SUPER TILBAGEMELDING AF KASPISK MÅGE FRA BAGENKOP DEN 26. NOVEMBER 2020.

I forbindelsen med det store influks/invasion af juvenile Kaspiske Måger på Langeland i juli/august i 2020 som medførte flere hundrede fugle, ringmærkede jeg sammen med Kjeld T Pedersen (DK`s bedste mågemærker) ca. 15 juvenile Kaspiske Måger i de to Langelandske havne Bagenkop og Spodsbjerg. Denne store forekomst på Langeland blev ikke bemærket i det øvrige land. Årsagen til dette skal nok primært findes i et fiskestop i det øvrige Østdanmark samt Sverige, mens der blev fanget fisk (Skrubber) i store mængder ved Langeland. Der var mange flere både i området end normalt og der var store mængder fugle efter dem når de kom ind til havnene med deres fangst. De fleste af bådene fanger syd for Langeland og har derfor nok fået en masse af de juvenile Kaspiske Måger med sig ind, disse trækker nemlig hvert år NNV fra ynglepladserne i Polen mod Danmark og Sverige. En anden årsag til der måske ikke blev registreret så mange Kaspiske Måger i denne periode kan skyldes manglende aktivitet fra ornitologer i havnene. En kombination af sommerferie, om sommeren kigger man mere efter vadefugle samt især en manglende interesse for måger. Det sidste ses meget tydeligt i DOF-Basen, her er der meget få  observationer fra Langeland i andet halvår, faktisk har jeg næsten haft havnene helt for mig selv i hele 2020. En manglende interesse vil derfor give et helt forkert billede af en arts forekomst i Danmark, dette ses også meget tydeligt i fx. det Vestlige Sønderjylland, hvor der burde være mange Kaspiske Måger om efteråret på fx. Rømø. Især når man ved at arten optræder i store mængder på Fanø, hvor de største antal i DK registreres. 

Den 9. august 2020 fangede vi og farvemærkede en stor juvenil han Kaspisk Måge i Bagenkop havn. Den blev forsynet med en gul ring med sort skrift så den nemt kunne aflæses i felten (VLHE). Jeg aflæste den dagen efter hvor den fortsat var i Bagenkop havn, men herefter forsvandt den. Men 3 måneder senere den 14 november 2020 kom der så en tilbagemelding på den fra Polen, hvor den var blevet aflæst i Przytór i det nordlige Polen. Man regner med at rigtig mange af de Kaspiske Måger trækker mod SW om efteråret, men denne her var smuttet mod SØ. Mange af de fugle jeg ser på Langeland er nok primært fra Polen hvor arten blandet andet yngler. I invasions-perioden aflæste jeg 9 juvenile Kaspiske Måger med udenlandsk ring, hvoraf de 8 stammede fra Polen, hvor de alle var blevet mærket som ikke flyvefærdige unger.

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyrght.

Her ses den smukke store juvenile han Kaspiske Måge kort inden vi fanger den og ringmærker den (se indsat foto). Bemærk der er ganske små hakker i det hvide på tertialerne, hvilket flere fugle fremviste i sommerens invasion. Hvorfor flere fugle fremviser dette er et godt spørgsmål, er der begyndt at flyde flere Sølvmåge gener rundt eller er det bare variation hos de Kaspiske Måger ?. Bagenkop havn den 9. august 2020.

VLHE blev aflæst den 14. november 2020 i Polen. Vi havde 3 måneder forinden den 9. august 2020 fanget den i Bagenkop havn.