TILBAGE I DET GAMLE PASTORAT DEN 9. APRIL 2022.

I forbindelse med en arbejdsopgave i det Vestjyske havde jeg også tid til nyde mine gamle hjemmebaner Blåvand og Tipperne i selskab med Laila… På trods af en megen kraftig vind fra NV blandet med lidt regn- og sludbyger sås ganske fint med fugle samt flere nye årsarter. Jeg var meget glad for at se en af forårsklassikerne Sortrygget Hvid Vipstjert ved Hvidbjerg hvor den gik sammen med mange Almindelige Hvide Vipstjerter. Her sås også årets første Stenpikker samt den første af to Husrødstjerter. Det var ikke nemt at finde en Sortstrubet Bynkefugl, men vi fik en fin han som var svagt tegnet og med en ret lys overgump. Skallingen gav os vores første Skestork. Herefter var det op til “mit” gamle reservat Tipperne, hvor det kun blev til obs på Værnet… Foråret på Tipperhalvøen er noget helt specielt for mig, men siden min tid er der sket meget, især er det vildt at man nyde 150 Skestorke i samlet flok… Jeg husker tydeligt min første i april 1990, den aften kunne jeg ikke få armene ned. Ellers var der lidt fine Brushøns og Store Kobbersnepper at glæde sig over. Mellem de mange tusinde Bramgæs gik der også en smuk Rødhalset Gås. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortrygget Hvid Vipstjert. Her var jeg heldig at få den mørke overgump med som ikke står i kontrast til ryggen. Hvidbjerg den 9. april 2022.

Sortstrubet Bynkefugl han. Jeg undre mig ofte over hvor stor variation der er mellem de Sortstrubede Bynkefugle og tænker om vi endnu helt har gennemskuet dette kompleks. Grønningen den 9. april 2022. 

Skestorke… Her ses 3 af dagens 150 fugle der stod syd for Nordladen. Værnengene den 9. april 2022.

Rødhalset Gås. Den lille juvel gik mellem tusindvis af Bramgæs. Værnengene den 9. april 2022.