GOD DAG MED AFLÆSNING AF POLSK KASPISK MÅGE DEN 11. SEPTEMBER 2021.

Min lørdag gik atter med at få kigget de to havne igennem på Langeland… Bagenkop havn så ved første øjekast helt tom ud, men pludselig stod der en juvenil/1k Kaspisk Måge og gemte sig mellem nogle få måger og ret hurtigt fik den selskab af endnu en juvenil/1k. Det drejede sig hhv. om en A og en B fugl. B fuglen kaldte iøvrigt fint som en Kaspisk Måge skal gøre, men den efterlod et lidt mørkt indtryk plus et næb der måske ikke lige var helt pro Kaspisk Måge. I Spodsbjerg havn var der også fint med Kaspiske Måger i dag, det blev til hele 6 fugle, aldersfordelingen var 3 2k og 3 juvenile/1k. Dagens nye fugle var 1 2k (de 2 andre 2k fugle var gengangere) som var mærket med en stålring fra Polen og var lidt af en udfordring at få  aflæst, men den kom i hus. Af de 3 juvenile var der 2 jeg ikke havde set før. Men som i Bagenkop valgte jeg at kalde den ene for en B fugl og hermed bliver den ikke talt med som sikker Kaspisk Måge i 2021 men er dog registeret. Den juvenile/1k der ikke var ny var den tilbagevendte fugl som var årets første ungfugl i havnen i år (den 1. august 2021). En opsamling giver altså 8 Kaspiske Måger i dag (6 A fugle og 2 B fugle). Af de 5 nye var fordelingen 3 A (1 2k og 2 juvenil/1k) og 2 B (juvenil/1k).

Jeg fik også tjekket Baragge Nebbe i dag, her var der godt med mindre måger men intet spændende imellem. Den Islandske Store Kobbersneppe kunne jeg desværre finde i dag. Der rastede dog 7 Små Kobbersnepper, 1 Strandhjejle, 10 Sandløbere og 15 Almindelige Ryler. Efterårets første trækkende Knorte- gæs (Mørkbuget, selvfølgelig) i form af 11 fugle skød sæsonen i gang for denne smukke gås.

Aflæsning: Spodsbjerg havn, Kaspisk Måge polsk stålring.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (A) Bagenkop havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (B). Bagenkop havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Bemærk den er ringmærket, hvilket blot er den 2. aflæsning fra Polen her i efteråret. Den opmærksomme læsere ser iøvrigt straks der står en juvenil/1k Kaspisk Måge foran den. Spodsbjerg havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (B). Mit nye system med at gøre de forskellige Kaspiske Måger til A eller B fugle kan måske virke hårdt eller næsten helt uspiseligt for andre. Men jeg følger dog det er vigtig man begynder at kigge på den variation arten kan fremvise. Spodsbjerg havn den 11. september 2021.