LYNTJEK AF SPODSBJERG HAVN DEN 23. AUGUST 2020

Vejret indbød ikke til den store mågetur på denne lidt våde og forblæste søndag , så pga. det og andre aftaler blev det kun til en lille tur til Spodsbjerg havn. Som forventet var der heller ikke mange fugle inde i dag, fiskerne holdte nemlig søndag. Jeg kunne kun finde 6 fugle og alle var gengangere, dog troede jeg faktisk jeg havde fået en ny… men ak i 11. time opdagede jeg i mit arkiv at denne fugl havde været inde og vende den 12. august 2020. Der er faktisk foto af den på bloggen fra denne dag, dog kun flyvende. Men jeg kunne også knække den som ganganger på grund af næbdetaljer mm.. Ellers var der 4 fugle med ring, alle var juvenile (VLHK, VLHN, VLCC P5B1). 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det blev alligevel ikke til nogen nye fugle, selv om den her var lige ved at snyde mg. Den havde sidst været inde den 12. august 2020. Men udover rygfjer, kunne næbdetaljer samt en lille hvid plet på tertiæren afsløre den. Spodsbjerg havn den 23. august 2020.