GENSYN MED MÅGE FRA BAGENKOP HAVN I SPODSBJERG HAVN DEN 25. APRIL 2022.

Selv om jeg ellers har besluttet ikke at følge de Kaspiske Mågers forekomst så fast som tidligere år på Langeland, så kan jeg dog ikke helt lade være med at tjekke havnene med jævne mellemrum. Jeg var nok også lidt ekstra tændt på måger igen efter jeg havde haft mellem 24 og 30 adulte Sorthovedet Måger ved Sneum engsø syd for Esbjerg igår på vejen hjem fra noget ynglefuglearbejde. En aftentur til Spodsbjerg havn gav 2 Kaspisker Måge hhv. 1 2k og 1 4k. Sidstnævnte kunne jeg straks genkende da jeg netop havde fundet den få dage forinden i Bagenkop havn (22. april 2022). Den har en interessant vingetegning og jeg vil bestemt ikke afvise det kan dreje sig om en hybrid. Ungfuglen var dog lige efter bogen og var et ganske smukt eksemplar. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 25. april 2022.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 25. april 2022.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 25. april 2022.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 25. april 2022.

Kaspisk Måge (evt. hybrid) 4k. Samme fugl så jeg i Bagenkop havn den 22. april 2022 (se blog) Spodsbjerg havn den 25. april 2022.