ENDNU EN SORTHOVEDET MÅGE TIL SAMLINGEN I LANGELANDS KOMMUNE DEN 1. JULI 2021.

En aftentur til Spodsbjerg havn var ikke særlig indbringende, hvilket betyder at der ikke var nogen måger i min verden. På vejen hjem slog jeg et smut forbi Siø. Her var der lidt vadefugle, bla. de sædvanlige 7 Små Præstekraver som jeg har set dagligt på det seneste og de havde også vanen tro selskab af 6 Store Præstekraver. Nilgæssene gik der også sammen med deres ret store unge, så alt var som det skulle være. Da vadefuglene var talt og noteret i notesbogen tjekkede jeg lige mågerne igennem og fandt med det samme en smuk adult Sorthovedet Måge mellem nogle Stormmåger. Fuglen rastede blot 10. minutter og lettede som den eneste måge og forsvandt mod Rudkøbing. Fuglen var i fældning i venstre vinge, så let genkendelig. Det er den 5. solo obs af ialt 6 forskellige Sorthovedet Måger jeg har lavet i år på Langeland som alle er forsvundet uden andre har fået dem af se. Heldigvis er de alle fotodokumenteret, så ingen problem der. Det drejer sig hhv. om 5 adulte og 1 2k fugl. Ud over disse fugle har jeg også set de 2 adulte ved Botofte samt de 2 adulte ved Nørrelballe Nor. Så samlet er det min bedste sæson på Langeland, hvor det samlet er blevet til 10 forskellige fugle. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Adult Sorthovedet Måge i selskab med lidt Stormmåger sidst på dagen. Siø den 1. juli 2021.

Adult Sorthovedet Måge. Så gad den ikke det mere… som eneste måge lettede den pludselig og forsvandt i høj højde mod Rudkøbing. Siø den 1. juli 2021.