VLCR FORTSÆTTER SIN REJSE FRA TYSKLAND TIL HOLLAND DEN 18. FEBRUAR 2021.

OPDATERING I DAG DEN 19. FEBRUAR 2021 HAR JEG MODTAGET FRA TYSKLAND AT VLCR OGSÅ BLEV AFLÆST SAMME STED DEN 28. JANUAR 2021, HVOR DEN SÅ SANDSYNLIGVIS HAR OPHOLDT SIG I MINDST 14 DAGE.

I en tid hvor der ikke er så mange Kaspiske Måger på Langeland er det ekstra dejligt når der kommer “postkort” fra en af de fugle som Kjeld og jeg fangede på Langeland i 2020. VLCR som blev ringmærket den 8. december 2020 som en 1. vinter i Spodsbjerg havde vi kun den ene dag i havnen herefter var den væk. Lidt over en måned efter blev den genmeldt den 14. januar 2021 fra Ahrenshöft, Nordfriesland i Tyskland. Næsten præcis en måned efter kommer der nu atter nyt fra den, den er nu aflæst 2 forskellige steder i Holland. Første melding stammer fra De Vart, Vijfhoek, Flevoland den 11. februar 2021 og den næste gang er det fra Harselar, Barneveld hvor den er aflæst 2 gange hhv. den 12. februar og 17. februar 2021. Alle aflæsningerne stammer fra lossepladser. En stor tak til aflæserne skal lyde herfra.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her kan man følge VLCR på dens rejse fra den blev ringmærket i Spodsbjerg havn den 8. december 2020. Det er et helt unikt materiale fuglene fra Langeland har leveret. Jeg håber flere af fuglene når at blive kønsmodne, så vi i fremtiden også kan få meldinger fra ynglepladserne. 

VLCR inden den blev ringmærket. Spodsbjerg havn den 8. december 2020.