ÅRSUNGERNE AF KASPISKE MÅGE SKRIVER HISTORIE PÅ LANGELAND DEN 21. SEPTEMBER 2020.

En milepæl er nået for invasionen af de juvenile/1k Kaspiske Måger på Langeland i efteråret 2020, selv om det på seneste næsten er gået totalt i stå. Jeg har nu registreret over 400 forskellige individer !!!, helt præcist er det blevet til 401 med den sidste nye 1k fugl i Spodsbjerg havn igår den 20. september 2020. Det er muligt der kan være nogle gengangere imellem, når fuglene går fra at være juvenil til 1k og derfor kan være svære at skelne. Men da der var flest så det ud til at de juvenile gik meget hurtigt igennem/videre. Samlet har 2020 budt på 480/483 forskellige fugle på Langeland, hvilket aldrig er sket før. Nu hvor det er gået i stå er jeg spændt på om jeg alligevel kommer i mål og når samlet 500 forskellige fugle inden 2020 er omme. 

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Det har ikke været som at klø sig i nakken at få styr på alle de unge Kaspiske Måger. 1k Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn 18. september 2020.

Bagenkop havn/Kaspisk Måge ialt 247.

AD 4K+ 4K 3K 2K JUV/1K
10 2 5 12 35 183

Spodsbjerg havn/Kaspisk Måge ialt 231.

AD 3K 2K JUV/1K
1 2 13 215

Siø/Kaspisk Måge ialt 1.

2K
1

Baragger Nebbe/Kaspiske Måge ialt 1.

JUV/1K
1

Søndenbro/Kaspisk Måge ialt 1.

JUV/1K
1

Kelds Nor/Kaspisk Måge ialt 2.

JUV/1K
2

Dovns Klint/Kaspisk Måge ialt 1.

JUV/1K
1