HELE 8 GENGANGERE OG EN DECEMBER HVIDKLIRE DEN 6. DECEMBER 2020.

Dagen var afsat til måger… dvs. tjek af Kaspiske Måger på Langeland. Første stop var Bagenkop havn hvor der var lidt måger at arbejde med. Ret hurtigt blev det dog klart der kun var gengangere blandt de Kaspiske Måger. Alderfordelingen var 2 3k, 1 2k og 2 1k, de immature fugle har opholdt sig i havnen igennem meget lang tid i 2020. Spodsbjerg havn havde meget færre fugle at tjekke, men det blev til 3 1k fugle som jeg også havde set før. Den ene 1k er dog en uregelmæssig gæst, de to sidste observationer af den stammer fra den 27. oktober og 16. november 2020. 

På vejen hjem tjekkede jeg lige Lunkebugten på Tåsinge, hvor jeg igen i år kunne bogføre Hvidklire som decemberart. Arten er sjælden om vinteren i hele Danmark, men har her været regelmæssig igennem flere år.

Aflæsning af Kaspisk Måge (VLHK).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne fine 1k Kaspiske Måge var atter tilbage i Spodsbjerg havn… Sidst den gæstede havnen var den 16. november 2020. Spodsbjerg havn den 6. december 2020.

Denne her 1k Kaspiske Måge er blevet en ret fast gæst i havnen. Spodsbjerg havn den 6. december 2020.

Lunkebugten på Tåsinge er et af de meget få steder i Danmark, hvor der årligt ses overvintrende Hvidklire. Lunkebugten den 6. december 2020.