FORSØGTE DET UMULIGE, LANGELAND DEN 6. DECEMBER 2021.

Jeg brugte min fridag på at lede efter den Ismåge der trak forbi Øland i Sverige i går på Langeland….. Jeg følte mig godt nok lidt småskør da jeg satte mig til rette på Dovns Klint i strid modvind med vind fra SØ iført min gamle Grønlandskedeldragt… Det gik jo selvfølgelig ikke som jeg havde drømt om, men jeg fik da set lidt trækkende Lommer, Havlitter og Ederfugle. Inden jeg jeg for alvor kastede mig over de 2 “store” mågehavne på Øen tjekkede jeg også lige Ristinge havn for en god ordens skyld. Her var der total tomt for måger og da det var så hurtigt overstået valgte jeg også lige at tjekke Ristinge Hale, hvor jeg straks fik set de 2 rastende Sortbuget Knortegæs som har løbet rundt derude i et par dage. Ganske imponerende med 2 af dem imellem blot 84 Mørkbuget Knortegæs og en håndfuld Bramgæs. Bagenkop havn fortjener i år ikke at blive kaldt en god mågehavn (med mindre Ismågen dukker op her, så er havnen tilgivet) da der igen var total tomt…. Det var dog forventeligt da næsten alle kutterne var hjemme. På vej op til Spodsbjerg havn havde jeg ved Tryggelev By 2 SØ-trækkende Nilgæs som det mest interessante på den sydlige del af Øen. Spodsbjerg Havn bød igen på lidt Dværgmåger, aldersfordelingen var dog lidt anderledes end igår, det blev til 1 adult og 2 1k fugle. De ultra faste 3 Kaspiske Måger (A) hhv. 1 2k og 2 1k var igen hjemme og fulgte mig rundt i havnen under hele mit besøg…. De fleste mennesker der holder dyr har en hund, jeg har derimod 3 tamme Kaspiske Måger som snart spiser af min hånd. Der er dog en god gennemgang af Kaspiske Måger i øjeblikket… da jeg fandt hele 4 nye (A) fugle sidst på dagen. Det drejede sig om 2 adulte, 1 2k samt 1k, især er jeg imponeret over alle de adulte fugle jeg får i år. Det blev desværre ikke til en Ismåge i dag, men måske er jeg heldig i morgen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortbuget Knortegås (2 stk.) I venstre halvdel af billedet går de næsten ved siden af hinanden, det drejer sig om gamle fugle. Ristinge Hale den 6. december 2021.

Dværgmåge 1k (2 stk.) Når det nu ikke kunne blive til en Ismåge, så var jeg nu meget godt tilfreds med disse smukke fugle. Spodsbjerg den 6. december 2021.

Dværgmåge 1k. Bemærk den karakteristiske overside. Spodsbjerg den 6. december 2021.

Dværgmåge 1k. Bemærk et stik af rosa på undersiden. Spodsbjerg 6. december 2021.

Måge sp. 1k. Dagens udfordring var denne Cactus-type. Spodsbjerg havn den 6. december 2021.

Måge sp. 1k. Bemærk de meget mørke undervinger. Spodsbjerg havn den 6. december 2021.