SMUKT VEJR OG FÅ FUGLE OMKRING SPODSBJERG DEN 5. MARTS 2021.

På trods af et utroligt smukt vejr og nogle timer i felten på østkysten af Langeland kom der ikke meget i bogen. “Højdepunktet” hvis man ellers kan tillade sig at skrive det, 1 adult ringmærket Havørn ved Spodsbjerg som dog ikke kunne aflæses. Ellers kom der Splitterne, Hvid Vipstjert og Tornirisk i bogen, sidstnævnte var min første i år.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Desværre kunne denne ringmærkede samt overflyvende Havørn ikke aflæses. Spodsbjerg den 5. marts 2021.