CHRØ – DAG 10 DEN 12. OKTOBER 2022

Endelig havde vinden lagt og selv om det stadigvæk ikke var super dupper ChrØ vejr, så var der dog alligevel lidt flere fugle at kigge på i dag. Det blev dog ikke de ønskede småfugle der stjal overskrifterne med derimod en adult rastende Vandrefalk, en trækkende Dværgfalk samt en kortvarigt rastende Stor Tornskade. Det blev dog også til 2 Kaspiske Måger hhv. 1 2k og 1 1k. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.Stormmåge 1k. Denne temmelige mørke ungfugl fik undertegnede til at drømme et svagt øjeblik om Kamchatka Måge… sikkert i et anfald af hit underskud på det seneste. ChrØ den 12. oktober 2022.