MIN FØRSTE BALTISKE SILDEMÅGE I SPODSBJERG HAVN DEN 29. AUGUST 2020.

jeg var oppe imod en polterabend i Bagenkop havn hertil morgen som havde kastet lidt kanonslag og derved tømt havnen for fugle, faktisk var der ikke en eneste måge i hele havnen da jeg ankom. Jeg vendte dog tilbage efter et par timer i Kelds Nor uden det faktisk var blevet bedre, der var nu ikke meget mere end 20 måger, hvoraf de 3 var juvenile Kaspiske Måger som alle var gengangere (Den polske P3R4 var en af dem) …  Så jeg tog en rask beslutning og kørte lidt tidligt mod Spodsbjerg havn. Havnen var til at starte med næsten tom for Kaspiske Måger, men jeg kom dog op på 9 juvenile fugle hvoraf de 3 var nye for mig. Blandt de 9 fugle var der 2 farvemærkede (VLHK og P1R0). Men pludselig ud af ingenting lander der en meget lille måge i havneindløbet helt solo og i en helt frisk juvenil dragt. Pludselig steg spændingen, da det helt klart lignede en Baltisk Sildemåge. Jeg måtte væbne mig med tålmodighed inden jeg fik set fuglen godt, men det var ventetiden værd. Det viste sig at være en meget smuk Baltisk Sildemåge, min første i Spodsbjerg havn. Jeg blev helt overrasket over hvor lille og langvinget den var samt utrolig småhovedet i forhold til de vestlige Sildemåger jeg så i går. Jeg kan virkelig godt forstå at Baltisk Sildemåge bliver betragter som en mulig selvstændig art, da den i form og jizz slet ikke minder en “dyt” om vores vestlige Sildemåger plus den også har en helt anden fældningsstrategi. Så i dag stjal denne lille smukke måge hele billedet.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

“David og Goliat”… Juvenil Baltisk Sildemåge ses her sammen med en juvenil Svartbag…Bemærk det lille hoved samt de meget lange vinger hos den Baltisk Sildemåge. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.

Den ringe størrelse samt de lange vinger giver Baltisk Sildemåge et helt særpræget look, den minder mere om en af de mindre mågearter end vores hjemlige (vestlige) Sildemåger. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.

Juvenil Baltisk Sildemåge…Bemærk den helt friske dragt. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.