FLERE SILDEMÅGER I HAVNENE PÅ LANGELAND END NORMALT DEN 8. JUNI 2020.

Indtil i år har jeg relativ sjældent set Sildemåge i Spodsbjerg og Bagenkop havn, men i år forholder det sig meget anderledes. Især har jeg set dem i Bagenkop havn og hertil aften havde jeg en i Spodsbjerg havn. De bevæger sig altid i yderkanten af havnen og vil ikke rigtig helt ind, men vil hellere sidde på molerne og pælene lige ved indsejlingen til havnene. Jeg har godt nok fået mere tid til at tjekke på Langeland end tidligere, men alligevel mener jeg de er mere hyppige i år. Lidt spændende om det er noget man vil se stige yderligere de kommende år…. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Er der nogen der tør byde ind med art/underart på denne her relativ slanke, langvingede og rundehovedet Sildemåge.

Der var svag kontrast mellem hånd og resten af vingen, men dog ikke som man vil forvente hos en mere typisk intermedius. Det hvide i p10 måske for voldsomt til en Baltisk Sildemåge ?… Kan der være gemt en Tundramåge i denne fugl, som evt. er en hun ?.

En meget smuk og udfordrende gruppe Sildemågerne.