ATTER GODT TRÆK AF BRANTAGÆS PÅ LANGELAND DEN 18. SEPTEMBER 2021.

Jeg satsede på at tjekke lidt træk fra østkysten af Langeland i dag og det blev en ganske habil dag med især Knortegæssene. Det meste af trækket så jeg fra Baragge Nebbe, hvor jeg stoppede med at tælle Knortegæs da jeg havde rundet de 5000 fugle. I dag var der også begyndt at komme Bramgæs med i flokkene, det drejede sig dog kun om godt 200 fugle. Svømmeænderne kom der også fine flokke af, det drejede sig primært om Pibeænder. Ellers var der 2 trækkende Vestlige Sildemåger hhv. 1 adult og 1 k samt 5 Dværgmåger hhv. 4 adulte og 1 1k. Da vandstanden var høj var der få rastende vadefugle, jeg så blot lidt Små Kobbersnepper, Strandhjejler og Almindelige Ryler. Der var fortsat 2 rastende Rovterner (1 adult og 1 1k). 

Herefter stod den på nogle timer i Spodsbjerg havn, hvor jeg lige ville tjekke op på de Kaspiske Måger. Her blev det til 5 Kaspiske Måger (4 A og 1 B). Aldersfordelingen var 1 2k (A) som var ny for 2021 og 4 1k (3 A og 1 B) mellem de unge var der også en enkelt ny for 2021. Ellers var resten gengangere. Den juvenile B fugl var den samme som i går. 

Herefter var det hjem og se Liverpool vinde…..Samt at mindes det i dag var 25 år siden jeg var med til at se Danmarks første Nordsanger på min gamle arbejdsplads Tipperne. God lørdag. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Bemærk hvid plet i p10. Spodsbjerg havn den 18. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1 (A). Dagens nye fugl. Spodsbjerg havn den 18. september 2021.