ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I JANUAR 2022 PÅ LANGELAND DEN 31. JANUAR 2022.

Årets første måned blev aldrig nogen “fest” vedrørende forekomsten af Kaspiske Måger på Langeland. I den første trediedel af januar 2022 sås der blot 4 3k fugle hhv. 3 i Spodsbjerg havn og 1 i Bagenkop havn. Disse fugle var alle gengangere fra 2021 hvor især et par af dem havde været meget faste. I forbindelse med at man fremrykkede fiskeristoppet med 14 dage (skulle ellers først have være trådt i kraft den 1. februar 2022) forsvandt disse fugle fuldstændig samt de øvrige måger fra havnene. Herefter blev alternative områder gennemsøgt for at finde nogle fugle. Det var dog ikke nogen særlig nem opgave, samlet blev der i resten af januar fundet 5 forskellige fugle som ikke var blevet registreret tidligere. Det drejede sig hhv. om 1 2k og 4 3k fugle. I normale år vil der primært være flest 1. vinter fugle på Langeland i denne periode, omvendt passer det meget godt med det billede af at der var meget få 1k fugle i 2021. Samlet bød januar 2022 på 9 forskellige fugle hvoraf 5 var helt nye for sæsonen. Alle individer var (A) fugle. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright

Kaspisk Måge 3k (A). Meget passende fandt jeg en ny fugl den sidste dag i januar. En fugl rastede og fou. sammen med en masse andre måger ved Skovsgaard Gods på de samme marker hvor jeg fandt en Sibirisk Sildemåge i november 2020. Skovsgaard Gods den 31. januar 2022. 

Kaspisk Måge 3k (A). Samlet blev der blot set 9 forskellige fugle på Langeland i løbet af januar 2022. Skovsgaard Gods den 31. januar 2022.