LANGELANDS VESTKYST VAR MEGET PRODUKTIV DEN 27. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Nordisk Lappedykker. Langelands vestkyst får ikke megen ornitologisk opmærksomhed.. Tidligere var det heller ikke et område jeg tjekkede særlig ofte, det har dog ændret sig radikalt i forbindelse med mit Kaspisk Måge projekt. Udbyttet af Kaspisk Måger har på havsiden været meget beskedent og vidner om at det ikke er et område fuglene benytter ret meget. Området er heller ikke præget af fiskeri. Men kysten har vist sig ganske spændende hvis man gerne vil se nogle rastende havdykænder såsom Fløjlsand og Sortand (Havlit er påfaldende fåtallig). Det vælter også med hundredvis af Lappedykkere, især er der mange Gråstrubet. Gennem årene har jeg haft Nordisk Lappedykker lige så regelmæssigt som man kender det fra Ristinge kysten på den sydlige del af Øen. I dag mellem 100+ Gråstrubet Lappedykker lå der også 2 Nordiske Lappedykkere ret tæt på kysten. Området mellem Pæregård strand og Dageløkke er det bedste sted for denne smukke Lappedykker. Især er den sikker ved førstnævnte lokalitet hver vinter. Rammer man den rigtige dag, vil man kunne se mellem 500-1000+ Lappedykker hvis man tager hele turen fra Rudkøbing og op til Hov Nordstrand. Pæregård strand den 27. februar 2024.