FØRSTE NYE KASPISK MÅGE I MARTS DEN 8. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Endelig var der atter en ny fugl på Langeland, den havde jeg godt nok også ledt en del efter. Denne helt igennem klassiske ungfugl holdt de to andre med diverse afvigelser (Backcross og Cactus) med selskab i dag. Bagenkop havn den 8. marts 2024.

Kaspisk Måge 2k. Dejligt med en perfekt haletegning. Bagenkop havn den 8. marts 2024.

Kaspisk Måge 2k. Her fornemmes de ret typiske lyse undervinger. Bagenkop havn den 8. marts 2024.

Kaspisk Måge 2k. Her kan dens undervinge ses meget tydeligt og sammenlignes med en 2k Svartbag. Bagenkop havn den 8. marts 2024.

FYRAFTENSTUR TIL BAGENKOP HAVN DEN 7. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Det flotte solskin lokkede mig en tur ned til havnen efter arbejde. Bemærk de ret mørke undervinger, der dog godt kan sidde på en Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 7. marts 2024.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Bemærk hvor plettet den er på overhaledækfjerene. Det bliver spændende at se om 10 år hvor mange klassiske Kaspiske Måger der optræder i DK. Kunne godt forestille mig at der vil være en ret stor andel af hybrider. Det vil allerede nu være klogt hvis der var flere der fotodokumenterede deres fugle for bedre at kunne følge den udvikling. Bagenkop havn den 7. marts 2024.

JEG KAN SIMPELTHEN IKKE FINDE NYE MÅGER I ØJEBLIKKET DEN 5. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Det er svært at opdrive nye fugle i øjeblikket, men der skal nok komme gang i den igen. Til gengæld var fuglen som havde været på udflugt den 29. februar 2024 atter hjemme i Bagenkop havn igen. Sidst jeg så den stod den 3.5 km vest for Spodsbjerg. Bagenkop havn 5. marts 2024.

Cactus 2k. Mere af det samme. Bagenkop havn den 5. marts 2024.

OVERSIGT OVER IAGTTAGELSER AF KASPISK MÅGE I FEBRUAR 2024 PÅ LANGELAND DEN 29. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (arkiv). Februar 2024 var en tynd omgang for arten på Langeland. Det blev kun til 4 nye fugle som alle blev fundet i perioden fra den 12. februar til den 29. februar 2024. Bagenkop havn den 20. maj 2019.

Aldersfordeling for de 4 nye fugle for sæsonen 2024 var at de alle var 2k. Således har jeg registreret 15 forskellige fugle i jan og februar 2024 ( adult 1, 5k 1, 3k 1, 2k 12). 

Status 200 – 15 = 185. Mit mål med at finde 200 fugle virker meget langt væk.

BACKCROSS TYPEN FRA BAGENKOP HAVN OVERRASKER FOR VILDT DEN 29. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Er det ikke… ?. Jeg tog tideligt fri fra arbejde, da vejret var skønt og jeg ville gøre et sidste forsøg på at finde en ny Kaspisk Måge til februar 2024 på Langeland. I Bagenkop måtte jeg nøjes med den faste Cactus 2k som jeg har set siden først på efteråret 2023. Denne fugl har fået meget omtale her på siden, da den har fløjet meget frem og tilbage mellem Spodsbjerg havn og Bagenkop havn. Til gengæld kunne jeg ikke finde den faste 2k Kaspiske Måge som nok mest er en backcross type og som jeg sidst så der den 27. februar 2024. Denne fugl har ellers været i Bagenkop havn siden jeg fandt den den 27. oktober 2023. Dog har den været forbi Spodsbjerg havn en enkelt dag den 31. oktober 2023. Den står ofte også i Klise Nor hvis den ikke kan findes i Bagenkop havn, der er ikke andet end en “spytklat” mellem havnen og noret. 3.5 km V for Spodsbjerg havn den 29. februar 2024.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). På vejen hjem fra Bagenkop havn fik jeg tjekket en masse måger uden det store held. Først da jeg var helt på vej hjem opdagede jeg 3.5 km V for Spodsbjerg havn 2 2k Kaspiske Måger på en mark. Jeg nåede dog ikke lige mere end registrerer dem før de fløj pga. af en overflyvende ung Havørn… Jeg fik vendt bilen og fulgte efter de nu temmelig nervøse måger. Heldigvis fik jeg genfundet dem i flere omgange selv om de konstant gik på vingerne. Da jeg kom hjem og fik kigget på billederne, slog det mig ret hurtigt at den ene havde en voldsomt plettet overhale… hvilket lugtede af noget hybrid. Heldigvis havde jeg også fået et par billeder af den mens den stod. Da jeg tjekkede dem kunne jeg straks genkende den som Bagenkop havn fuglen. Som man kan læse under det første foto har den ellers været på plads siden den 27. oktober 2023 med undtagelse af en tur til Spodsbjerg havn den 31. oktober 2023. Den havde nu taget turen nord på for anden gang og i dag kunne jeg så genfinde den på nogle marker omkring 4 km vest for havnen…. det er godt nok skørt!!. Jeg synes det er helt fantastisk hvordan det er muligt at kunne klarlægge fuglenes bevægelsesmønster og det endda uden de er ringmærket. Min snart 15 år lange fascination af denne art på Langeland har virkelig været en personlig øjenåbner om ID-Bestemmelse samt hvordan arten optræder på den lange Ø. 3.5 km V for Spodsbjerg havn den 29. februar 2024.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Her ses den i sine vante omgivelser. Prøv at sammenlign tertialerne med fotoet ovenover (den røde ring) så ser man straks det er samme fugle. Selv om jeg måtte nøjes med en ny fugl i dag var jeg meget glad for denne oplevelse med at kunne genkende den samme fugl på forskellige lokaliteter. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

Cactus 2k. En fugl som også er meget spændende at følge både hvad angår dragten samt hvordan den bevæger sig på Langeland. Bagenkop havn den 29. februar 2024.

LANGELANDS VESTKYST VAR MEGET PRODUKTIV DEN 27. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Nordisk Lappedykker. Langelands vestkyst får ikke megen ornitologisk opmærksomhed.. Tidligere var det heller ikke et område jeg tjekkede særlig ofte, det har dog ændret sig radikalt i forbindelse med mit Kaspisk Måge projekt. Udbyttet af Kaspisk Måger har på havsiden været meget beskedent og vidner om at det ikke er et område fuglene benytter ret meget. Området er heller ikke præget af fiskeri. Men kysten har vist sig ganske spændende hvis man gerne vil se nogle rastende havdykænder såsom Fløjlsand og Sortand (Havlit er påfaldende fåtallig). Det vælter også med hundredvis af Lappedykkere, især er der mange Gråstrubet. Gennem årene har jeg haft Nordisk Lappedykker lige så regelmæssigt som man kender det fra Ristinge kysten på den sydlige del af Øen. I dag mellem 100+ Gråstrubet Lappedykker lå der også 2 Nordiske Lappedykkere ret tæt på kysten. Området mellem Pæregård strand og Dageløkke er det bedste sted for denne smukke Lappedykker. Især er den sikker ved førstnævnte lokalitet hver vinter. Rammer man den rigtige dag, vil man kunne se mellem 500-1000+ Lappedykker hvis man tager hele turen fra Rudkøbing og op til Hov Nordstrand. Pæregård strand den 27. februar 2024.

ÅRETS FØRSTE SORTHOVEDET MÅGE STEMPLEDE IND I DAG DEN 25. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge 2k. Endelig kom der lidt at glæde sig over blandt mågerne på Langeland denne vinter. I dag på en oversvømmet mark fandt jeg mellem en stak blandede måger en 2k Sorthovedet Måge. Det var første gang jeg fandt en 2k på Langeland i februar måned. Af andre måger i dag sås den faste Kaspiske Måge 2k (backcross type) i Bagenkop havn, mens der stod en meget stor flot ren 2k han i Klise Nor som var ny for sæsonen. Longelse den 25. februar 2024.

Sorthovedet Måge 2k. Ganske kort tid efter jeg havde fundet den fløj fuglen mod syd og kom derved lidt tættere på. De seneste år har der været en fast adult Sorthovedet Måge omkring Spodsbjerg i vinterhalvåret, denne har jeg dog desværre ikke kunne finde i år. Dagens obs betød at der alligevel nåede at komme en vinteriagttagelse på Langeland igen i år. Longelse den 25. februar 2024.

DE SAMME TO – BAGENKOP HAVN DEN 17. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Den holder fortsat til i havnen. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Altid et kig værd. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

Cactus 2k. “Vandrepinden” var blevet og kaldte i dag som en Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

Cactus 2k. Som backcross typen en meget spændende fugl at kunne følge…. Håber de bliver længe begge to. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

FYRAFTEN PÅ LANGELAND DEN 12. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Cactus 2k. “Vandrepinden” som oprindeligt dukkede op i Spodsbjerg havn i august 2023 og som har pendlet frem og tilbage mellem Spodsbjerg og Bagenkop havn de sidste 7 måneder (dog primært været mest i Spodsbjerg havn) var i dag tilbage i Bagenkop havn. Sidst jeg så den der var den 14. december 2023. Den dukkede herefter atter op i Spodsbjerg havn den 23. december 2023 og her havde jeg den frem til den 19. januar 2024. Sidenhen har jeg ikke kunne finde den før den atter dukkede op i dag. I dag fik jeg også fundet en ny frisk Kaspiske Måge for 2024 på Langeland, hvilket var den første i februar måned. Det drejede sig om en 2k fugl der gik på en mark mellem 2000 Bramgæs nord for Bagenkop by. Bagenkop havn den 12. februar 2024.

Dagen sluttede smukt… På vejen hjem fra Bagenkop havn fik jeg set en del Sangsvaner samt endnu flere gæs. Mest spændende var 155 Blisgæs som havde selskab af 2 Tundrasædgæs. Siø den 12. februar 2024.