FORTSAT ALT FOR STILLE DEN 26. DECEMBER 2021.

Inden jeg lige kommer frem til dagens noget magre mågeudbytte på Langeland, vil jeg lige starte med en lille kommentar til DOF´s Fugleåret 2020 som jeg netop har haft mulighed for at læse lidt i. Det er et meget flot værk med smukke fotos og mange informationer om forskellige forekomster af diverse fuglearter. Jeg var dog mest interesseret i at læse om forekomsten af Kaspisk Måge (vel ikke helt overraskende). Som jeg havde forventet var det et af de bedste år for arten i Danmark især pga. af Fanø og Stevnsområdet. I min egen region Fyn (alle observationer er næsten fra Langeland) var man kommet frem til 84 fugle i løbet af året. (med en vis usikkerhed !). Det står i en stærk kontrast til mine iagttagelser som tæller 645 forskellige individer alene på Langeland i 2020. Det skal tilføjes at jeg ikke indtaster mine egne iagttagelser i DOFbasen, da jeg bla. ikke synes mågedata bliver særlig grundigt belyst (virker til tider nærmest useriøst). Som et godt eksempel på denne lille “kindhest fra min side” er forekomsten af Middelhavssølvmåge fra min egen region. Her er man kommet frem til at der har været 10 forskellelige fugle hhv. 5 i første halvår og 5 i andet halvår. Selv om jeg altid stod på kanten af et 03 i matematik (hed det i min tid hvis man var en tumpe til tal, hvilket jeg var) så vil et hurtigt kig i DOF-basen vise det er helt skævt. Samlet er der kun set 5 fugle, 4 fugle i første halvår og blot 1 i andet halvår… Hvis DKU havde gjort deres arbejde lidt mere grundigt havde det været nemmere for dem der skulle arbejde med tallene. Selv så jeg 7 forskellige Middelhavssølvmåger i 2020 på Langeland (6 er fotograferet og tjekket af dygtige mågefolk). I DOFbasen har fx. fugle uden alder “overlevet”, hvilket er meget kritisabelt, da det er en af de sværeste måger at kende. Lidt bekymrende med diverse konklusioner for disse to arter i årets publikation af Fugleåret fra især min region (og måske andre ?).

Dagens tur rundt i det Langelandske var atter en noget tynd omgang for mig…. Jeg var en del rundt på Østkysten mellem Tranekær og Sønder Longelse. Eneste sted der kunne sparkes lidt sjove måger op var i Spodsbjerg havn og det endda selv om der atter var få fugle. Jeg genfandt 2 2k Kaspiske Måger (A) som dagens eneste  højdepunkt. Ellers bød dagen på 4 Havørne hhv. 1 adult i Spodsbjerg havn og 3 på Siø hhv. 2 adulte og 1 “ungfugl”.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). En af de meste ustabile 2k fugle var sørme igen på plads. Spodsbjerg havn den 26. december 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Denne normalt meget stabile fugle havde jeg ikke set siden den 20 december 2021, så det blev næsten til en hel uges fravær. Spodsbjerg havn den 26. december 2021.