STØRSTE VINTER FOREKOMST AF ADULTE KASPISKE MÅGER I BAGENKOP HAVN DEN 8. JANUAR 2021.

Vanen tro var der lidt regn i luften når Laila og jeg er på fugletur, men det betød ikke noget da vi fik en af årets første kongedage med Kaspiske Måger. Jeg havde sagt til Laila jeg havde lidt på fornemmelsen der kunne komme godt med måger ind i dag, og det gjorde der i endnu større mængder end jeg havde turde håbe på. Der kom godt med kuttere ind og der hang en sværm af Sølvmåger efter dem og det trak ligeledes mange Kaspiske Måger med sig. Især var det imponerende hvad der dukkede op af adulte fugle. Det blev til hele 6 adulte fugle hvoraf de 4 var nye for mig. Så mange adulte fugle er den største forekomst jeg har haft i januar nogensinde… det uløste straks et kram til Laila, som var en stor hjælp til at holde øje med de forskellige fugle. Det er altid særlig svært at styre og kende forskel på de adulte fugle. Den 26. februar 2015 havde jeg også en dag med 6 adulte fugle i Bagenkop havn, men det passer bedre med gennemtrækket af gamle fugle der er på vej til ynglepladserne. Jeg har set pænt med ældre fugle her i det nye år og kan ikke lade være med at spekulere på om der fremover skal til at være flere adulte fugle der vil overvintre ved Langeland… det bliver super spændende at følge fremover. Udover de 6 adulte fugle havde vi yderligere 6 fine fugle hvor aldersfordelingen var 2 4k (1 spritny  plus 1 genganger) 1 3k (genganger fra juli 2020) plus 3 2k (alle genganger fra 2020). Den ene 2k var særlig sjov da den var ringmærket af Kjeld og  jeg sidste sommer og som har været lidt rundt omkring. Fuglen som hedder (VLHJ) blev mærket i Spodsbjerg havn og i perioden den 12. august til den 18. september aflæste jeg den 10 gange, hhv. 8 gange i Spodsbjerg og 2 gange i Bagenkop. Herefter blev den igen aflæst denne gang i Rødvig havn den 23. oktober 2020 af Lars Adler Krog. Jeg genfandt den herefter atter i Spodsbjerg havn den 12. november 2020, hvor den blev til 12. december 2020. Herefter gik den igen atter under radaren indtil vi genfandt den i dag først i Klise Nor og siden i Bagenkop, det var først i havnen vi kunne få  den aflæst. Samlet så vi altså 12 fugle, hvoraf 5 var helt nye fugle, mens resten var gengangere. Vi nåede aldrig til Spodsbjerg havn i dag, da vi blev i Bagenkop til solen gik ned.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop havn: (VLHJ) og (P:451).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Ny vinterrekord af adulte Kaspiske Måger for Langeland blev i dag en realitet, da der rastede hele 6 adulte fugle i havnen. Længst til højre på billedet står en af de mange smukke fugle Laila og jeg kunne nyde sammen. Bagenkop havn den 8. januar 2021.

En af dagens sidste nye fugle der dukkede op inden “lukketid” var denne lidt flyvske 4k Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 8. januar 2021.

Det var tæt på vi aldrig havde fået aflæst (VLHJ) den omvandrende 2k Kaspiske Måge. Den ville helst opholde sig i det nærliggende Klise Nor, hvor den i første omgang blev skræmt væk af en Blå Kærhøg (kun Laila var glad for Kærhøgen da det var nye årsart til hende, mens jeg var muggen). Da vi endelig genfandt den igen samme sted kom der en Havørn og skræmte den op, men denne gang kunne vi dog se den tog retning af havnen og her genfandt vi den 2 minutter senere og fik aflæst den. Tak for kampen !. Bagenkop havn den 8. januar 2021.