ADULT “ØSTEUROPÆISK” SORTHOVEDET MÅGE, SKÅLHOLM VED SVELMØ DEN 4. SEPTEMBER 2021.

Laila og jeg trængte til lidt luftforandring og droppede fuglene på Langeland og satsede primært på det Sydvestlige Fyn i dag… Et impulsivt stop ved Svelmø viste sig at være en rigtig fin ide. Vi fik nydt lidt fine vadefugle samt tjekket lidt Gule/Hvide Vipstjerter og Engpibere inden vi nåede ud til en stor flok måger som rastede ved den lille ø Skålholm. Den bestod primært af Hættemåger og da Laila fik den lysende ide at jeg lige burde tjekke dem igennem var jeg happy. Efter et par minutter havde vi heldet med os da der stod en fin adult Sorthovedet Måge imellem de mange andre måger. Ikke nok med det så var fuglen ringmærket med en rød farvering… Selv om den desværre ikke kunne aflæses på grund af afstanden var det en spændende fugl. Når man tjekker op på hvem der sætter en rød farveringe på Sorthovedet Måge så er der en god mulighed for at fuglen er blevet mærket i Østeuropa (fx. Polen, Tjekkiet, Ungarn). Hvis jeg ikke har overset andre projekter så er det første gang jeg ser en Sorthovedet Måge med ring fra Østeuropa..

Vores fine tur sluttede i Bøjden Nor hvor der var godt med forskellige vadefuglearter, især var det dejligt at se de 2 1k Kærløbere der er blevet set der igennem længere tid. Efter Siø er blevet ødelagt som vadefugle lokalitet for et par år siden hvor jeg ellers tidligere har haft arten flere gange ser jeg den næsten aldrig mere her i Øhavet.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Laila tjekker om hun kan aflæse den Sorthovedet Måge….. Hun fik den ikke men hun er en fighter. Svelmø den 4. september 2021.

Almindelig Ryle. Vi så primært vadefugle på vores tur rundt i det Sydvestfynske. Svelmø den 4. september 2021.