FLYVENDE SORTBUGET KNORTEGÅS, RISTINGE HALE DEN 30. JANUAR 2022.

Jeg har altid haft Knortegåssen som min favorit gås… Jeg blev nok for alvor begejstret for den da jeg var med til at tælle ynglefugle i slutningen af 80erne på Tipperne, hvor vi sejlede ned til poldene (banker) i Nymindestrømmen i maj måned, hvor man kun se disse smukke fugle rigtig godt samt ikke mindst høre deres hyggelige stemmer. Sidenhen steg interessen for bestemmelsen af racerne og da jeg den 22. december 1995 så min første Sortbuget Knortegås ved Yder Bjerrum fundet af min gamle læremester Ole Thorup har denne race altid været min favorit blandt Knortegæssene. Ikke pga af dens sjældenhed men derimod fordi den er meget smukt tegnet og kontrastrig. Denne kontrast kan næsten sammenlignes med Hvidhalset Fluesnapper og Broget Fluesnapper, det er bare smukkere hos førstnævnte. 

Igennem årene har jeg fundet flere og set godt med Sortbuget Knortegæs på især Langeland, især ved Ristinge Hale. I forbindelse med mit lille projekt omkring af få belyst forekomsten af Kaspiske Måge på Langeland har jeg opdaget flere ved Spodsbjerg hvor arten ellers aldrig er blevet registreret. Der går om efteråret et massivt træk af Mørkbuget Knortegæs igennem Langelandsbæltet og mellem dem har jeg haft flere Sortbuget Knortegæs (kun rastende) samt første sikre veldokumenterede fund i Skandinavien af et hybridpar mellem Mørkbuget og Sortbuget (famileflok, par med 2 unger, læs mere her på bloggen). Jeg har igennem de sidste 2 år forsøgt at finde en trækkende Sortbuget mellem de Mørkbuget Knortegæs (set kandidatter samt hybridtyper) men endnu ikke fundet en. Jeg tror godt man kan tage denne art på direkte træk hvis den ses godt da den egentlig ikke er særlig svær at bestemme. Man skal dog bare være bevist om at Mørkbuget er noget variabel og i stærkt sollys kan se mere kontrastrig ud og man derved kan blive snydt. 

I denne vinter 21/22 har der rastet 3 Sortbuget (mener dog der er tale om 4 indvider) ret fast ved Ristinge Hale og jeg har været forbi flere gange for at kigge på dem. Mit fokus har især været at forsøge “plukke” den Sortbuget ud når fuglene er kommet indtrækkende ude fra vaden samt forsøge at få lidt billeder af dette. Især det sidste har ikke været så nemt, men den 30. januar i forbindelse med stormen Malik kom fuglene ret tæt på samt i noget fornuftigt lys. På flere af billederne er det nemt at finde de Sortbuget, men der er også mulighed for at se hvordan man evt. (alt efter temperament) kan blive snydt af enkelte Mørkbuget. Håber dette lille indslag på min blog kan bruges af mine læsere ude i felten næste gang der tjekkes Knortegæs…..prut prut.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortbuget Knortegås i selskab med Mørkbuget Knortegæs. Bemærk hvor kraftigt den hvide “leverplet” står i kontrast mod den sorte bug og hals. På de 3 helt normalt tegnede Mørkbugede Knortegæs er det kun halsen der er sort mens kroppen er brungrå med svagt hvidt på flanken. Bemærk også den kraftige halsring hos den Sortbuget i forhold til de mindre tydelige hos de Mørkbugede (dog ser den lidt større ud på den fugl længst til højre). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget (øverst til venstre). I den rigtig belysning burde det ikke være vanskeligt at “plukke” den ud af flokken og det endda på ret store afstand (1 km ?). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. Her er et godt foto at øve sig på, der er 2 Sortbuget imellem samt Mørkbuget med variable flanker (forstærket af det stærke sollys). Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås (øverste til venstre) Igen intet problem at “plukke” sådan en fugl ud. Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. På billedet her ses 2 Sortbuget, 1 flyvende næstøverst samt en stående i midten. Bemærk især den flyvende Mørkbuget under den flyvende Sortbuget, her fremstår flanken meget hvid og ses sådan en fugl kun kortvarigt er der fare for at man kan komme til at fejlbestemme den til en Sortbuget… Bemærk dog hvor lille halsringen er på denne Mørkbuget. Ristinge Hale den 30. januar 2022.

Sortbuget Knortegås. På jorden er det en meget nem fugl at bestemme og finde mellem de Mørkbugede Knortegæs. Bemærk sort bug mod hvid “leverplet”. Både bug og hals er sort (kun svag kontrast som kan være svær at se på afstand og i mindre god belysning). I mit opslag har jeg ikke omtalt den Lysbugede race af Knortegås som også kan være vanskelig at skelne fra en Sortbuget. Er man i tvivl på en rastende fugl, så gælder det både for Sortbuget og Mørkbuget at det sorte/mørke på bugen rager forbi benene, hvilket det ikke gør på en Lysbuget. Ristinge Hale den 30. januar 2022.