BARE LIDT STATUS, KASPISKE MÅGER I RINGE SØ DEN 13. JUNI 2020.

De to Kaspiske Måger er forsat på plads og nyder åbenbart livet som indlandsmåger i Ringe Sø. Begge fugle har godt gang i fældningen og er pt ikke de mest smukke måger i verden.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k, Ringe Sø den 13. juni 2020.

Kaspisk Måge 2k, Ringe Sø den 13. juni 2020.