅ LANGELAND DEN 22. JULI 2020

Det virker forsat totalt uvirkeligt at jeg konstant kan finde nye individer af Kaspiske Måger på mine næsten daglige ture til Langeland i øjeblikket… men sådan er virkeligheden i juli 2020. Bagenkop bød på 8 juvenile fugle, hvoraf halvdelen, altså 4… var nye friske måger. Endnu en ny 3k Kaspisk Måge dukkede op for en kort bemærkning. I går kunne jeg ikke genfinde den ret faste (siden 13. juli 2020)  2k Middelhavssølvmåge, men i dag den 22. juli var den atter på plads. Ellers bød havnen på to Sildemåger hhv. en adult og en Subad samt 2k hybriden af Kaspisk Måge x Sølvmåge. Jeg afsluttede atter engang min tur i Spodsbjerg… Her havde jeg 3 juvenile Kaspiske Måger hvoraf de 2 var nye og det blev til endnu en ny fugl, da der også var dukket en 2k fugl op. Samlet gav dagen på Langeland 8 nye fugle, hvilket svare til en ny i timen, så det var en lang dag jeg havde mig i havnene.. men god dag. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne unge Kaspiske Måge høre til i den meget store ende, bemærk kraftigt næb. Bagenkop havn den 22. juli 2020.

Kaspisk Måge juvenil. En mere typisk fugl, hvor næbbet er lige som det skal være. Bagenkop havn den 22. juli 2020.

Kaspisk Måge juvenil. Så er der de helt små fugle som næsten minder om en stormmåge i størrelsen, og igen er næbbet lige efter bogen. Bagenkop havn den 22. juli 2020. Alle 3 billeder er vist for at illustrere variationen samt hvorfor det også er muligt at kende forskel på de forskellige fugle der kommer igennem.

Indtil nu har næsten alle de Sildemåger jeg har set i år i Bagenkop og Spodsbjerg været gamle fugle med undtagelse af en enkelt (den 8/7-2020)  2k fugl i Bagenkop. I dag den 22. juli 2020 var der så en subadult fugl i Bagenkop havn. 

 

 

DET ER SOM AT FÅ EN JULEGAVE ALT FOR TIDLIGT… INVASIONEN AF KASPISKE MÅGER FORSÆTTER DEN 21. JULI 2020.

Jeg tog atter en tur til Langeland da dagens arbejde var overstået… Nøjagtigt som i går gik det lidt langsomt til at starte med, dog var der 2 juvenile Kaspiske Måger med det samme som dog begge var gengangere, bla. den polsk farvemærkede (P:PY5). Men jeg var heldigvis tålmodig og det blev belønnet med 4 nye juvenile fugle… perfekt. Bedst som jeg var ved at indstille mig på at køre mod Spodsbjerg havn, fandt jeg sæsonens 8. Middelhavssølvmåge som var en juvenil fugl, den anden i år. Desværre kunne jeg ikke genfinde den relative faste 2k Middelhavssølvmåge i dag, men mon ikke den dukker op en af de kommende dage igen. Allerede inden jeg nåede ind i Spodsbjerg havn kunne jeg se der rastede godt med måger efter Spodsbjerg forhold… Og hvilken modtagelse jeg fik… jeg kunne se 5 juvenile Kaspiske Måger stå ude på stenmolen sammen med en adult fugl plus en adult Sildemåge. Jeg tror aldrig nogen sinde der er set så stort et antal Kaspiske Måger på engang i denne lille havn før… min gamle personlig rekord med 4 fugle for nogle dage siden var allerede knækket.. sikke en afslutning på dagen. Det minder mig på mange måder om dengang jeg oplevede den store invasion af Lille Kjove ved Blåvand i 1988 hvor jeg var observatør, hvor jeg fik set omkring 250 Småkjover. Nu bliver det virkelig spændende om de unge Kaspiske Måger kan holde dampen oppe og ramme det øvrige Danmark… så det ikke kun bliver en lokal ting. Så se at kom ud og tjek din lokale havn, det kan blive det vildeste år for arten.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright

Kaspiske Måge juvenil… Ivrig og koncentreret på jagt efter føde. Bagenkop havn 21. juli 2020.

Sæsonens 8. Middelhavsmåge i Bagenkop havn siden den første dukkede op den 26. maj 2020 samt den anden juvenile i år. Bagenkop havn den 21. juli 2020.

En af aftens 5 juvenile Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn… hvor sæsonens første adulte fugl (for Spodsbjerg) også dukkede op. Spodsbjerg havn den 21. juli 2020.

Da det går så stærkt disse dage er her en frisk op datering på forekomsten af Kaspiske Måger i 2020 på Langeland.

Bagenkop havn Ialt 90/93 forskellige individer.

Ad 4k+ 4k 3k 2k 1k/juv
7 1 2 8 29 43/46

Spodsbjerg havn ialt 22 individer.

Ad 2k 1k/juv
1 3 18

Siø ialt 1 individ. 

2k
1

 

DET FORSÆTTER MED NYE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 20. JULI 2020.

Jeg ankom til en temmelig tom havn i Bagenkop midt på eftermiddagen… Blot 2 juvenile Kaspiske Måger, den ene var den ringmærkede (P:PY5) mens den anden i det mindste var en ny fugl. Men da dagens eneste kutter dukkede op kom der heldigvis friske forsyninger ind og jeg kunne begynde at tjekke molen godt igennem. Ret hurtigt begyndte det at se fornuftigt ud og der var atter godt med nye Kaspiske Måger. Jeg fandt i alt 8 juvenile, hvoraf de 5 var nye, mens de sidste 3 var gengangere. Mellem dem var den samme 2k som jeg så i går og som stammer fra den 14. juli. På et tidspunkt fik jeg lidt selskab af det fynske SU-medlem Anders Odd Wulff Nielsen og hans Far… jeg tror mågerne blev godkendt. Jeg blev hængende yderligere en time og det gav efterårets første adulte Kaspiske Måge som var i kraftig svingfjersfældning.. Så nu har alle aldersklasser næsten været igennem havnen i løbet af de sidste 10 dage. Så samlet var der 10 fugle, hvoraf de 6 altså var nye. Middelhavsmågen (2k) fra den 13. juli var også på plads og inden jeg smuttede blev det også til en adult Sildemåge. Jeg havde dog ikke fået måger nok så jeg sluttede af i Spodsbjerg havn, hvor der dog ved de sidste par besøg ikke havde været nogen Kaspiske Måger. Men det fik jeg heldigvis lavet om på i dag, da der rastede en enkelt juvenil fugl ude blandt godt 30 måger på stenmolen. Så  en eftermiddagstur/aftentur med 7 nye fugle var slet ikke så tosset. Dagens resultat betyder at jeg nu har registreret med sikkerhed 52 (evt. 55) forskellige juvenile på Langeland siden den 10. juli 2020. Det blev også til lidt af en personlig milepæl, da jeg i dag rundede mere end 100 forskellige individer på langeland i 2020 (101/104). Dette høje antal kan jeg især takke de juvenile for, som allerede har gjort det til en uforglemmelig sæson. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge snupper en lille pause. Bagenkop havn den 20. juli 2020.

Så var der atter en juvenil Kaspisk Måge i Spodsbjerg, den første siden den 18. juli 2020. Spodsbjerg havn den 20. juli 2020.

ENDNU EN TUR TIL HAVNENE PÅ LANGELAND DEN 19. JULI 2020.

Selv om de mange timer i havnene er ved at sidde lidt i knoglerne så måtte jeg bare afsted igen i dag. Det blev endnu en fin dag, da jeg så 10 juvenile Kaspiske Måger hvoraf de 6 var nye for sæsonen, mens resten var fra de forrige dage. Samlet har jeg set 46/49 juvenile i Bagenkop og Spodsbjerg tilsammen. Det er blevet til flest i Bagenkop havn med 34/37, mens det er blevet til 12 i Spodsbjerg (se forklaring til antal i blogopslag fra den 18. juli 2020). Ellers bød havnen på Middelhavssølvmåge 2k (den fra den 13. juli 2020) samt hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge (2k), sidstenævnte har været lidt uregelmæssige på det seneste. Ups glemmer helt jeg havde den ene af de to 2k Kaspiske Måger jeg fandt den 14. juli 2020. (den kraftige fugl). Spodsbjerg havn havde som i går ikke rigtig noget at byde på. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne polske juvenile Kaspiske Måge (P:PY5) rastede for anden dag i havnen. Bagenkop havn den 19. juli 2020.

Variationen er stor hos de juvenile Kaspiske Måger… Her et meget mørkere eksemplar i forhold til den ringmærkede. Bagenkop havn den 19. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Sammen med årets mange juvenile Kaspiske Måger er hele 7 forskellige Middelhavssølvmåger med til at gøre denne sæson meget anderledes end de andre år hvor jeg har fulgt mågerne intenst. Bagenkop havn den 19. juli 2020.

MIN FØRSTE JUVENILE MIDDELHAVSSØLVMÅGE I BAGENKOP HAVN DEN 19. JULI 2020

Den 17. juli 2020 skrev jeg at jeg arbejdede på at få gennemgået en masse fotos og der muligvis var yderligere en Middelhavssølvmåge i Bagenkop havn… Jeg fik tjekket billederne igennem samt delt dem med Hans Larsson… Og midt i det vilde indfluks af juvenile Kaspiske Måger var der også en juvenil Middelhavssølvmåge, den første jeg nogensinde har set i Bagenkop samt på Langeland. Det er den 7. Middelhavssølvmåge jeg har i Bagenkop havn i år siden jeg fandt den først sidst i maj. Lidt underligt med de mange fugle i denne periode, hvor der normalt ikke er mange meldinger fra Østdanmark. Jeg er dog særligt glad for denne her, da der var mulighed for at sammenligne med de juvenile Kaspiske Måger. Jeg tror det kan være den første fotodokumenterede juvenile for Langeland. Desuden vel også første gang der er hele 3 fugle i havnen på samme tid, da jeg både så en 2k og en 3k samme dag.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Midt i alle de juvenile Kaspiske Måger dukkede der også en juvenil Middelhavssølvmåge op. Bagenkop havn den 17. juli 2020.

Juvenil Middelhavssølvmåge, bemærk en anden næbform end hos Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 17. juli 2020.

Juvenil Middelhavssølvmåge.  Bemærk de mørke svingfjer, hvor der ikke er noget lysere “vindue” som man kan fornemme hos de Kaspiske Måger. Men vær forsigtig der er stor variation, faktisk kan det i felten se ud som om de også kan have helt sort hånd… ofte kræver det gode fotos for at være helt sikker. Bagenkop havn den 17. juli 2020.

JEG MÅ KNIBE MIG I ARMEN… 10 NYE KASPISKE MÅGER I BAGENKOP HAVN DEN 18. JULI 2020.

Perioden 10.-18. juli 2020 overgår næsten alt hvad jeg har oplevet med de Kaspiske Måger på Langeland… ja faktisk i hele Danmark. Jeg er ikke mere end lige ankommet, så har jeg 9 juvenile foran mig samt en 3k… og det på trods af der ikke var særlig mange måger inde i dag. Det virkede helt surrealistisk… som om jeg var helt andet sted i verden. Jeg kunne gennemtjekke fuglene på få meters afstand og med det samme konstatere der ikke var nogen gengangere, hvilket bringer den samlede total af juvenile op på 40/43 i denne periode. Det blev også til en aflæsning af en ny polsk fugl (P:PY5), så samlet har jeg fået 3 forskellige aflæsninger. Den ene fugl har jeg både aflæst i Spodsbjerg og Bagenkop med en dags mellemrum. Dagens nye 3k fugl rastede kun kortvarigt, men dejligt med en i denne dragt igen, da jeg synes det er den smukkeste dragt man kan se de Kaspiske Måger i. Inden jeg kørte hjem fandt jeg igen 2k Middelhavssølvmågen fra den 13. juli 2020. I dag var der til gengæld ikke nogen fugle i Spodsbjerg havn… måske et tegn på at antallet vil falde… men mon ikke der kan komme en ny bølge. 

Bagenkop havn:

Ad 4k+ 4k 3k 2k 1k/juvenil
6 1 2 8 29 28/31

*   En juvenil ringmærket i Polen er både aflæst i Spodsbjerg og Bagenkop. Den tælles med for Bagenkop men ikke i det samlede antal. 

** Af de 31 juvenile har det været mulig at kunne bestemme 28 forskellige individer, mens 3 muligvis kan være gengangere.

Spodsbjerg Havn:

2k 1k /juvenil
3 12

Siø:

2k
1

 

Samlet har jeg registreret 89/92 fugle i 2020 på Langeland. Siden 1. januar 2019 er jeg nu oppe på cirka 150 forskellige individer.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

I dag må I nøjes med et arkivfoto, da mit SD kort ikke vil indlæse dagens billeder…Hvis jeg kan løse problemet vil jeg smide et par dagsaktuelle fotos på fra i dag den 18. juli 2020. Fuglen her er fra Bagenkop i går den 17. juli 2020.

Et aktuelt foto fra i dag den 18. juli 2020.. blot som dokumentation for den nye aflæsning af en juvenil Kaspiske Måge fra Polen i Bagenkop. Jeg har affotograferet billedet fra mit bagstykke på mit kamera. Historien bag denne aflæsning er at jeg måtte aflæse ringen gennem vandet, hvilket ikke var helt nemt ej heller at fotografere, da fuglen ikke fløj den første time jeg så den. Senere fik jeg nogle fotos af den i flugt, som jeg måske kan bringe på et andet tidspunkt, hvis jeg kan få lavet mit SD kort problem.

 

ET RENT ORGIE… DE JUVENILE KASPISKE MÅGER FORSÆTTER MED AT ANKOMME TIL LANGELAND DEN 17. JULI 2020.

Det er en fuldstændig vild og crazy oplevelse…. I dag så jeg hele 16 Kaspiske Måger hhv. 14 i Bagenkop havn og 2 i Spodsbjerg havn !!. Det var de juvenile der igen stjal billedet totalt. I Bagenkop havde jeg hele 11 fugle, hvoraf de 9 var nye for sæsonen og i Spodsbjerg havde jeg 2 nye der rastede kortvarigt inden de trak syd. Siden den 10 juli 2020 hvor jeg så den første juvenile i Spodsbjerg har jeg nu set omkring 30+ juvenile fugle. Af de to juvenile der var gengangere var den ringmærkede fra Polen (P:PR7) forsat på plads selv om jeg kun så den en enkelt gang på 6 timer. De 2 2k fugle der dukkede op den 14. juli var forsat på plads og det samme var den 3k fugl der dukkede op i går den 16. juli. Middelhavssølvmågerne havde også en god dag i Bagenkop havn, begge de to seneste ankomne hhv. 1 2k og 1 3k var forsat på plads i dag. Derudover arbejder jeg yderligere på en fugl… men først mere om den når jeg får kigget de mange tusinde mågefotos igennem som jeg har taget de seneste dage. Ellers var 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge også på plads og det blev også til en enkelt adult Sildemåge. Den første juvenile Sølvmåge samt Stormmåge dukkede også op i dag i Bagenkop havn.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 11 juvenile Kaspiske Måger i Bagenkop havn den 17. juli 2020.