FRISKE DATA PÅ DEN JUVENILE KASPISKE MÅGE P:7TY FRA POLEN DEN 28. SEPTEMBER 2023.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil. Læs mine tanker omkring denne fugl på bloggen den 14. august 2023. Spodsbjerg havn den 13. august 2023.

 

P:7TY. Er mærket som ikke flyvefærdig unge den 3. juni 2023 579 km fra Spodsbjerg havn. Det er fortsat årets eneste aflæsning af en ungfugl fra i år fra Polen, hvilket er lidt bemærkelsesværdigt da det har været en ganske god sæson for ungfugle. Eneste anden aflæsning i år af en ungfugl stammer fra Tyskland.