SIBIRISKE SANDLØBERE I PÆNE ANTAL VED BARAGGE NEBBE DEN 9. SEPTEMBER 2021.

De seneste dage har jeg nydt op til 32 Sandløbere ved Baragge Nebbe, hvilket er et ret stort antal for Langeland. I modsætning til den jyske vestkyst forsvinder de normalt igen fra Langeland og overvintre kun i meget små antal på øen… Ofte ses blot 2-5 fugle sammen om vinteren ved Baragge Nebbe. De bestande af Sandløber der gæster Langeland kommer sandsynligvis primært fra Sibirien, da de Grønlandske bestande slår sig ned i vadehavet.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sandløber. En typisk situation med arten. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. De er altid ivrigt småsnakkende, selvom det ser ud som om denne her råber lidt. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Det lille næb kommer helt under vand under fødesøgningen. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Engang imellem kommer hele hovedet under vand når den bedste føde skal findes. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. En lille “Morfar” skal der til. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Hver en fjer skal rystes. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Her i vand til bugen. Baragge Nebbe den 9. september 2021.