NY DAG MED MÅGERNE PÅ LANGELAND DEN 16. DECEMBER 2021.

Vejret var helt fantastisk i dag… sol og 11 g´s varme, det var bare med at komme ud og nyde denne smukke dag som mindede om det tidelige forår. Der var godt nok ingen syngende lærker, men 7 nordøst trækkende Traner ved Longelse fik en til at glemme at det faktisk fortsat var vinter og dagene stadigvæk er aftagende. Jeg lagde ud med Bagenkop havn, hvor det mest spændende var den faste 3k Cactus samt lidt hyggesnak med en af havnens flinke gutter. Ved Nørreballe Nor havde jeg 5 Sølvehejre som højdepunkt. Ved Ristinge Hale var der til at starte med ingen Knortegæs på marken, de få der var (36 stk.) lå ude på vandet. Men på trods af få fugle var der alligevel en Sortbuget Knortegås imellem, den nød jeg sammen med Erik Overlund som også var kommet ud og nyde det fine vejr. Spodsbjerg havn bød få måger og de 4 Kaspiske Måger (A) jeg så var alle gengangere hhv. 2 2k samt 2 1k…. der kan jo heller ikke komme nye fugle hver dag.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortbuget Knortegås. På trods af afstanden er det nemt at “plukke den ud mellem de Mørkbuget Knortegæs. Fuglen er i venstre del af billedet. Ristinge Hale den 16. december 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 16. december 2021.