“RINGMÆRKNINGSPENSIONISTEN” FÅR FORTSAT GENMELDINGER FRA BLÅVAND DEN 9. NOVEMBER 2021

Det er helt utroligt men der kommer fortsat en hilsen fra Zoologisk Museum om en af de fugle jeg har fanget og mærket i min tid som ringmærker ved Blåvand Fuglestation. Denne gang drejer det sig om en 3k+ hun Solsort jeg fangede den 25. marts 2017, så det er allerede over 4 år siden. Den er blevet fundet død den 8. november 2021 efter den er blevet kørt ned på den hollandske vadehavs Ø Vlieland som ligger lige over 321 km sydvest for Blåvand. Det er selvfølgelig ærgerligt at den skulle ende sine dage sådan, men da den allerede var en adult fugl da jeg fangede den i 2017, så tror jeg den har haft et godt langt liv. Den har nok været på vej til sit overvintringsted som godt kunne være Holland. Det er dog også meget muligt at den blot har gjort et stop der inden inden den ville have fortsat til England, hvor rigtig mange Skandinaviske Solsorte overvintre. Som gammel Blåvandmand glæder det mig meget der fortsat dukker gode hilsner op fra fuglene ude i de forblæste klitter.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Solsort hun (arkiv) Ikke den omtalte fugl, men den er dog fanget samme år. Blåvand den 21. april 2017. 

Den gamle dame har nok taget denne tur mange gange fra sin Skandinaviske yngleplads. Stor tak til Mikkel Lausten fra Zoologisk Museum for denne hilsen.