ENDELIG EN KASPISK MÅGE I SPODSBJERG HAVN DEN 14. MARTS 2020.

Så var ventetiden slut….Efter 2.5 måned var der endelig en Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn… Helt præcist så jeg sidst en 2k den 30 december 2019. Dagens fugl opdagede jeg et godt stykke uden for havnen, da den svømmede rundt om en kutter med godt 50 Sølvmåger og Svartbage. I første omgang var den overhovedet ikke interesseret i at komme ind i havnen, selv om jeg gjorde alt for at lokke den ind med brød….. Ret frustrerende kom 46 fugle ind, mens den blev ude med 3 Sølvmåger. Nye forsyninger blev hentet i Brugsen og endelig kunne jeg pludselig høre den og den kom nu ned og kæmpede om brødet sammen med de andre måger… En dyr måge at få dokumenteret…. der røg for 25 kr brød… Håber en dag Coop bemærker hvordan jeg har fået brødsalget til at stige i Spodsbjerg og Bagenkop Brugs og smider mig på forsiden af Samvirke og sponsere 500 poser brød til den nye mågesæson.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den var alle 45 skiver brød værd som det krævede for at få lokket den ind.

For at kunne huske de forskellige fugle giver jeg dem ofte et navn… den hedder fremover Coop.

Coop var en ret stor fugl og derfor nok en han.

Den samlede total af Kaspiske Måger på Langeland i 2020 er nu oppe på 18 forskellige individer, hvoraf de 12 er helt nye fugle som ikke stammer fra 2019.

 

 

TJEK, TJEK OG TJEK ALLE ER PÅ PLADS DEN 7. MARTS 2020.

jeg tog lige en mågerunde som bragte mig forbi Bagenkop havn samt Ringe Sø plus meget mere… Alt var som det skulle være. I Bagenkop var den faste 3k Kaspiske Måge “Store” samt Viking Mågen begge hjemme. I Ringe Sø var den langtidsstationære Kaspiske Måge med et ben også på plads. Ellers en skøn dag at køre lidt rundt i det Syd- og Midtfynske landskab, hvor der var godt med Hvide Vipstjerter (alba) samt mange kredsende Musvåger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 2k Ringe Sø den 7. marts 2020. Denne fugl har nu rastet siden 8. januar 2020.

Kaspiske Måge 3k “Store” Bagenkop havn den 7. marts 2020. Mellem de godt 40 Måger i havnen var den her forsat.

Den sidste af de “Three Amigos” Viking Mågen var også forsat i Bagenkop havn den 7. marts 2020.  

DEN ETBENEDE KASPISKE MÅGE BYDER FORÅRET VELKOMMEN I RINGE SØ DEN 3. MARTS 2020.

På årets første forårsdag den 1. marts var jeg lige forbi Ringe Sø og kunne her se, at den etbenede Kaspiske Måge åbenbart også har planer om at nyde søen og dens muligheder i det forestående forår…. så fint og hyggeligt. Den har nu snart opholdt sig i og ved søen i to måneder, dog har den været fraværende ved et par lejligheder i februar. Det var her jeg fejlagtigt antog den var trukket væk, men den har åbenbart nok bare fourageret andre steder på de dage hvor jeg ikke har kunnet finde den. 

Samlet har jeg nu haft 21 forskellige Kaspiske Måger i det gamle Fyns amt i 2020. Selve Fyn har budt på 5 fugle (4 ved Ringe Sø plus 1 ved Kværndrup) mens de 16 andre stammer fra artens kerneområde Langeland (alle set i Bagenkop området). Samlet betyder det, at jeg har haft 15 nye individer i 2020 som ikke tidligere er registreret. Og for at drille lidt, så er det næsten lige så mange fugle som der er set på Rømø i perioden 2010-2019 (blot 26 stk.) Læs opslag fra den 24. februar 2020. Hvem ville have troet at “bropillen” (som Fyn kaldes så kærligt af Sjællandske/Jyske ornitologer) skulle kunne udfordrer Vadehavet… Det er lidt som hvorfor kan Danmark vinde i badminton over de store nationer fra Asien eller hvorfor kan en humlebasse flyve. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den faste Kaspiske Måge ved Ringe Sø, kom ganske tæt den 1. marts 2020. Bemærk det manglende ben.

GENSYN I HAVNEN… BAGENKOP DEN 2. MARTS 2020.

Som tidligere nævnt i dag på bloggen var der gensyn med “Store” … Denne Kaspiske Måge havde jeg ellers ikke set siden den 21. februar, hvilket måske skyldes, at jeg ikke har været så flittig eller den bare har været lidt væk… Anyway… her er lidt mere af ham…

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

FORÅR I BAGENKOP HAVN DEN 2. MARTS 2020.

Foråret ruller, vejret er smukt og og og… Den Kaspiske Måge “Store” og Viking Mågen “Ritha” var begge tilbage i havnen i Bagenkop. De lå lidt “tæt” og jeg blev helt lettet over de endnu ikke var kønsmodne… Sikke nogle unger der kunne komme ud af denne kombination !!!…. Det hele forudsætter dog at “Ritha” er en hun til at starte med, hvilket jeg ikke er sikker på…. Så endnu ingen grund til panik i diverse mågekredse..

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

MIDTFYN IGEN IGEN… KASPISK MÅGE MELLEM KVÆRNDRUP OG GULTVED DEN 29. FEBRUAR 2020.

Vanen tro med alt for høj fart var jeg på vej til Ringe, da jeg ud af øjenkrogen ser 7 Måger stå på en mark mellem Kværndrup og Gultved… jeg når lige at tænke den ene lignede sgu da en Kaspisk Måge… Backgearet bliver sat i omdrejninger…. 100 meter i rekordfart… Og ganske rigtig her stod sørme en 2k eller evt. en retarded 3k Kaspisk Måge. Fuglen rastede kun kortvarigt inden den forsvandt ind over nogle marker i retning af det gamle mejeri i Kværndrup. Utroligt så heldig jeg har været med Mågerne på Midtfyn siden starten af januar i år, hvor det nu er blevet til 5 Kaspiske Måger samt 1 Middelhavssølvmåge…. det er lige før det er bedre end Bagenkop havn !.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 2k eller retarded 3k mellem Kværndrup og Gultved. 

 

FEBRUAR BØD KUN PÅ EN NY KASPISK MÅGE I BAGENKOP HAVN ! DEN 29. FEBRUAR 2020.

Så sluttede vintersæsonen for Kaspiske Måger i Bagenkop havn og selvfølgelig resten af Langeland… Jeg har primært mit fokus på Bagenkop havn, da det klart er det bedste sted at se arten. Årets to første vinter- måneder januar og februar bød samlet på 16 forskellige individer i havnen.

Aldersfordeling:

ADULT 4K+ 4K 3K 2K
6 1 2 3 4

Januar startede rigtig fint med 15 forskellige fugle, mens fiskestoppet fra 1. februar fik katastrofale følger. Det blev kun til en helt ny fugl for havnen i form af en 4k+ den 3. februar. Det blev lidt af en skelsættende dato den 3. februar, da der herefter kun var et indvid der forblev i havnen. Det var havnens mest stedfaste fugl, som dukkede op den 26. november 2018. Dog så jeg den ikke hver gang jeg besøgte havnen i februar, faktisk så jeg den sidste gang den 21. februar. Af årets 16 fugle, var de 10 helt nye fugle jeg ikke tidligere har registreret i havnen, mens de sidste 6 var fugle jeg havde set tidligere i hhv. 2018 og 2019. 

Ultimo februar byder normalt på et ret fint influks af adulte Kaspiske Måger i havnen, da de gamle fugle her er på vej tilbage mod deres ynglepladser. Men om man ser dette træk afhænger åbenbart meget af om der er gang i fiskeriet i Bagenkop. Februar 2020 er et meget godt eksempel på hvad der kan ske i fremtiden, hvis der kommer flere fiskestop. Et sådan stop kan måske også få flere fiskere til at opgive fiskeriet og derved stopper de fine forekomster af arten i havnen. Herefter er det nok mere sporadisk hvad der vil komme ind, dog bør man forsat kunne se en del fugle på træk især om efteråret fra fx. Dovns Klint, når fuglene fx. er på vej til Vadehavet og de øvrige Vesteuropæiske kyster hvor de overvintre. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge “store” Bagenkop havn den 4. januar 2020.

 

 

KASPISK MÅGE RØMØ VS FANØ 26 – 705 I PERIODEN 2010 TIL 2019

Jeg lavede lige en hurtig venstrehånds undersøgelse af forekomsten af Kaspiske Måge på Vadehavsøerne Rømø kontra Fanø i perioden 2010 til og med 2019 og det var skræmmende… Et hurtigt kig i DOF-Basen viste der blot var 26 iagttagelser på Rømø mod 705 iagttagelser på Fanø. Selv om Fanø har enmandshæren Kim Fisher som tjekker måger meget grundigt var det alligevel noget af en voldsom forskel…  det ligner næsten at Rømø får et “æg” af Fanø. Faktisk blev der i hele 2019 ikke registreret en eneste Kaspiske Måge i hele Sønderjylland !. Et kig til den nordligste del af Vadehavet viser, at der ved Blåvandshuk i samme periode er 402 iagttagelser… Selvfølgelig er de Kaspiske Måger også i det Sønderjyske, men det er interessant at se hvor meget det betyder, at der er interesse for arten… Så Sønderjyderne må ind i kampen… det er slut med kaffebord, honningkager, kålpølser, ringridning og Mellemflagspætter…. nu gælder det de Kaspiske Måger CAPISCE!!!.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det kan godt være det er koldt i vandkanten på Rømø… men der skal fugle i bogen. Ung Sølvmåge får en “lektion” i kendtegn af zorba dansende Kaspiske Måge ved Blåvand den 14. september 2017.

Det er ikke gabende kedeligt at tjekke Kaspiske Måger kære Sønderjyder !. Blåvand den 18. marts 2017.

1. SOMMERDRAGT HOS KASPISKE MÅGE…DEN 24. FEBRUAR 2020.

Kan der virkelig snart være en dragt af Kaspiske Måge jeg ikke har bragt her på bloggen ?? … jeg synes selv 1. sommerdragten er total underrepræsenteret og det skal der da gøres noget ved. Denne dragt ser man ikke for mange billeder af på nettet, hvilket måske skyldes de ligner lidt alle de andre sommerslidte Sølvmåger. Det er den faste fugl fra november 2018 som her vises i sin 1. sommerdragt. Hvis man tjekker mit forrige opslag så kan man se fuglen som 3k og se hvor meget der er sket med fjerdragten fra maj 2019 til februar 2020.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge “Store”, Bagenkop havn den 29. maj 2019. 

Kaspiske Måge “Store” Bagenkop den 29. maj 2019.

Kaspiske Måge “Store” Bagenkop den 29. maj 2019.

 

TYPISK…. DEN ER HER HELDIGVIS STADIGVÆK DEN 23. FEBRUAR 2020.

Den 20. februar 2020 skrev jeg om den Kaspiske Måge med et ben var forsvundet fra Ringe Sø, da jeg ikke havde set den siden den 10. februar. “Blækket var knapt tørt” før jeg genfandt den dagen efter den 21, februar… Bare typisk når man lige spiller “kloge-Åge”….

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hvor pokker mon den har været henne ?, den 21. februar 2020 var den på plads i søen igen….heldigvis.