BORNHOLM ER DRØMMELAND DEN 3. OKTOBER 2021.

Efter et par dage uden mågetjek var det atter på tide at se nogle måger igennem for at finde nogle Kaspiske Måger…. Sammen med Laila var jeg taget en tur til Bornholm for at se hvad “solskinsøen” kunne byde på… Og det overgik alt hvad vi havde turde drømme om. Vi ankom til Øen klokken 11 og klokken 18 var kliktælleren ved at brænde sammen… Vi havde fundet intet mindre end 97 Kaspiske Måger (45 Adulte, 1 4k, 7 2k og 44 1k fugle). Fuglene blev fundet både i agerlandet samt i diverse havne fra Rønne og op langs Østkysten. I et område der hedder Myregårds Myr (agerland) blev det til hele 44 forskellige fugle. Det var en stor overraskelse at der var så mange adulte (der kan godt have været et par 4k i mellem de adulte). Ellers var der meget få immature fugle, faktisk så vi ikke en eneste 3k. Men at halvdelen af fuglene var 1k fugle var mere forventeligt. Mellem de Kaspiske Måger fandt vi også 3 1k Baltiske Sildemåger (1 i agerlandet samt 2 langs østkysten)…. En kæmpe tak til Laila som var så sød at føre notesbogen så jeg kunne koncentrere mig 100 procent om at kigge de mange måger igennem, det koster vist en god middag.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Rønne havn den 3. oktober 2021. Det var en af de vildeste mågedage jeg har oplevet med denne art.

Baltisk Sildemåge 1k. En af dagens 3 ungfugle. Myregårds Myr.

ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I SEPTEMBER 2021 PÅ LANGELAND DEN 30. SEPTEMBER 2021.

Så er der gået endnu en måned med at tjekke de Kaspiske Måger på Langeland og jeg bringer atter en status over antallet samt aldersfordelingen. Jeg fik tjekket ganske flittigt i september endda mere end jeg havde forventet jeg kunne nå. Fordelingen af de mange tjek er ikke systematisk men lavet ud fra hvad der var tid til, derfor har der været klart overvægt af besøg i Spodsbjerg havn som jeg bor tættest på. Bagenkop havn har også været besøgt mange gange, men dog lidt nedprioriteret da havnen næsten var mågetom ved alle besøg. 

Antallet af nye fugle steg i september 2021 i forhold til august 2021 hvor jeg blot registrerede 16 nye fugle (1 3k, 2 2k og 13 juvenile/1k) og samlet så 20 fugle i alt. I september 2021 har jeg set omkring 40+ forskellige fugle, hvilket også må betragtes som meget få fugle. (Pt. ikke gennemgået hvor mange af de tidligere registrerede fugle der også blev noteret i september 2021 da jeg primært har focus på de nye fugle der kommer til). Samlet havde jeg 34 nye A fugle og 4 B fugle (Bemærk B fugle tælles ikke med i den samlede oversigt i 2021, da denne kategorisering først startede fra den 1. september 2021), og her stod Spodsbjerg for 24 A fugle og 3 B fugle. Aldersfordelingen af A fugle i september 2021 var følgende: 2 Adult, 1 4k, 16 2k og 15 juvenile/1k fugle. B fuglene var alle 1k fugle. Hvis man sammenligner aldersfordelingen med den forrige måned, så ses det tydeligt at der har været en kraftig fremgang i 2k fuglene (2 i august og 16 i sep-tember) Omvendt er antallet af juvenile/1k fugle meget på linie med august (13 i august og 15 i september (bemærk B fugle tælles ikke med)). Med alle forbehold for statistik og andre undtagelser, så ses det fortsat tydeligt at der er meget få juvenile/1k fugle i år. Til gengæld har jeg lidt svært ved at forklare den fremgang 2k fuglene har haft. Omvendt så kan man tydeligt se der er meget få gamle fugle på Langeland på denne årstid, det blev blot til 2 adulte samt 1 4k fugl og de forsvandt næsten med det samme – NO COUNTRY FOR OLD MEN… 

Det er utrolig trist at se hvor ringe Bagenkop havn er i år. I september så jeg blot 4 A fugle og 1 B fugl. Alderfordelingen blandt A fuglene var 1 adult, 1 4k, 1 2k og 1 1k. Den ene B fugl var også en 1k. jeg har aldrig set så fugle før i denne havn. Igennem årene har det altid været der at man kunne finde de store antal af Kaspiske Måger, mens det var mere sporadisk hvad man så i Spodsbjerg (med undtagelse af sidste år). Men mit umiddelbare indtryk er at der fortsat næsten ikke finder noget fiskeri sted i den sydlige havn af betydning her i september uden jeg dog har været inde og tjekke fiskeritallene som jeg tidligere gjorde for juli/august 2021.

Det blev til to nye aflæsninger af Kaspiske Måger og især den ene var særlig spændende. Den 6. september 2021 aflæst jeg en farvemærket 2k fugl fra Litauen i Spodsbjerg. Det viste sig at den havde jeg også aflæst den 24. august 2020 i Spodsbjerg havn. I 2020 så jeg den kun denne ene gang, men her i 2021 genfandt jeg den i Bagenkop havn den 8. september 2021, dette blev så også sidste aflæsning af den i denne omgang. Desværre har jeg endnu ikke hørt fra ringmærkningscentralen i Litauen, det ville ellers være spændende at høre om den er set andre steder. Den 11. september 2021 aflæste jeg endnu en 2k fugl, denne gang var det en fugl fra Polen og det var atter i Spodsbjerg havn. Denne fugl bar kun en stålring og blev kun registreret denne ene gang. Normalt høre jeg hurtigt fra Polen, men lidt ærgerligt har de endnu heller ikke sendt nogle informationer.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). I hele 2021 har jeg nu registreret 139 forskellige A Kaspiske Måger samt 5 B Kaspiske Måger på Langeland.  Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

LIDT ROVFUGLE OG OG MÅGER DEN PÅ LANGELAND DEN 29. SEPTEMBER 2021.

En fridag blev brugt på at starte dagen på Sydlangeland… Der var nu ikke overvældende mange fugle men det var heller aldrig kedeligt. Et pitstop ved Dovns Klinte gav lidt Røde Glenter og lidt social snak med Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer. Samlet nåede jeg at få noteret 20+ Røde Glenter, men der har sikkert været mange flere. En køretur rundt i landskabet gav 3 rastende Dværgfalke der gjorde livet farligt for de mange småfugle der rastede på markerne. Op af formiddag begyndte Musvågerne at røre på sig uden det nogensinde blev voldsomt. En enkelt rastende 1k Rørhøg ved Skovsgård Gods blev dagens eneste Kærhøg. En lille flok på 22 Blisgæs i Klise Nor var blot min anden obs i dette efterår.Ellers stod den atter på mågetjek og jeg fik hentet 2 (A) Kaspiske Måger på den sydlige del hhv. 1 2k (ny fugl for 2021) i Kelds Nor samt den blinde (på det venstre øje) i Bagenkop havn som bekendt er en genganger. I Spodsbjerg havn blev det kun til 5 Kaspiske Måger (A) i dag. Det drejede sig om 3 2k samt 2 1k… hvoraf den ene 2k var nye for 2021.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dværgfalk. En af dagens 3 rastende fugle jeg fik noteret på sydspidsen. Bagenkop den 29. september 2021.

Stenpikker. Denne smukke fugl havde taget en pause i trækket. Bagenkop havn den 29. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Begge dagens nye fugle på Langeland var 2k fugle. Spodsbjerg havn den 29. september 2021.

 

JEG VAR SGU LIDT UARTIG I DAG DEN 28. SEPTEMBER 2021.

Efter at have siddet dybt begravet i en kælder med døde dyr uden vinduer på arbejde velvidende at solen skinnede udenfor, havde jeg det som klassens slemme dreng da jeg fik fri… nu skulle der dælme ses nogle fugle. Der var selvfølgelig dømt måger for fuld udblæsning, men inden jeg nåede dem havde jeg en Rød Glente henover min have mens jeg lige slog græsset inden det gik løs. Herfra så jeg mig aldrig tilbage, jeg var rigtig uartig i dag. På vej mod Spodsbjerg havn havde jeg en trækkende Fiskeørn ude over Lunkebugten, men så blev det heller ikke til flere rovfugle i dag. Jeg tog endnu en omvej inden havnen og kørte forbi Baragge Nebbe og lavede hattrick og blev Langelandsmester i den smukke Islandske Store Kobbersneppe da jeg her havde 2 1k fugle som gik sammen med en Lille Kobbersneppe. De to var på størrelse med den Lille Kobbersneppe, så tydeligvis mindre end det store indvid jeg så for nogle dage siden. Af andre vadefugle der kom i notesbogen kan nævnes 15 Strandhjejler, 4 Islandske Ryler og 3 Store Præstekraver. Herfra stod det næsten kun på måger (har dog en lille overraskelse i ærmet, så læs med, det er nemlig lige før jeg kommer udenfor døren). Spodsbjerg havn var faktisk rigtig god i dag, ikke fordi et væltede med mega mange måger, men blandt dem der var fandt jeg 8 (A) Kaspiske Måger samt en Cactus (også ny). Det meste var gengangere, men det blev alligevel til 2 nye hhv. 1 2k og 1 1k, resten var 2 2k samt 4 1k.  Cactus´en var en 2k og en rigtig spændende fugl, da jizzet  og stemmen var meget som en Kaspisk Måge. Men overhaledækfjerene var meget “prikket” og undervingerne meget mørke. Inden turen gik hjem tjekkede jeg lige de godt 100 Hvide Vipstjerter der rastede i havnen… og det er nu jeg bliver så uartig at jeg får internetkrigerne på nakken… når jeg tager chancen og siger jeg havde en Sortrygget Hvid Vipstjert, hvilket ikke er så almindeligt om efteråret og slet ikke på Langeland. Om efteråret er de ikke nemme at kønsbestemme (vel tæt på umulige… altså yarrellii, så vidt jeg husker). Aldersbestemmelsen er også meget svær… men kunne det være en 1k ?. Men den mørke ryg samt den meget mørke overgump som jeg mener overgår hvad man kan forvente af en alba… den når simpelthen for langt op…. Slagt mig bare hvis du ikke er enig… Det var alt for i dag.

Aflæsning af Kaspiske Måge (A) 2k (VLHJ) i Spodsbjerg havn.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge (A) juvenil/1k. Dagens nye ungfugl. Spodsbjerg havn  den 28. september 2021.

Kaspisk Måge (A) 2k. Godt nok en af de pænere af slagsen. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

Cactus 2k. Jizz passer fint med en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn 28. september 2021.

Cactus 2k. Bemærk overhalen. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

Cactus 2k. Her ses de meget mørke undervinger meget tydeligt. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

Sortrygget Hvid Vipstjert… Sgu lidt frækt at påstå… Bemærk hvor langt den sorte overgump når op på den mørke ryg. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

Sortrygget Hvid Vipstjert. Bemærk hvor meget hvidt der er på dækfjerene  samt igen hvor langt det sorte på overgumpen når op. Spodsbjerg havn den 28. september 2021.

POSEN VAR GODT RYSTET DEN 27. SEPTEMBER 2021.

Jeg snuppede nogle eftermiddags/aftentimer i Spodsbjerg havn og det gav 6 (A) Kaspiske Måger. Selv om antallet mindede lidt om det jeg plejer at se var der 2 nye samt nogle der ikke har været inde længe. Skægt som det sommetider kan variere fra dag til dag. De nye fugle var 1 2k samt 1 1k, mens gengangerne var 1 2k og 3 1k.  Der var atter en interessant 1k Sildemåge inde og raste…. som jeg lige må tænke lidt over samt høre andres mening om. Ellers skete det ikke meget mens jeg var i havnen, der kom dog flere flokke af trækkende Pibeænder ude i disen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A) Denne nye fugl kom ind lige før jeg kørte hjem. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). En af de meget stationære fugle der dog kan forsvinde i op til en uge eller to… Jeg er dog aldrig i tvivl når den er tilbage, den har en meget fin Kaspisk Måge stemme samt bevæger sig i det samme mønster rundt i havnen… meget konservativ fugl. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Denne har jeg ikke set siden den 18 september 2021 i havnen. Det krævede dog lige et ekstra grundig kig i mit “forbryderalbum” for at knække den med sikkerhed selv om jeg havde det på fornemmelsen. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

Sildemåge 1k. Flere gange mindede hovedfaconen lidt om noget Kaspisk Måge… sgu da lidt bøvlet. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

 

 

“AGERLANDSTÆLLING” EFTER KASPISKE MÅGER DEN 26. SEPTEMBER 2021.

Da jeg ankom til Sydlangeland i dag for at kigge lidt morgentræk valgte jeg lidt alternativt at stå ved Kelds Nor… selv om det betød nogen færre småfugle end der sikkert ville have været ved Dovns Klint. Der kom dog konstant en del dagtrækkere og samtidig kunne jeg tjekke vadefuglene i Noret. Dagens trækfugl blev en 2k Kaspisk Måge (A) som gik stik SV og den første jeg ser her siden jeg så en juvenil raste i Noret den 31. juli 2021. Det var selvfølgelig en ny fugl for 2021. I Noret var der pænt med vadefugle, mest spændende var 40 Stor Præstekrave og 18 Sortklire. Bagenkop havn var atter tom for Kaspiske Måger og jeg måtte derfor skuffe Christian Hjort og Jørgen Ballegård som vist manglede den som årsart og ellers havde bestilt en hos mig. Da havnen svigtede og Klise Nor også gjorde, besluttede jeg at jeg ville afprøve de danske landbrugs-marker langs den Østlangelanske kyst for Kaspiske Måger. Det var viste sig at være en fin ide da jeg fandt 1 2k ved Fodslette samt 1 1k ved Illebølle Savværk som begge var (A) fugle. I begge tilfælde gik de i store blandede mågeflokke på 500-600 fugle som primært bestod af Stormmåger og Hættemåger. Ved Illebølle Savværk gik der også 1 1k Vestlig Sildemåge. I højt humør gik turen herefter til Baragge Nebbe, hvor der dog ikke var nogen Kaspiske Måger eller Islandsk Stor Kobbersneppe. Til gengæld genfandt jeg den samme adulte Sorthovedet Måge som jeg havde fundet der den 10. september 2021. I Spodsbjerg havn var der 4 (A) Kaspiske Måger hjemme og alle var gengangere, det drejede sig hhv. og 1 2k og 3 1k. Ud af dagens 7 fugle blev det til hele 3 nye. Især meget tilfredstillende var det at finde dem på alternative lokaliteter ude i agerlandet….. Der lugtede dejligt af gylle og ko derude !!.. lige mig og de Kaspiske Måger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Her ses den i selskab med Stormmåger og Hættemåger. Fodslette den 26. september 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Her er alle de små måger lige lettet og den står nu tilbage med 3 Sølvmåger. Illebølle Savværk den 26. september 2021.

TILBAGE HOS DE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 25. SEPTEMBER 2021.

Jeg havde ikke tjekket mågerne i et par dage, så det var skønt at være tilbage i Spodsbjerg havn. Det blev en spændende dag (er det faktisk hver gang synes jeg) da der var udfordrende måger inde. I den mere nemme ende var 4 (A) Kaspiske Måger hhv. 1 adult, 1 2k og 2 1k, den adulte fugle var ny for sæsonen og en af de meget få gamle fugle fra efteråret. De øvrige 3 fugle var gengangere. Derimod var 2 Cactus-(typer) ikke så nemme at blive kloge på det drejede sig om en 1k og en 2k. Den unge fugl (1k) kaldte som en typisk Kaspisk Måge og må derfor nok være en ret sikker hybrid. 2k fuglen forsvandt desværre ret hurtigt, dog så halebåndet ret fint ud for en Kaspisk Måge, mens undevingerne var ret mørke. Da denne fugl forsvandt for hurtigt og jeg så for lidt på den vil jeg nøjes med at kalde den en mulig Cactus.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Så var aftensmaden klar. Spodsbjerg havn den 25. september 2021.

Cactus 1k. Spodsbjerg havn den 25. september 2021.

Mulig Cactus 2k. Spodsbjerg havn den 25. september 2021.

SPODSBJERG HAVN PRODUCEREDE 2 NYE KASPISKE MÅGER DEN 22. SEPTEMBER 2021.

Da vejret bare blev bedre og bedre i dag  og der var lovet dårlig vejr til imorgen så var det bare med at komme afsted til Spodsbjerg efter fyraften… Jeg måtte dog slide hårdt i det for at få hevet nogle Kaspiske Måger hjem… Men da solen begyndte at gå ned havde jeg fundet 7 styk, hvilket var tilfredsstillende. Alle fugle var A fugle. Ud af de 7 fugle var der 2 nye for sæsonen 2021, de nye fordelte sig således 1 2k og 1k, mens resten var 2 2k og 3 2k. En helt normal 1k Vestlig Sildemåge kom også i bogen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Hele 7 forskellige fugle kom i notesbogen i dag. Spodsbjerg havn den 22. september 2021.

Admiral. Der var rigtig mange Admiraler på vingerne hertil aften… jeg havde ellers ikke set de store koncentrationer på det seneste. Spodsbjerg den 22. september 2021.

Det Hvide C. Mellem Admiralerne fandt jeg også enkelte af denne smukke art. Spodsbjerg 22. september 2021.

 

 

KASPISK MÅGE 1K RASTENDE I LUNKEBUGTEN, TÅSINGE DEN 19. SEPTEMBER 2021.

På vej hjem fra min tur til Spodsbjerg havn den 19 september 2021 opdagede jeg at der rastede godt 500+ Hættemåger/Stormmåger i Lunkebugten på Tåsinge. Det var lidt for fristende ikke at tjekke dem igennem, så jeg smed bilen ind til siden og gik i gang. Desværre var der ikke noget spændende i mellem, men heldigvis stod der lidt Sølvmåger og rastede på en Ø som jeg også kunne tjekke. Med det samme opdager jeg en spændende måge som ved første øjekast ligner en 1. vinter Kaspiske Måge, hvilket ville være min første her på Tåsinge !. jeg bliver dog lidt forskrækket da denne fugl fremviser klart tofarvet næb og store brede hvide kanterne på teritærerne, hvilket er gode karakter på en Stor Sorthovedet Måge. Fuglen er temmelig langt væk (700 m+) og pudser sig konstant. Jeg kigger på fuglen i skop fra klokken 13.10 til 14.15 og først til allersidst ser jeg den stå stille inden den hurtigt letter og forsvinder for mig i retning af Valdemars slot. Under hele forløbet er jeg i tvivl om hvad jeg skal gøre, da jeg godt ved det er en fugl mange gerne vil se. Omvendt vil jeg heller ikke sende folk afsted på en fejlobs. Jeg vælger at slå koldt vand i blodet og sender en besked til Hans Larsson vedr. bestemmelsen. Hans skriver tilbage han har haft en ligende oplevelse og set en ung Kaspisk Måge som udviste tofarvet næb og brede kanter på tertiærerne og derved også tænkte på Stor Sorthovedet Måge indtil fuglen kom tæt på. . Så der er altid undtagelser i mågeverdenen, så man skal altid være 110 procent sikker inden man melder ud. Man kan selvfølgelig melde en mulig ud men jeg er ikke tilhænger af denne tilgang. Men jeg vil da i sidste ende glæde mig over jeg fik mig en Kaspisk Måge her på min egen Ø. Heldigvis har jeg set Stor Sorthovedet Måge i Danmark 2 gange begge gange i Blåvand hhv. i 1993 og 2017, begge fugle var 1k fugle. Den sidste var jeg heldig selv at finde, men håber fortsat at finde en på Langeland.. gerne en med “Styrthjelm”, altså en adult fugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Den var ikke nem at dokumentere, men den lyser alligevel godt op mellem de stående måger (se mellem de to Knopsvaner på vandet til venstre lige mellem dem i baggrunden). Her kan man med lidt gode vilje se de store brede hvide kanter på tertiærerne. Lunkebugten, Tåsinge den 19. september 2021.

NÅEDE HELE VEJEN RUNDT DEN 21. SEPTEMBER 2021.

Tilføjelse den 27. september 2021. Har haft kontakt med Hans Larsson, som tror Sildemågen kan være en fejlfarvet intermedius.

Langeland blev atter gennemsøgt efter jeg havde fået fri og jeg nåede begge havnene. Bagenkop er bare ikke oppe i gear i år… Der er lidt Brøndby over det. Gået fra at være mester til at skrabe bunden… underligt at opleve så få måger i den sydlige havn. I dag blev det igen kun til den samme 1k Kaspiske Måge (A) jeg har set på mine seneste besøg der. Ved Baragge Nebbe så jeg en 1k nordtrækkende Kaspisk Måge (A) og det var en af de unge fra havnen, så altså også en genganger. I Spodsbjerg havn var det tyndet noget ud i de Kaspiske Måger. Her sås blot 4 fugle hhv. 1 2k og 3 1k  (A) som også alle var gengangere. Jeg blev dog reddet af en interessant 1k Sildemåge som jeg foreløbig har sendt rundt i det store mågeunivers vedrørende hvilken race den tilhøre. Har nogle af mine læsere et bud så hold jeg endelig ikke tilbage. Det var alt for i dag…. Ellers kan blot tilføjes at der nu regelmæssigt kan høres Skærepiber i havnene. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Ingen kommentar, blot godt den ikke spiller dart !. Spodsbjerg havn den 21. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Som at se Storebror og Lillebror på tur. Spodsbjerg havn den 21. september 2021.

Sildemåge juvenil/1k. På det billede kunne den ikke voldsom store Sildemåge godt ligne en Baltisk Sildemåge. Spodsbjerg havn den 21. september 2021.

Sildemåge juvenil/1k. Men kan en Baltisk Sildemåge have så mørk en underside og ikke mindst undervinger ?. Så snart jeg høre fra andre bringer jeg en opdateringer under dette opslag. Spodsbjerg havn den 21. september 2021.