ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I AUGUST 2021 PÅ LANGELAND DEN 1. SEPTEMBER 2021.

Selv om antallet af Kaspiske Måger steg i august 2021 forhold til juli 2021 så var der fortsat meget få Kaspiske Måger på Langeland. Samlet registrerede jeg 20 forskellige fugle i august hvoraf de 16 var nye for sæsonen. Samlet har 2021 nu på budt på 105 forskellige individer. Af de 16 nye fugle var de 13 juvenile fugle, altså fugle der er født i år. Spodsbjerg havn var det bedste sted på øen at se arten, da jeg her registrerede 16 fugle, hvoraf de 13 var nye. Fordelingen på de nye var 1 3k, 2 2k samt 10 juvenile. Det var også i Spodsbjerg jeg fik den eneste udenlandske aflæsning af en juvenil fugl, da jeg her havde en fugl med polsk ring i to dage. Bagenkop havn havde en rædselsfuld måned, da det blot blev  til 3 forskellige fugle, hvoraf de 2 var nye for sæsonen. En 4k fugl vendte tilbage efter jeg ikke havde set den siden foråret, mens 2 juvenile var nye fugle for 2021. Uden for havnene blev det til blot til 1 juvenil fugl ved Baragge Nebbe, som selvfølgelig også var ny for 2021. Sidste år (2020) væltede det med juvenile fugle på Langeland samlet havde jeg 318 forskellige individer i juli og august, hvilket taler sit tydelige sprog mod kun 14 fugle i 2021 !!. Hvorfor de så svigter i år er et interessant og spændende spørgsmål som der kan være mange forskelige svar på og der er helt sikkert ikke et entydigt og simpelt svar. I følge Hans Larsson fra Sverige er der ganske mange juvenile fugle i det svenske i år. Omvendt mærkede hverken Sverige eller det øvrige Danmark noget til det influx af juvenile fugle der var på Langeland i juli og august 2020. Jeg har desværre ikke kunne skaffe oplysninger omkring ynglesuccesen i Polen i 2020 og 2021, hvor jeg regner med en meget stor del af de danske og svenske fugle stammer fra (vurderet ud fra egne aflæsninger). Jeg tror dog heller ikke det er her man finder svaret på de manglende juvenile fugle på Langeland. I min samlede oversigt over mågerne på Langeland i 2020 (læs opslag fra den 31. december 2020) skriver jeg hvor vigtigt det er der er fiskeri for at kunne se mange Kaspiske Måger. Igennem sommeren (juli/august)  har der været meget lidt aktivitet i havnene (Spodsbjerg og Bagenkop) og jeg har derfor været inde og kigge på Fiskeristyrelsens spændende hjemmeside, hvor det fx. er muligt at se hvad der fanges og lastes i de forskellige danske havne. De tal kan selvfølgelig læses og tolkes på mange måder, der er så mange faktorer der spiller ind såsom færre både og fredninger osv. Men alligevel på trods af disse forskellige ydre faktorer der kan påvirke tallene er der kolossale udsving mellem de to år på hvad der er losset på Langeland. Samlet blev der i juli og august i Bagenkop (205.835) og Spodsbjerg (100.718) i 2020 losset 306.553 kilo fisk (har anvendt levende tal, hvilket er lidt mere end hvad der er losset, men næsten uden betydning). I juli og august 2021 blev der i Bagenkop (36.336) og Spodsbjerg (31.783) samlet losset 68.119 kilo. Det er et fald på 274.770 kilo eller med andre ord et fald på 78 procent. I Bagenkop faldt det altså med 82 procent og i Spodsbjerg med 68 procent, hvilket må anses som værende ganske voldsomt. Tager man et kig på fx. hvad der blev fanget i juli 2020 og juli 2021 af fx. Skrubber og Rødspætter i Bagenkop så fald de to arter med hhv. 91 og 77 procent. I samme periode i Spodsbjerg faldet det med hhv. 32 og 90 procent. Jeg tror derfor med mange forbehold (fx. også min egen aktivitet/tid i havnene) at den afgørende årsag i år hvorfor de juvenile kaspiske Måger er udeblevet skyldes primært det manglende fiskeri på Langeland. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge. Denne ringmærkede fugl fra Polen var den eneste aflæsning af juvenile fugle i juli/august. Den sås i to dage i streg, hvorefter den forsvandt. Spodsbjerg havn den 26. august 2021.