NY GENMELDING AF LANGELANDSK RINGMÆRKET KASPISKE MÅGE DEN 27. DECEMBER 2020.

Jeg har lige fået en ekstra julegave… En Kaspisk Måge Kjeld Petersen og jeg ringmærkede i Bagenkop havn den 31. juli 2020 er blevet aflæst på den Hollandske Vadehavsø Vlieland den 27. september 2020. Øen ligger lige nord for den mere kendte og noget større Ø Texel. Fuglen blev i Bagenkop frem til den 10. august 2020 og jeg aflæste den den 1. 2. 3. 6. 7. 8 og 10. august 2020. Selve fuglen var en temmelig stor Kaspisk Måge og ud fra målene drejede det sig om en han. Ud af de godt 20 fugle vi har mærket incl. en Middelhavssølvmåge er allerede 3 fugle blevet genmeldt fra andre lande. Der er blevet aflæst 2 Kaspiske Måger hhv. 1 fra Polen og nu også 1 fra Holland. Derudover er Middelhavssølvmågen også blevet aflæst i München i Tyskland (allerede omtalt på bloggen). 

Begge de 2 Kaspiske Måger som er blevet aflæst er ringmærket som juvenile og ganske interessant har de valgt hver deres trækretning . Den polske er trukket mod SØ og den Hollandske mod SV. Umiddelbart ville jeg tro de fleste trækker mod SV, men der skal nok et noget større materiale til at kunne sige noget med sikkerhed. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

VLHA i al sin pragt. Bagenkop havn den 1. august 2020.

VLHA er en temmelig stor og kraftig Kaspisk Måge. Her ses den i sin juvenile fjerdragt. Bagenkop havn den 2. august 2020.

Foto: Christa Tomuschat, Copyright.

I forbindelse med genmeldingen modtog jeg dette skønne billede af VLHA som nu er en fin 1. vinter fugl (1k). Vlieland, Holland den 27. september 2020. 

VLHA har taget en kurs stik mod SV og hygger sig nu i Holland.