TO FORSKELLIGE VERDENER, BALTISK SILDEMÅGE VS VESTLIG SILDEMÅGE DEN 12. SEPTEMBER 2020.

I løbet af godt et år har jeg fundet 3 forskellige juvenile/1k Baltisk Sildemåger ved at tjekke de Langelandske havne meget grundigt. Den er dog nok forsat en meget fåtallig til sjælden fugl her omend jeg tror den nok kommer forbi årligt. De Vestlige Sildemåger optræder normalt meget fåtalligt/sjældent i havnene på Langeland, men i 2020 har jeg set relativ mange. Om det skyldes et godt år eller at jeg bare har brugt meget tid i havnene er uklart, dog har der ikke været meldt særlig mange af andre ornitter gennem årene. Uden at komme ind på forskellige dragtdetaljer samt fældninger, har det overrasket mig som jeg også har skrevet her på bloggen tidligere, hvor lille de Baltiske Sildemåger er i forhold til de Vestlige Sildemåger. Det forekommer mig meget svært at tro det kan dreje sig om samme art, og i flere bøger er de også anerkendt som selvstændig art. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Baltisk Sildemåge juv./1k. Prøv at sammenligne jizz og fx. næb på de to “arter” på de to fotos. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.

Vestlig Sildemåge juv./1k. En kraftig fugl i forhold til den Baltiske Sildemåge. Bagenkop havn den 12. september 2020.