EN UGE DER BØD PÅ 181 MÅGER, BORNHOLM DEN 11. OKTOBER 2021.

En uge på Bornholm om efteråret havde længe stået på min ønskeliste… da jeg gerne ville se hvad der kun-ne findes af Kaspiske Måger med mere på Øen. Selv om jeg ikke gennemgik Øen dagligt og systematisk gik det meget bedre end jeg havde forventet. Godt nok havde jeg store forventninger om at der måtte være flere fugle end hvad der bliver indrapporteret til DOF-basen samt hvad der sammenstilles i DOF`s årlige publikation Fugleåret, men at den var så almindelig som den var overraskede mig. Den første dag på øen (den 3. oktober 2021) bød på hele 97 forskellige individer, hvilket jeg antager nok er ny dagsrekord for Bornholm. På rekorddagen bød en enkelt lokalitet (Myrgårds Myr) på hele 44 individer. I perioden den 3. oktober til den 10. oktober 2021 registreres 164 Kaspiske Måger på 22 forskellige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes at der kan være gengangere i mellem, men omvendt på rekorddagen drejede det sig helt sikkert om 97 forskellige individer. De fleste fugle sås inde i landet på marker hvor landmændene var i gang med deres arbejde. At der var færre fugle langs kysterne antager jeg skyldes der snart ikke findes fiskeri på Bornholm mere. Alderfordelingen var følgende Adult 55, 4k+ 1, 4k 4, 3k 3, 2k 15 og 1k 86. Det var lidt nyt for mig med så mange adulte fugle i Østdanmark på denne årstid, da jeg næsten aldrig ser denne aldersgruppe på Langeland i oktober. De mange timer med at kigge de mange måger igennem gav også 16 Baltiske Sildemåger (Adult 3, Subadult 1, 3k 1 og 1k 11) samt blot 1 enkelt 1k Middelhavssølvmåge kandidat. En stor tak til min søde kæreste Laila som var meget tålmodig samt en fantastisk sekretær. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Generelt var min oplevelse at det ikke var særlig nemt at komme tæt på de Kaspiske Måger i havnene på Bornholm (med undtagelse af Rønne havn). De var meget mistænkelige og flere gange turde de slet ikke tage det brød jeg smed ud til dem. Snogbæk havn den 8. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k. Som skrevet i Rønne havn var de mere interesseret i brød og ikke nær så sky som i de øvrige havne. I det åbne land ude på markerne var det ofte meget svært at få nogle gode billeder af dem. Rønne havn den 10. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k. Turens sidste fugl. Rønne havn den 10. oktober 2021.

Baltisk Sildemåge adult. Trist at denne art næsten er forsvundet som dansk ynglefugl. Helligpeder-Teglkås den 10. oktober 2021.

Middelhavssølvmåge kandidat 1k. En svær fugl at bestemme og bør nok ikke bestemmes med sikkerhed. Opdaget på en mørk rugende stemme som jeg forbinder med Middelhavssølvmåge. Men som Hans Larsson meget rigtig påpeger passer jizz bedst på Kaspisk Måge. Umiddelbart heller ikke en Cactus… Men hvad med et kryds mellem Middelhavssølvmåge og Kaspisk Måge ?. Chr.Ø den 7. oktober 2021.