ET KIG I KRYSTALKUGLEN DEN 13. OKTOBER 2021.

Allerede her i 2021 har jeg flere gange skrevet om manglende fiskeri på Langeland bla. fordi der ikke måtte fiskes i februar og marts… Siden fiskestoppet har der været landet meget færre fisk end normalt. Bagenkop havn har næsten hele 2021 været mågetom, hvilket jeg aldrig har oplevet før. Efter det kom frem i går at torskekvoterne i 2022 reduceres med 88 procent i den Vestlige Østersø, så vil det fremover nok betyde mærkbart færre Kaspiske Måger i 2022. Så selv om det er lidt ærgerligt er det fortsat interessant se hvordan det kommer til at påvirke den ellers voksende bestand af Kaspiske Måger i Vesteuropa. Det kan også være det ikke komme til at betyde noget, den seneste uge så jeg på Bornholm hvordan der var masser af Kaspiske Måger i agerlandet. Spørgsmålet er jo bare om det er en effekt af der ikke længere fanges fisk af betydning på Bornholm og derved tvinger fuglene til at søge føde på alternative steder…. Jeg ser allerede lidt Kaspiske Måger ude på markerne på Langeland, dog slet ikke i samme omfang som jeg så på Bornholm. Det bliver derfor spændende at se om billedet vil ændre sig de kommende år på Langeland…. I så fald bliver det lidt af en udfordring at skulle vænne sig til gyllelugt fremfor havvand…..

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 12. oktober 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 12. oktober 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 12. oktober 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Spodsbjerg havn den 12. oktober 2021.