“AGERLANDSTÆLLING” EFTER KASPISKE MÅGER DEN 26. SEPTEMBER 2021.

Da jeg ankom til Sydlangeland i dag for at kigge lidt morgentræk valgte jeg lidt alternativt at stå ved Kelds Nor… selv om det betød nogen færre småfugle end der sikkert ville have været ved Dovns Klint. Der kom dog konstant en del dagtrækkere og samtidig kunne jeg tjekke vadefuglene i Noret. Dagens trækfugl blev en 2k Kaspisk Måge (A) som gik stik SV og den første jeg ser her siden jeg så en juvenil raste i Noret den 31. juli 2021. Det var selvfølgelig en ny fugl for 2021. I Noret var der pænt med vadefugle, mest spændende var 40 Stor Præstekrave og 18 Sortklire. Bagenkop havn var atter tom for Kaspiske Måger og jeg måtte derfor skuffe Christian Hjort og Jørgen Ballegård som vist manglede den som årsart og ellers havde bestilt en hos mig. Da havnen svigtede og Klise Nor også gjorde, besluttede jeg at jeg ville afprøve de danske landbrugs-marker langs den Østlangelanske kyst for Kaspiske Måger. Det var viste sig at være en fin ide da jeg fandt 1 2k ved Fodslette samt 1 1k ved Illebølle Savværk som begge var (A) fugle. I begge tilfælde gik de i store blandede mågeflokke på 500-600 fugle som primært bestod af Stormmåger og Hættemåger. Ved Illebølle Savværk gik der også 1 1k Vestlig Sildemåge. I højt humør gik turen herefter til Baragge Nebbe, hvor der dog ikke var nogen Kaspiske Måger eller Islandsk Stor Kobbersneppe. Til gengæld genfandt jeg den samme adulte Sorthovedet Måge som jeg havde fundet der den 10. september 2021. I Spodsbjerg havn var der 4 (A) Kaspiske Måger hjemme og alle var gengangere, det drejede sig hhv. og 1 2k og 3 1k. Ud af dagens 7 fugle blev det til hele 3 nye. Især meget tilfredstillende var det at finde dem på alternative lokaliteter ude i agerlandet….. Der lugtede dejligt af gylle og ko derude !!.. lige mig og de Kaspiske Måger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Her ses den i selskab med Stormmåger og Hættemåger. Fodslette den 26. september 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Her er alle de små måger lige lettet og den står nu tilbage med 3 Sølvmåger. Illebølle Savværk den 26. september 2021.