ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I JULI 2021 PÅ LANGELAND DEN 31. JULI 2021

Det blev aldrig den juli måned jeg havde drømt om…. nok nærmere den jeg havde frygtet og allerede givet udtryk for i mit overblik over de Kaspiske Måger i juni 2021 på Langeland. Selv om jeg ikke har været lige så flittig til at besøge havnene og lede efter de Kaspiske Måger som jeg var i 2020, så er jeg ret sikker på den manglende fiskeaktivitet/ingen fisk på Langeland er den primære årsag til at der kun dukkede 1 juvenil Kaspisk Måge op i juli 2021. Dog kan det også skyldes at der måske ikke har været den store ynglesucces hos de Kaspiske Måger i Polen, hvor rigtig mange af de Langelandske fugle kommer fra. Der har heller ikke været mange meldinger om juvenile fugle i det øvrige Danmark. Dog melder Hans Larsson om ganske fint med juvenile fugle i Simrishamn i Sverige (flere dage med op til 10 fugle) samt i det øvrige SØ-lige Skåne. Det er utrolig som det skifter fra egn til egn, sidste år mærkede hverken svenskerne eller det SØ-lige Danmark (samt resten af landet) noget til det influx jeg oplevede på Langeland. 

I Juli 2021 måned så jeg samlet 4 forskellige Kaspiske Måger på Langeland… Den 2k. fugl jeg fandt i juni 2021 ved Baragge Nebbe dukkede op i Spodsbjerg havn i juli 2021 og her var den mere eller mindre fast herefter. Den 7. juli 2021 dukkede der yderligere en 2k fugl op i Spodsbjerg havn, dette var første nye fugl for juli 2021 på Langeland. Denne fugl blev herefter også set det meste af juli 2021 i Spodsbjerg havn. En gammel kending ligeledes en 2k som vi havde ringmærket (VLHJ) i august 2020 som juvenil i Spodsbjerg havn dukkede op samme sted den 28. juli 2021. Denne fugl har jeg aflæst over 20 gange det seneste år, sidste gang var dog den 25. april 2021 i Spodsbjerg havn. I allersidste øjeblik blev det også til 1 juvenil fugl, da jeg fandt en i Kelds Nor den 31. juli 2021. I 2020 havde jeg lige over 100 forskellige juvenile fugle på Langeland i juli måned, så et ganske andet billede end her i 2021. Med blot 2 nye fugle i juli 2021 har jeg nu registreret 90 forskellige individer i årets første 7 måneder på Langland.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (baggrunden) med 3k Sølvmåge. Denne måge dukkede op den 7. juli 2021 og blev set regelmæssigt i juli 2021. Spodsbjerg havn den 29. juli 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Årets første samt eneste juvenile fugl i juli 2021 på hele Langeland. Kelds Nor den 31. juli 2021.