ADULT SORTHOVEDET MÅGE RASTENDE UD FOR SPODSBJERG HAVN DEN 28. OKTOBER 2020.

Jeg var ikke lige mere end ankommet først på eftermiddagen i Spodsbjerg havn før min gode ven Peder Rasmussen ringede og sagde han havde genfundet hybridfamilien af Sortbuget Knortegås og Mørkbuget Knortegås ved Baragger Nebbe som jeg fandt samme sted den 23. oktober 2020. Det var jo en herlig overraskelse at de stadigvæk var i området. Jeg kørte straks ned til Peder for at gense denne spændende hybrid. De lå omkring en 500-800 meter syd for hvor jeg havde fundet dem og noget længere ude i dag. Men i skop kunne man fortsat nyde dem rigtig fint. Ellers var der lidt af de samme fugle som jeg så sidst jeg var her, der var igen Sandløber og en enkelt Splitterne. Vi blev enige om at køre tilbage til Spodsbjerg havn for at tjekke mågerne… Men det blev ikke de store måger der stjal overskrifterne i dag, men derimod en smuk adult Sorthovedet Måge som kom trækkende mod syd en lille kilometer øst for havnen. Den opgave dog at trække og begyndte at flyve frem og tilbage med især nogle Stormmåger og enkelte Hættemåger. Det er kun 3. gang jeg ser arten omkring havneområdet, de 2 første fund er fra om foråret, mens det var første efterårsfund samt mit seneste fund på året fra Langeland. Vi fik iøvrigt selskab af Erik Danielsen som pludselig dukkede op og som også fik denne fine måge med. De Kaspiske Måger fra i går var forsvundet, tilbage var blot den faste 1k som er ringmærket (VLCH). Den faste 1k Vestlige Sildemåge så vi også.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn (VLCH)..

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Adult Sorthovedet Måge dogmedokumenteret. Spodsbjerg havn den 28. oktober 2020.