EN AF DE MERE INTERESSANTE KASPISK MÅGE TYPER, SPODSBJERG HAVN DEN 6. NOVEMBER 2021.

Blandt nogle af de faste Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn (A) (2 2k og 2 1k) var der dukket en 1k fugl op som jeg synes ikke var så nem at kategorisere… Fuglen har efter min mening flere muligheder i sig. Den kan måske være en afvigende Kaspisk Måge med en afvigende mørk underside (måske pga. den kan være klækket sent). Undervingerne høre også til i den mørke ende af skalaen, men dog inden for det mulige. De hvide kanter på dækfjerene er ret brede, hvilket jeg ikke er helt tryg ved i en ren fugl. Halebåndet er heller ikke det bredeste. Stemmen var som en Kaspisk Måge bør være og jizzet passer perfekt på arten. Jeg kunne selvfølgelig  kalde sådan en fugl for en (B) Kaspiske Måge, men det er jeg heller ikke helt glad for. Måske er der mere tale om en form for hybridtype, hvor gener fra et ynglepar af Kaspisk Måge og Sølvmåge er ført videre, således at sådan en fugl kan bestå af en ren Kaspisk Måge og en blandingsfugl. En anden mulighed er også at to blandingsfugle har ynglet og derved måske “produceret”  en nærmest umulig fugl at bestemme….eller som man bare ville bestemme som en sikker Kaspisk Måge. På grund af min usikkerhed overfor denne fugl (måske er jeg bare for forsigtig) vælger jeg overhovedet ikke at artsbestemme den til noget udover en Måge sp. Fra turen kan også nævnes en 1k Vandrefalk som rastede på en pløjemark lige øst for havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Måge sp. Dagens udfordring på Langeland. Spodsbjerg havn den 6. november 2021.

Måge sp. Afvigende Kaspiske Måge ?. Spodsbjerg havn den 6. november 2021.

Måge sp. Jizzet og flugtsilhuetten passede fint på Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 6. november 2021.

Måge sp. Det var meget svært at danne sig et korrekt indtryk af undervingerne samt at få dem fotograferet med den rigtige belysning på denne meget grå dag. Spodsbjerg havn den 6. november 2021.

Måge sp. Undervingerne fra en anden vinkel og belysning. Spodsbjerg havn den 6. november 2021.

Måge sp. Er halebåndet ok for en ren fugl ?. Spodsbjerg havn den 6. november 2021.

Kaspisk Måge (A) 1k. Her er en mere klassisk fugl som er ved at tage moderne metoder i brug til en sikker artsbestemmelse, en fjer er indsamlet til DNA !. Spodsbjerg havn den 6. november 2021.