ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I FEBRUAR 2022 PÅ LANGELAND DEN 28. FEBRUAR 2022.

Februar 2022 var endnu dårligere end januar 2022 for antallet af Kaspiske Måger på Langeland. Den sidste uge af februar 2022 havde jeg ikke mulighed for at tjekke Langeland og det kunne eventuelt have givet et par fugle mere. Det er normalt i denne periode der begynder at dukke lidt adulte fugle op. Men på grund af fiskestoppet tror jeg faktisk ikke der har været ret mange forbi Langeland. Det blev kun til 4 forskellige individer som alle var nye for 2022. Ikke siden primo januar 2022 har jeg set nogen af de fugle jeg fandt i 2021 på Øen. Alderen på de 4 nye fugle var 3 3k og 1 2k. Samlet har jeg i 2022 nu haft 13 forskellige fugle hvoraf 9 er helt nye som jeg ikke tidligere har set. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). (Arkiv). Da jeg næsten har brugt alle fotos fra februar 2022 af de få Kaspiske Måger der var, så må det blive et foto af en fugl fra sidste forår der pryder mit opslag. Spodsbjerg havn den 25. april 2021.

UDFORDRINGER FOR DEN KASPISKE MÅGE MED ET BEN VED RINGE SØ I PERIODEN 2020-2021 DEN 18. FEBRUAR 2022.

Efter mit seneste opslag om den Kaspiske Måge med et ben ved Ringe Sø synes jeg det kunne være interessante at vise hvor stor en udfordring det bare var for den at få lidt at drikke. Men den var sej selv om det ikke altid var nemt, det var rå overlevelse.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Her ses den i den kolde periode der hærgede i februar 2021, hvor den forsøgte at holde balancen mens den fik lidt at drikke. Ringe Sø den 14. februar 2021.

Kaspisk Måge 3k. Man fornemmer det er en udfordring at overleve. Ringe Sø den 14. februar 2021.

HVOR BLEV DEN AF – DEN ETBENEDE KASPISKE MÅGE VED RINGE SØ DEN 16. FEBRUAR 2022.

Denne vinter har været rigtig dårlig ved Ringe Sø for Kaspiske Måger det er blot blevet til en enkelt fugl i 2022. Jeg har endda været forbi adskillige gange, der er dog ret tomt for store måger i søen. Hver gang jeg er der tjekker jeg altid de faste pladser hvor den Kaspiske Måge med kun et ben holdte til. Den er desværre ikke vendt tilbage efter den ellers rastede ved søen fra den 8. januar 2020 til den 5. juni 2021. Det har tit undret mig hvorfor den lige forsvandt først på sommeren, hvilket umiddelbart ikke giver nogen mening. Måske er den simpelthen bukket under, den levede mest af det brød der blev smidt ud til ænderne i søen af de besøgende gæster. Den kan også været blevet snuppet af en løs hund da den ikke var den hurtigste måge i verden pga. dens handicap. Jeg har dog stadigvæk et lille naivt håb at den pludselig en dag står der igen….. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Den ankom den 8. januar 2020 til søen som 2k og det her er de sidste fotos jeg fik af den. Ringe Sø den 5. juni 2021.

Kaspisk Måge 3k. En af de måger der gjorde stort indtryk. Ringe Sø den 5. juni 2021. 

DET VAR GODT NOK TIDLIGT…. ÅRETS FØRSTE SPLITTERNE SÅS VED DREJET DEN 11. FEBRUAR 2022.

Jeg var tidligt afsted i dag og opholdte mig det meste af dagen ved Drejet, men nåede også kort at tjekke Baragge Nebbe og Spodsbjerg havn på denne smukke dag. Solen nåede først for alvor til Langeland et lille stykke over middag, indtil da var det mere skyet. Ved Baragge Nebbe var der meget tomt. Ved Drejet kunne jeg til at starte med ikke genfinde den faste Sorthovedet Måge, så jeg begyndte derfor at tjekke havet igennem og her var jeg nær faldet ned af stolen. Langt ude på den yderste af bundgarnspælene stod årets første SPLITTERNE sammen med de andre “pælesiddere”. Det var blot mit og Langelands 2. fund af Splitterne i februar, faktisk så jeg mit første fund for februar sidste år den 26. februar 2021 da jeg fandt 2 fugle ved Baragge Nebbe. Fundet i dag er dog noget mere vildt, da det er 15 dage tidligere og alt virker fortsat meget vinterligt. Senere genfandt jeg også den adulte overvintrende Sorthovedet Måge samt de 10 faste Sandløbere. Sidst på dagen kom en mindre kutter ind til Spodsbjerg havn og her fandt jeg en 2k Kaspiske Måge (A) som rastede 1 minut før den forsvandt ind over land. Det var den første Kaspiske Måge i meget lang tid i Spodsbjerg havn, jeg har ikke haft arten her siden den 12. januar 2022. Dagens fugl var ny for sæsonen, så en perfekt afslutning på dagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Splitterne. Dagens overraskelse rastede nogle timer og ses her med Langelands færgen i baggrunden…. Drejet den 11. februar 2022.

Splitterne. For andet år i streg finder jeg arten på Langelands østkyst i februar. Drejet den 11. februar 2022.

ENDELIG KUNNE VI BIRDE SAMMEN IGEN DEN 9. FEBRUAR 2022.

Efter vi næsten ikke havde set hinanden i 2 år på grund af den pokkers corona, så var det i dag endelig igen blevet tid til at jeg kunne komme på en tur sammen med min gode ven Peder til Langeland. Vi har kørt så mange ture gennem årene, så jeg havde virkelig savnet disse super hyggelige stunder og hans gode humør. Vi fik set en stor del af det nordlige Langeland og havde en rigtig fin tur med flere friske årsarter… Især var Peder glad for at se den overvintrende adulte Sorthovedet Måge ved Drejet. Jeg var nok endnu mere glad for en ny 3k Kaspisk Måge (A) ved Fæbæk/Dageløkke på de samme marker hvor jeg sammen med Laila så 2 andre fugle den 4. februar 2022. Ellers blev det til Tejster, Sortgrå Ryle, Stenvendere og Havørne samt meget mere.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult. Så fedt at denne smukke måge har valgt at overvintre på Langeland. Drejet den 9. februar 2022.

HELE 9 AFLÆSNINGER AF HÆTTEMÅGER PÅ KUN 30 MINUTTER VED SVENBORG LYSTBÅDEHAVN DEN 8. FEBRUAR 2022.

Jeg havde lige en halv time om eftermiddagen inden jeg skulle nå en reception i Svendborg… Så jeg smuttede forbi Lystbådehavnen hvor der måske var lidt måger at kigge på. Der var godt nok ingen Kaspiske Måger, men ud af 45 Hættemåger var der 9 som var mærket !!!. Af de 9 fugle var der 7 som var farvemærket med en hvid ring (V06Y, V29Y, V34Y, V92Y, V95Y, V99Y, V97R) de stammede alle fra Danmark. Der var også 2 fugle kun med stålring, de kom hhv. fra Finland og Tyskland. Det var et større projekt at få aflæst de to udenlandske fugle men til sidst fik jeg dem aflæst. Den finske fugl fik jeg hurtigt svar på, mens de andre i skrivende stund ikke er kommet endnu. Fuglen fra Finland var blevet mærket som ikke flyvefærdig unge den 22. juni 2017 og var altså lidt mere end 4 år og 7 måneder gammel. Området den er mærket i er lige nord for Helsingfors og den har fløjet 1040 km for at komme til Svendborg Lystbådehavn. Når mine 8 øvrige aflæsninger kommer vil jeg skrive lidt om dem her på bloggen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hættemåge adult (ST314387). En skrigende Finne på havnen. Svendborg Lystbådehavn den 8. februar 2022.

Hættemåge adult (ST314387). Der er lidt langt i mellem fugle med finsk ring. Svendborg Lystbådehavn den 8. februar 2022.

Hættemågen har fløjet 1040 km for at komme til Svendborg Lystbådehavn. 

Hættemåge adult (V95Y). Den dansk mærkede Hættemåge ville også være med til at skrige. Svendborg Lystbådehavn den 8. februar 2022.

Hættemåge adult (V92Y). En af i alt 7 farvemærkede fugle. Svendborg Lystbåde havn den 8. februar 2022.

TILBAGE I DET FORBLÆSTE SYDVESTJYLLAND DEN 7. FEBRUAR 2022.

Jeg var i dag hyret ind til at guide Askov Højskole ved Filsø…. Jeg lagde ud med at få mig en ny art i den gamle Blåvand kommune da jeg så en fin Natugle lige som jeg ankom. Arten er mig bekendt kun registreret nogle meget få gange ved Filsø, den var jeg ret glad for selv om jeg ikke længere går så meget op i min artliste for Sydvestjylland. Det var en hyggelig dag med oplagte kursister, hvor vi så ganske pænt med Små Skallelugere (30+), Sølvhejre 2-4, Blå Kærhøg og 1-2 Havørne. Da jeg havde taget afsked med Askov var der en lille time med lys tilbage så jeg “tæskede” lige min gamle Toyota og nåede ned til Grønningen syd for Blåvand hvor jeg fandt en adult Kaspisk Måge samt ikke mindst en 2k Gråmåge… min første i Sydvestjylland i godt 5 år. I samme område lå der lidt overraskende et par Skeænder, denne art er meget sjælden i Blåvand i februar. Jeg er ret sikker på det er min første obs af arten i denne måned i Blåvand.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Solopgang ved Filsø på en dag hvor vinden nåede op på 22 m/s i stødene mens middelvinden lå omkring 15-16 m/s. På trods af vinden var det en skøn dag med alle de glade kursister fra Askov Højskole. Filsø den 7. februar 2022.

Gråmåge 2k. Jeg fandt den til at starte med midt inde i en stor flok måger hvor den næsten ikke var til at se, men pludselig lettede flokken og Gråmågen landede herefter og stod helt for sig selv… den ville vist godt fotograferes. Grønningen den 7. februar 2022.

Gråmåge 2k. Der var ikke meget lys at arbejde med, men så er det jo dejligt den lyser op med sin lyse fjerdragt. Grønningen den 7. februar 2022.

VORES NORDLIGSTE FUND AF KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND DEN 4. FEBRUAR 2022.

Vejret var godt nok temmelig kedeligt og jeg havde mere eller mindre afskrevet at få løftet kikkerten i dag… Heldigvis havde Laila mere energi og pludselig gik turen mod det nordlige Langeland. Der var vanen tro ikke mange fugle på de Nordlangelandske marker, men da der pludselig var en større flokke Stormmåger om- kring Fæbæk/Dagløkke smed vi lige bilen ind til siden. Mellem Stormmågerne var der ikke noget spænd- ende, men mellem en gruppe på 45 Sølvmåger som stod lidt væk fra Stormmågerne var der gevinst i form af 2 fine 3k Kaspiske Måger (A). Det gik hen og blev den nordligste observation vi har haft af arten nogen- sinde på Langeland, indtil da var det ellers Botofte og Frellesvig der havde budt på de nordligste iagt- tagelser. Begge fugle var også de første fra februar 2022 samt fugle der ikke tidligere er blevet registreret. Nu håber vi snart Hou Nordstrand også byder på en iagttagelse, så har vi haft arten mere eller mindre på hele Øen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måger 3k (A). I hver sin ende af billedet ses de to fugle som udgør vores nordligste fund på Langeland. Det kan igen undre at der på Sjælland ses mange adulte fugle, mens vi på Langeland mere eller mindre kun finder 3k fugle denne vinter. Tager man et kig i DOF-basen under København er det næsten kun adulte fugle der meldes. Desværre er der vanen tro ingen fotos ved de fleste observationer og heller ingen forklaring hvorfor det er Kaspiske Måger… Jeg tror personligt der burde strammes gevaldigt op, da der går alt for mange Sølvmåger igennem med mørkt øje og som er tidligt i sommerdragt (dvs. rent hvidt hoved i januar) som bliver fejlbestemt. Fæbæk den 4. februar 2022.

DE RINGMÆRKEDE MÅGER FRA LANGELAND I 2020 FORTSÆTTER MED AT BLIVE AFLÆST I UDLANDET DEN 3. FEBRUAR 2022.

Det er dejligt at der fortsat tikker fine aflæsninger ind af de Kaspiske Måger samt Middelhavssølvmågen som Kjeld T Pedersen og jeg mærkede i sommeren 2020 i Spodsbjerg havn og Bagenkop havn… Vi har netop lige modtaget en “hilsen” fra VLCC en Kaspisk Måge som vi mærkede i Spodsbjerg den 20. august 2020 som juvenil fra Holland. Det er ikke første gang den er blevet aflæst i Holland, i oktober 2020 blev den aflæst 3 gange i oktober 2020 Katwijk/Ijmuiden. I 2021 var den atter tilbage i oktober ved Ijmuiden, hvor det blev til en enkelt aflæsning. I dag den 3. februar 2022 er den så atter genfundet i Holland ved Bunschoten SØ for Amsterdam. Jeg tror umiddelbart den tilbringer alle sine “teenageår” i Holland og først smutter øst på når den er kønsmoden om et år eller to. Måske bliver den i også Holland, hvor der nu yngler en del rene par af Kaspisk Måge. 

I 2020 fangede vi også en enkelt 2k Middelhavssølvmåge den 9. august 2020 i Bagenkop havn. Her havde jeg den frem til den 14. oktober 2020 hvor jeg aflæste den sidste gang. Den dukkede herefter op i nærheden af München den 3. december 2020. Den er blevet mere eller mindre i samme område om efteråret/vinteren frem til vores sidste genmelding fra den 27. januar 2022. Dog dukkede den lidt mærkeligt op i området en enkelt gang i juni 2021. Samlet har vi modtaget 55 aflæsninger på den fra det samme område omkring München. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil (A) Ikke en af de aflæste fugle som jeg dog tidligere har bragt mange billeder af men derimod VLHK… Den har vi endnu ikke fået nogen aflæsninger på fra udlandet eller Danmark… Jeg udlover dog en flaske rødvin til den første der finder den samt ikke mindst fotodokumentere den. Jeg kan jo særlig godt lide den er opkaldt lidt efter mig…. bemærk de to sidste bogstaver!!. Spodsbjerg havn den 9. august 2020.

“Postkort” fra VLCC den 3. februar 2022. 

FLYVENDE SORTBUGET KNORTEGÅS, RISTINGE HALE DEN 30. JANUAR 2022.

Jeg har altid haft Knortegåssen som min favorit gås… Jeg blev nok for alvor begejstret for den da jeg var med til at tælle ynglefugle i slutningen af 80erne på Tipperne, hvor vi sejlede ned til poldene (banker) i Nymindestrømmen i maj måned, hvor man kun se disse smukke fugle rigtig godt samt ikke mindst høre deres hyggelige stemmer. Sidenhen steg interessen for bestemmelsen af racerne og da jeg den 22. december 1995 så min første Sortbuget Knortegås ved Yder Bjerrum fundet af min gamle læremester Ole Thorup har denne race altid været min favorit blandt Knortegæssene. Ikke pga af dens sjældenhed men derimod fordi den er meget smukt tegnet og kontrastrig. Denne kontrast kan næsten sammenlignes med Hvidhalset Fluesnapper og Broget Fluesnapper, det er bare smukkere hos førstnævnte. 

Igennem årene har jeg fundet flere og set godt med Sortbuget Knortegæs på især Langeland, især ved Ristinge Hale. I forbindelse med mit lille projekt omkring af få belyst forekomsten af Kaspiske Måge på Langeland har jeg opdaget flere ved Spodsbjerg hvor arten ellers aldrig er blevet registreret. Der går om efteråret et massivt træk af Mørkbuget Knortegæs igennem Langelandsbæltet og mellem dem har jeg haft flere Sortbuget Knortegæs (kun rastende) samt første sikre veldokumenterede fund i Skandinavien af et hybridpar mellem Mørkbuget og Sortbuget (famileflok, par med 2 unger, læs mere her på bloggen). Jeg har igennem de sidste 2 år forsøgt at finde en trækkende Sortbuget mellem de Mørkbuget Knortegæs (set kandidatter samt hybridtyper) men endnu ikke fundet en. Jeg tror godt man kan tage denne art på direkte træk hvis den ses godt da den egentlig ikke er særlig svær at bestemme. Man skal dog bare være bevist om at Mørkbuget er noget variabel og i stærkt sollys kan se mere kontrastrig ud og man derved kan blive snydt. 

I denne vinter 21/22 har der rastet 3 Sortbuget (mener dog der er tale om 4 indvider) ret fast ved Ristinge Hale og jeg har været forbi flere gange for at kigge på dem. Mit fokus har især været at forsøge “plukke” den Sortbuget ud når fuglene er kommet indtrækkende ude fra vaden samt forsøge at få lidt billeder af dette. Især det sidste har ikke været så nemt, men den 30. januar i forbindelse med stormen Malik kom fuglene ret tæt på samt i noget fornuftigt lys. På flere af billederne er det nemt at finde de Sortbuget, men der er også mulighed for at se hvordan man evt. (alt efter temperament) kan blive snydt af enkelte Mørkbuget. Håber dette lille indslag på min blog kan bruges af mine læsere ude i felten næste gang der tjekkes Knortegæs…..prut prut.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortbuget Knortegås i selskab med Mørkbuget Knortegæs. Bemærk hvor kraftigt den hvide “leverplet” står i kontrast mod den sorte bug og hals. På de 3 helt normalt tegnede Mørkbugede Knortegæs er det kun halsen der er sort mens kroppen er brungrå med svagt hvidt på flanken. Bemærk også den kraftige halsring hos den Sortbuget i forhold til de mindre tydelige hos de Mørkbugede (dog ser den lidt større ud på den fugl længst til højre). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget (øverst til venstre). I den rigtig belysning burde det ikke være vanskeligt at “plukke” den ud af flokken og det endda på ret store afstand (1 km ?). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. Her er et godt foto at øve sig på, der er 2 Sortbuget imellem samt Mørkbuget med variable flanker (forstærket af det stærke sollys). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås (øverste til venstre) Igen intet problem at “plukke” sådan en fugl ud. Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. På billedet her ses 2 Sortbuget, 1 flyvende næstøverst samt en stående i midten. Bemærk især den flyvende Mørkbuget under den flyvende Sortbuget, her fremstår flanken meget hvid og ses sådan en fugl kun kortvarigt er der fare for at man kan komme til at fejlbestemme den til en Sortbuget… Bemærk dog hvor lille halsringen er på denne Mørkbuget. Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. På jorden er det en meget nem fugl at bestemme og finde mellem de Mørkbugede Knortegæs. Bemærk sort bug mod hvid “leverplet”. Både bug og hals er sort (kun svag kontrast som kan være svær at se på afstand og i mindre god belysning). I mit opslag har jeg ikke omtalt den Lysbugede race af Knortegås som også kan være vanskelig at skelne fra en Sortbuget. Er man i tvivl på en rastende fugl, så gælder det både for Sortbuget og Mørkbuget at det sorte/mørke på bugen rager forbi benene, hvilket det ikke gør på en Lysbuget. Ristinge Hale den 30. januar 2022.