HYBRIDEN FRA DECEMBER 2019 ER ATTER TILBAGE… BAGENKOP DEN 6. JANUAR 2020.

Jeg havde ellers besluttet jeg ikke skulle tjekke måger i dag, men hvad gør man når ens “Gull-Pusher” ringer og siger der er godt med fugle inde i dag… man er vel afhængig… tak for tippet Jan. Vejret var ikke særlig godt i dag, det var diset og der var lidt regn i luften, dog sidst på eftermiddagen kiggede solen forbi nogle minutter..skønt.

Der var rigtig nok godt med måger, men de var ikke nemme i dag, de fleste fulgte med kutterne ind til havneindløbet, men så var det videre ud på havet igen og tjekke den næste kutter…Men man får altid noget ud af anstrengelserne, pludselig var den formodede hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge fra den 17.-20. december inde igen. Den ligner utrolig meget en Kaspisk Måge på mange måder, dog afviger den især omkring hovedet, som ikke er rigtig hvidt samt for stribet. Men igen i dag hørte jeg dens underlige mørke og korte kald, som hverken minder om Kaspisk Måges eller Sølvmåges…. utrolig interessant fugl. Ellers var “Ritha” samt  4 Kaspiske Måger (3K: 2 og 2k: 2) inde og vende/raste.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den formodede hybrid af Kaspisk Måge x Sølvmåge fra den 17.-20. december 2019 var atter i havnen. Jeg så den i to omgange i løbet af dagen…

“Det er aldrig fyraften før den fede dame har sunget”.

BAGENKOP HAVN BØD PÅ EN OVERRASKELSE SAMT EN NY KASPISK MÅGE DEN 5. JANUAR 2020.

Da mine planer blev lidt ændret for i dag, så var der lige plads til en tur mere til havnen og den fristelse kunne jeg ikke stå for… Udover vinden havde lagt sig var det mærkbart at næsten alle Svartbagene var forsvundet, hvilket betød jeg kun fik aflæst en fugl. De Kaspiske Måger svigtede heller ikke i dag da jeg kunne bogføre 5 fugle. Der har på årets 3 første besøg i havnen aldrig været den samme sammensætningen af fugle, kun 3 fugle har gået igen ved alle besøg. Igen blev det til en ny fugl, da der stod en adult fugl med helt ren hvidt hoved, alle vinterstreger var væk. Samlet har jeg set 9 forskellige i 2020 i Bagenkop havn ( Ad: 3 (2 nye i 2020), 4k: 1 (ny i 2020), 3k: 2 (nov/dec 2018 fuglene), 2k: 3. Forsat ingen spor af “Smukke Laila” den ringmærkede fra Ukraine, som jeg sidst har set den 5. december 2019), så hvis der er nogen der evt. har set den eller ser den, så høre jeg gerne om det.

Dagens overraskelse var en Sortgrå Ryle som lige pludselig kom flyvende og landede ude på molen hvor den dog ikke kunne ses. Det er en temmelig sjælden fugl i Bagenkop havn samt i det hele taget på Langeland, hvor arten næsten kun træffes på Nordlangeland ved Hou Nordstrand. Jeg har kun set arten engang tidligere i havnen for temmelig mange år siden (2012 ?). Det samme gør sig gældende i Spodsbjerg havn, hvor jeg også kun har en gammel iagttagelse fra, så i betragtning af mine mange havnebesøg ikke nogen typiske havneart på Langeland.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne 2k (1. vinter) Kaspiske Måge har jeg ikke set i havnen siden den 26. december hvor den dukkede op samt dagen efter den 27. december 2019, her var den iøvrigt 1k (1. vinter).

En af de to ekstrem faste fugle, denne 3k fugl har rastet siden december 2018.

Ord er vel overflødige…. Men “Ritha” er nu ganske smuk og iøjnefaldende.

 

BAGENKOP HAVN I KULING GAV ENDNU EN NY KASPISKE MÅGE DEN 4. JANUAR 2019.

Normalt kan det være en blandet fornøjelse at tjekke havnen i kuling, da der ofte kan være meget få fugle inde og de der er der er ofte konstant på vingerne. Det slog heller ikke fejl, især Sølvmågerne var konstant på vingerne, mens Svartbagene godt kunne tage en pause på deres favoritmole engang imellem. Men det var nu alligevel ikke noget problem at finde 5 Kaspiske Måger og blandt dem var der endnu en ny fugl til mig.. så jeg har nu allerede fundet to nye i 2020. Dagens fugl var en 3. vinter, altså en 4k. Ikke en gang var den nede og stå, den fløj dog meget i det samme område af havnen, så den var til at arbejde med. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens nye Kaspiske Måge var en 3. vinter, altså en 4k.

Halebåndet lignede mest en “olieskade”.

NOGLE GØR MERE INDTRYK END ANDRE…. DEN 3. JANUAR 2020.

Jeg fik i dag kigget næsten 10 års fotomateriale igennem af Kaspiske Måge fra Langeland, da det næsten ikke var vejr til andet her i Øhavet, hvor den stod på regn, dis og blæst. En lang rejse med utrolige gode minder og oplevelser…alt fra opture til nedture… især nedture når jeg ikke kunne bestemme fuglene, men heldigvis går det i den rigtige retning selv om der altid vil være fugle jeg ikke kan bestemme. 

Da jeg nåede frem til mine fotos fra vinteren 2013/2014 dukkede der en lidt trist oplevelse op, ikke fordi det var en fugl der var svær at bestemme, den var nu ganske nem, det drejede sig om en 1. vinter fra Spodsbjerg havn. Denne fugl var af en eller anden grund kommet til skade og kunne desværre ikke flyve mere.. jeg fulgte den gennem et stykke tid og til sidst gik den ikke længere. Nogle begraver Undulaten i haven når den dør… jeg har begravet en Kaspisk Måge i min have.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her ses den på sin sidste dag den 23. december 2013, hvor den nyder sine sidste solstråler.

Jeg har af en eller anden grund altid holdt meget af disse to billeder selv om der er en lidt trist historie bagved.

SÅ ER VI IGANG IGEN…BAGENKOP DEN 2. JANUAR 2020.

Så var det atter tid til at kigge forbi havnen.. Allerede på vej ned til havnen steg humøret, da to Vandrefalke kom sammen og fløj så lavt over bilen lige nord for Lindelse., at jeg kunne se den ene var en adult fugl med det blotte øje…og nord for havnen stod 71 Blisgæs sammen med 95 Bramgæs. Min første tur til havnen blev også en ganske fin omgang, det blev til hele 6 Kaspiske Måger, hvoraf der var en ny for vintersæsonen 2019/20, det drejede sig om en adult. Fuglene lå og fløj lidt frem og tilbage mellem havnen og Klise Nor. Aldersfordelingen var AD: 2, 3K: 2 og 2k: 2. Især var jeg glad for at se den ene 3k som er en af de faste fugle fra december 2018, da jeg ikke havde set den siden 21. december 2019.

Foto: Henrik Knudsen, copyright.

Ny i havnen var denne adulte Kaspiske Måge. Bagenkop den 2. januar 2020.

Den ene af dagens to 2k Kaspiske Måger. Bagenkop den 2. januar 2020.

Kært barn har mange navne… “Ritha” havde overlevet nytåret og var forsat på plads. Bagenkop den 2. januar 2020.

OPSUMMERING AF UDVALGTE MÅGER PÅ LANGELAND 2019 – DEN 31. DECEMBER 2019.

Så er mågesæson 2019 slut for mit vedkommende og det har været et godt år at tjekke måger på Langeland. Jeg har primært tjekket Bagenkop havn, Klise Nor samt Spodsbjerg havn. Men andre lokaliteter som Siø, Rudkøbing Vejle, Nørreballe Nor, Gulstav Mose og Kelds Nor er også blevet undersøgt mange gange. Sorthovedet Måge har jeg forsat til gode at se raste i havnene. Baltisk Sildemåge blev årets mest sjældne måge, da en enkelt fugl rastede i Bagenkop havn i november nogle dage. 

Opsummeringen indeholder kun fugle som jeg selv har fundet og fotograferet samt set sammen med andre fuglefolk og derved kunnet skelne de enkelte fugle fra hinanden. En stor tak skal især lyde til Peder Rasmussen som jeg har haft mange hyggestunder og ture sammen med i jagten på de forskellige måger. Desuden takkes Jan Johansen og Allan Møller for godt samvær og godt humør i Bagenkop havn samt alle fiskerne i Bagenkop og Spodsbjerg for at de har accepteret, at jeg har kigget dem over skulderen med kamera og kikkerter i jagten på at dokumentere de mange måger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Årets sjældneste Måge blev en smuk Baltisk Sildemåge som tog ophold i Bagenkop havn i perioden den 11. til den 14. november. 

Den 7. april rastede meget kortvarigt en rigtig Gråmåge på stenmolen i Bagenkop havn. (Samtidig kunne Viking Mågen ses inde i havnen) Den kunne genfindes i Klise Nor kort tid efter den havde forladt havnen, hvor den ligeledes rastede meget kort tid inden den skruede sig op med nogle Sølvmåger og forsvandt i en østlig retning i høj højde.

Årets mest omdiskuterede måge blev denne Viking Måge i Bagenkop havn som rastede i første omgang fra den 11. februar til den 31. maj. Der var mange meninger om bestemmelsen, mange mente det var en lidt afvigende Gråmåge, selv var jeg mest tilhænger af en hybrid mellem Gråmåge og Sølvmåge. Utrolig nok vendte den tilbage den 1. december, dog først regelmæssigt fra den 10. december. Nu lignede den for alvor en Viking Måge.

“Ritha” som jeg døbte Viking Mågen vendte som nævnt ovenfor noget overraskende tilbage til Bagenkop havn fra den 1. december og gav mig en unik mulighed for at se og studere dens dragtudvikling siden den forsvandt den 31. maj. På billedet her fra december kan man nu se øjet er blevet lyst. Bestemmelsen af de store måger er en udfordrende disciplin, især når man bevæger sig ud i hybridteorien. 

Middelhavssølvmåge er forsat en svær art at finde på Langeland… Men i år blev det dog til 4 forskellige fugle som næsten alle blev set i Bagenkop havn. Første fugle var en 2k fugl den 3. januar, næste fugl var en 3k den 23. februar, mens den 3. fugl (se foto) en 2k blev set første gang den 20-21. maj. Den dukkede atter op den 8. juli og endnu gang den 19. juli. Årets sidste fugl var en 1k som rastede kortvarigt i Klise Nor den 20. november. Kun årets sidste fugl blev ikke fotodokumentret.

Kaspisk Måge er den mest almindelige blandt de fåtallige måger der gæster Langeland. Samlet så jeg 60 forskellige individer, og de fordelte sig således, Bagenkop havn 55 fugle, Spodsbjerg havn 5 og Gulstav Mose 1. Selv om det samlede antal giver 61 er der kun 60 individer, da en fugl først rastede i Spodsbjerg havn og senere blev genfundet i Bagenkop havn og derved ikke tælles med igen i den samlede oversigt. Det er muligt at skelne mellem de mange fugle pga. tusindevis af fotos hvor jeg har kunnet sammenligne fra gang til gang. Jeg har haft mulighed for at følge arten fra januar til slutningen af juli og igen fra 11. november og året ud. Den nok bedste periode for arten september-oktober blev slet ikke dækket med undtagelse af en enkelt dag i september. På langt sigt er det mit håb at kunne dække denne periode mere nøjagtigt samt også at forsøge at kigge efter arten på direkte træk fra fx. Dovns Klint. Jeg formoder den er meget overset på træk af flere grunde såsom manglende interesse, store afstande samt ikke godt nok kendskab til bestemmelsen. Et forsigt bud er at der trækker 500+ forbi og at der samlet burde kunne ses omkring 100 til 150 forskellige rastende fugle alene i Bagenkop havn. 

Hybrider mellem Kaspiske Måger og Sølvmåger også kaldet “Cactus” er forsat meget fåtallige på Langeland, hvilket selvfølgelig skyldes de kan være meget svære at bestemme og derved svære at plukke ud… der er dog ingen tvivl om der nok er flere fugle derude. Her ses en af hybriderne en 2k fra februar.

En anden sandsynlig og spændende hybrid var denne Svartbag x Sølvmåge fra Spodsbjerg som opholdte sig i havnen i perioden den 22. til den 27. november 2019. Denne hybridtype er umiddelbart ekstrem sjælden, ifølge Gulls of North America, Europe and Asia af Klaus Malling Olsen og Hans Larsson, her omtales der dog fund fra Finland og Danmark og desuden Sverige (Hans Larsson personlig medd.).

Min første Sorthovedet Måge af i alt 7 forskellige fugle i 2019 på den lange Ø var en adult som lå og rastede syd for Spodsbjerg havn på en tåget dag den 22. marts. Fuglen dannede umiddelbart par med en Stormmåge som den hele tiden holdte sig til. De andre fund var en 3k ved Rudkøbing Vejle den 22. marts, 2 adulte på en pløjemark nord for Nørreballe Nor den 4. april samt 3 adulte på Siø den 19. april, hvor den ene var farvemærket med en hvid plastik ring der desværre ikke kunne aflæses.

 

 

SMUK DAG I ØHAVET, HVOR BEGGE HAVNE BLEV TJEKKET EN SIDSTE GANG I ÅR DEN 30. DECEMBER 2019.

Da solen kom igennem og havde brændt skyerne og disen af var jeg hurtigt afsted… Jeg skulle alligevel lige prøve en sidste gang om der ikke kunne presses mere ud af mågerne… Men det blev ved gamle kendinge og i dag var det kun i Bagenkop de var hjemme, her var en 2k “Store” samt en 1k. “Spods” på plads. Herefter gik turen til Spodsbjerg… et besøg jeg godt nok fortrød, da en yngre mand fra en kutter syntes det var sjovt at smide et kanonslag 15 m foran mig, og her i skrivende stund lyder det forsat som om jeg har pibelyden fra et prøvebillede fra et TV inde i mit venstre ører… Men lige inden det skete tjekkede jeg syd for havnen nede ved Drejet, her kunne 4 Sandløbere nydes på tæt hold… det er det bedste sted at lede efter denne art i Øhavet om vinteren.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1. vinter “Spods”. Bagenkop havn den 30. december 2019.

Altid et “vågnet øje”…..Drejet syd for Spodsbjerg er det bedste sted at se efter Sandløber på Langeland… I dag den 30. december kunne 4 fugle nydes på klos hold.

Selv om de i vanlig Sandløber stil var søvnige, så kunne man da godt lige stikke næbbet frem for en kort bemærkning.

 

 

 

 

LAST MINUT…NY 2K KASPISK MÅGE I SPODSBJERG HAVN DEN 29. DECEMBER 2019.

jeg tog en mindre tur til Spodsbjerg havn i håb om at kunne pynte lidt på årstotalen af Kaspisk Måge, det er jo ved at være sidste chance…. og heldigvis var der lidt måger at tjekke i dag.. I første omgang få i havnen, men langt ude kom to kuttere nærmere med en spand måger efter sig. Skopet blev indstillet, mens de lokale havnefolk kiggede lidt skeptisk til. For ganske nylig blev jeg opsøgt i en østfynsk havn, hvor de lidt nervøst spurgt indtil om jeg kom fra fiskerikontrollen !.  Heldigvis ikke mit bord, only Gulls on my mind og alle var i godt humør igen…. Ret hurtigt langt ude spotter jeg en Kaspisk Måge imellem de andre måger, en fin 2k… så var det bare om at vente og håbe den ville med ind og efter godt 45 minutter kom den ganske smukt med ind… 

På vej hjem i højt humør kunne jeg lige nå at tjekke Lunkebugten inden jeg skulle se Liverpool i flimmerkassen… Et fint pitstop, som gav en fin Hvidklire, hvilket er ved at være en fast tradition med overvintrende fugl i det område… måske den samme der vender tilbage år efter år. Desuden hele 40 Rødben og 32 Silkehaler kom også i notesbogen i samme område… fin afslutning på en lidt grå søndag i Øhavet. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Efter langt tids venten kom den på fotoafstand…Bemærk den røde cirkel på billedet… det er dagens 2k Kaspiske Måge i midten af denne.

Bemærk hvid “prik” i p10.

Bemærk næsten ren hvide undervinger.

Fuglen er en 2. vinter, for mig den smukkeste dragt hos denne art.

Så bliver det ikke mere pædagogisk… Her har vi det hele… rundkreds, te, kinasko, lilla ble om halsen og fælles krammer mens Lasse og Mathilde spiller Fyn er fin!! .. God sammenligning med Sølvmåger i forskellige aldersklasser… så er der lektier til læserne.

Dagens sjældne fugl gjorde alt for at gemme sig… Hvidklire er ved at være en årlig og fast gæst i Lunkebugten gennem hele vinteren.

 

 

 

 

VINTERSTEMNING FRA BAGENKOP HAVN DECEMBER 2019.

Som de skarpe læsere nok har bemærket har jeg en hvis kærlighed til mågerne, som jeg nu har fulgt meget intenst i Bagenkop havn de seneste godt 10 år…. Først var det for at blive bedre til at bestemme dem, især var Kaspisk Måge en stor drivkraft, hvilket den forsat er, men som årene er gået bliver jeg mere og mere fascineret af selve fuglene og deres skønhed. Når man følger enkelte individer så tæt som jeg gør opdager man pludselig hvor forskellige de er i forhold til hinanden… de har alle deres egen personlighed. Faktisk kan jeg ofte sige med det samme det er den og den fugl alt efter hvordan den opføre sig og hvor den opholder sig i havnen osv. inden jeg når at se den i kikkerten. Mange mennesker er ikke vilde med måger, da de kan være larmende og støjende, selv hos os ornitologer er der mange der ikke gider måger, da de kan være svære at bestemme. Jeg håber dog  via min blog, at jeg kan få flere til at blive begejstret over disse fantastiske interessante og smukke fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af de måger som jeg holder meget af er denne Kaspiske Måge som er i sin 2. vinter og som jeg kalder “Store” Jeg har skrevet flere gange om den, da den har opholdt sig i havnen siden november 2018. Det var straks en fugl der sprang i øjnene, da det var en ret stor fugl samt en meget “støjende” fugl, jeg mindes ikke at have haft en Kaspisk Måge i havnen før som gjorde så meget opmærksom på sig selv… og jeg har efterhånden set mange hundrede fugle gennem årene. Lige nu er den i nok sin smukkeste fjerdragt og jeg er særlig glad for dette billede jeg fik af den den 27. december, hvor den viser al sin skønhed frem med rene og kontrastrige farver på en dramatisk vinterhimmel. 

Denne 1. vinter Kaspisk Måge er også en af favoritterne, den hedder ikke andet end “Spods” i notesbogen, da det var den fugl der først opholdte sig i Spodsbjerg inden den dukkede op i Bagenkop og blev det 50. indvid af denne art for Bagenkop havn i 2019 som jeg har registret. Denne fugl er som “Store” meget vokal og minder på mange måder om denne i sin væremåde, masser af gå på mod og selvtillid. Billedet her som jeg fik i et meget smukt blødt morgenlys den 21. december viser al dens elegance og speed i kampen om føden med en Hættemåge.

“Ritha” og hendes historik har været med til at den er gået rent ind hos mig… At få endnu en chance for at følge denne kryptiske og smukke måge med sine mystiske kendetegn, da den vendte tilbage i december efter at have tilbragt en stor del af forrige vinter og forår i havnen er jo som sendt fra himlen. Den er som en kamæleon alt efter lyset og kan snyde en totalt… Derfor er jeg glad for dette billede jeg fik af den 19. december, hvor lyset var helt rigtig til at vise hvordan den rigtig ser ud.

 

HVOR ER DU FRA ? HAVNEN ! BAGENKOP DEN 27. DECEMBER 2019

Bilen stod på autopilot og så stod jeg atter i havnen… Det blev en ganske lang obs, hvor det blev til en ny adult Kaspisk Måge, men lidt andre vinterstreger i nakken samt en på “lampen” over højre øje… knækkede den som ny. Ellers ganske hyggeligt med fugl indtil der igen var gang i nytårskruttet… så havde jeg pludselig en fugltom havn… Dagens høst blev 3 Kaspiske, hvor der udover den nye også var en 2k “Store” samt den nye 1. vinter fra i går den 26. december. Masser af Bramgæs kom der henover havnen og inde i byen rastede der en flok på 51 smukke Silkehaler.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Man skulle være et skarn hvis man ikke lige med det samme kan set det er en Kaspisk Måge !!!, bemærk bla. den typiske “boa” for 1. vinter fuglene. 

Der kæmpes frygtløst om fiskerester i havnen… Her ses boaen tydeligt på den Kaspiske Måge til højre.

Nøgleordet er… Vær aggressiv !.

Kaspisk Måge adult fugl kommer ind fra sydøst…og blev dagens eneste nye fugl.

Den var også hjemme en del af dagen.