EN SKØN SENSOMMERDAG PÅ LANGELAND DEN 9. SEPTEMBER 2021.

Vejret var bare fantastisk samt utrolig varmt i dag, temperaturen nåede op på 24 grader og der var en svag til let vind fra SØ. Det meste af dagen tilbragte jeg på Langeland, hvor den både stod på fugle plus sommerfugle. Lagde ud med lidt kratlusk omkring Gulstav og Vesterskov som dog ikke gav ret mange småfugle. Der var relativ fint med Tårnfalke som lavede stop and go træk, så der har nok været flere end man tror. Ellers få rovfugle, blot få Spurvehøge, 2 Hvepsevåger samt 1 Dværgfalk. Varmen gav ikke mange sommerfugle, det virkede faktisk som om at Admiralerne var forsvundet. Heldigvis var der dog lidt Skovrandøjer samt et enkelt eksemplar af Det Hvide C. Efter kratlusk gik turen til Bagenkop havn som bød på 3 Kaspiske Måger (A), hvoraf 1 var ny for sæsonen. Lidt overraskende var den nye fugl en 4k fugl. De 2 andre var den faste blinde 4k samt den mest mørke af de 2 juvenile fugle jeg fandt i havnen i går. I Klise Nor var der atter Rovterne, her stod der 1 adult sammen med 2 1k fugle. I Tryggelev Nor som jeg ellers besøger sjældent var der ligeledes Rovterner, det drejede sig om 2 adulte fugle. 2 Fiskeørne lå og fiskede i Noret og fik flere gange alle de rastende fugle på vingerne. Om der var 2 eller 4 Sølvhejre fandt jeg aldrig ud af med sikkerhed. Inden jeg kørte videre blev det også til en Skægmejse. Ved Baragge Nebbe var der atter Islandsk Stor Kobbersneppe samt 30 Sandløbere. Spodsbjerg havn var temmelig sløv, jeg fandt blot 1 enkelt 2k Kaspiske Måge (A) som var en genganger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 4k (A) Endelig dukkede der en næsten adult fugl op Langeland. Dagens eneste nye fugl for sæsonen. Bagenkop havn den 9. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil (A). Denne unge fugle dukkede op i går i havnen og var atter på plads i dag. Bagenkop havn den 9. september 2021.

Det hvide C. En “hårrejsende” oplevelse. Vesterskov den 9. september 2021.

Lille Ildfugl. Varmen havde fået gang i lidt “sensommerhygge”. Tryggelev Nor den 9. september 2021.