SÅ ER DER SET FLERE JUVENILE/1K KASPISKE MÅGER I SPODSBJERG HAVN END I BAGENKOP HAVN DEN 27. AUGUST 2020.

Jeg havde ikke min vildeste fantasi set den dag komme hvor Spodsbjerg havn skulle have flere juvenile Kaspiske Måger end Bagenkop havn, men i dag blev det en realitet. Inden vi når så langt var jeg atter første i Bagenkop havn, hvor der igen var overraskende få Måger inde… og blandt de få Sølvmåger og Svartbage var der 7 Kaspiske Måger hhv. 1 3k (10. august 2020 fuglen, den mest uregelmæssige af de to 3k fugle der ses jævnligt) samt 6 juvenile. På trods af det lave antal var der alligevel 2 nye juvenile fugle. Den juvenile polske Kaspiske Måge (P3R4) blev den eneste aflæsningen her. I Spodsbjerg var det straks noget sjovere, men først da kutterne kom ind sidst på aftenen, indtil da ret tomt. Samlet så jeg 10 fugle hhv. 1 2k (den farvemærkede VLHT) og 9 juvenile, hvoraf der var en farvemærket (VLHK). Ud af de 9 juvenile var der hele 6 nye fugle…Der er nu samlet set 144 juvenile fugle i Bagenkop og 145 juvenile fugle i Spodsbjerg, samlet har jeg på Langeland haft 287/290 forskellige juvenile Kaspiske Måger siden den 10. juli 2020.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.Spodsbjerg havn overhalede i dag Bagenkop havn i det samlede antal af juvenile Kaspiske Måger i 2020. Spodsbjerg havn den 27. august 2020.

Denne juvenile Kaspiske Måge kom ind sammen med den store kutter hertil aften… Fiskeren i baggrunden lagde nok aldrig mærke til den. Spodsbjerg havn den 27. august 2020.