DEN FØRSTE “TRIPLE” FOREKOMST AF SORTBUGET KNORTEGÅS FOR LANGELAND DEN 11. DECEMBER 2021.

Sammen med Laila gik turen atter til Langeland, hvor vi havde snakket om at vi ville køre forbi de 2 Sortbuget Knortegæs der gennem et stykke tid havde rastet ved Ristinge Hale. Lige som vi ankom lettede flokken og jeg sagde til Laila der var ankommet flere fugle siden jeg havde været her for nogle dage siden. Vi besluttede derfor at afvente til de atter ville komme ind og lande på på marken. Der gik ikke meget mere end godt 10 minutter før de begyndte at komme tilbage igen og jeg sagde i sjov til Laila at jeg havde på fornemmelsen at vi ville finde en ny Sortbuget Knortegås i dag. Til vores store overraskelse var der s.. 3 Sortbuget Knortegæs mellem de 127 Mørkbuget Knortegæs… Det var første fund af hele 3 Sortbuget Knortegæs på engang for Langeland, og det var blot anden gang jeg havde oplevet 3 fugle på engang i Danmark. I 2006 på Tåsinge fandt jeg 2 som sidenhen også blev til 3 da Thomas Hellesen fandt yderligere en samme sted. Der er ifølge DOF-Basen kun 2 gange tidligere registreret 3 fugle på engang i Danmark udover dem fra Langeland og Tåsinge, da der også var 3 fugle på Rømø og Mandø i hhv. 2002 og 2006. Så lidt af en flot forekomst for Langeland. Laila fik lavet en flot fotokollage af mine billeder af de forskellige fugle fra bagstykket på mit kamera og fik sendt dem ud på birdalarm. Efter rekordobsen gik turen videre til Bagenkop havn i håb om lidt måger… På trods af en god og grundig gennemgang blev det igen kun til den pt. ret faste 3k Cactus. Dagen sluttede med endnu et mågetjek i Spodsbjerg havn hvor vi fik set 3 (A) Kaspiske Måger hhv.  2 2k samt 1 1k. Den ene af de to 2k fugle havde jeg ikke set i næsten 2 måneder, så det var spændende at se hvad der var sket dragtmæssigt imellemtiden samt udfordrende at få den bestemt til samme fugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortbuget Knortegås. Langelands første fund af hele 3 fugle på engang. Billedet er sammensat af 3 forskellige fotos og temmelig dogmeagtig. Der er kun 3 tidligere forekomster af så mange fugle på engang af denne fåtallige/sjældne race i DK.  Ristinge Hale den 11. december 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Efter knap 2 måneders fravære var den atter inde og hilse på. Spodsbjerg havn den 11. december 2021. 

Kaspisk Måge 2k (A). Her ses den samme fugl som på forrige foto, der er cirka 3 måneder mellem de to billeder. Spodsbjerg havn den 19 september 2021.