ENDELIG FANDT JEG EN NY SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND DEN 19. MAJ 2021.

En sen aftentur til Spodsbjerg havn var ikke særlig produktiv… der var næsten intet liv i havnen… dvs. ingen måger. Men der var lys for enden af tunnelen, da jeg på vej hjem kom forbi en traktor med 500 måger efter sig ved Nørre Longelse. Det var primært Hættemåger, lidt Sølvmåger samt enkelte Stormmåger der prægede billedet. Ret hurtigt opdager jeg dog en 2k fou Sorthovedet Måge, der dog i samme øjeblik forsvinder ned i den anden ende af marken da traktoren drejer og skræmmer den. Jeg genfinder den dog ret hurtigt da jeg kan høre den kalde og snart er den atter foran mig. Den næste time fortsætter dette spil hvor den flyver lidt frem og tilbage. Men herefter forsvinder den i ret høj højde mod NV mens den kalder ivrigt. Sidste år havde jeg også en 2k i maj, da jeg fandt en i Kelds Nor den 13. maj 2020. Indtil nu har jeg fundet 5 Sorthovedet Måger fordelt på 4 iagttagelser på Langeland i 2021. Det er næsten på højde med sidste år hvor jeg fandt 6 fugle fordelt på 6 iagttagelser. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge 2k. Denne fine fugl lå sammen med godt 500 Måger bag en traktor. Nørre Longelse den 19. maj 2021.

Sorthovedet Måge 2k. Den var lidt flyvsk og forsvandt efter en time mod NV. Nørre Longelse den 19. maj 2021.