MIDTFYNS FØRSTE JUNI FUND AF KASPISK MÅGE, RINGE SØ DEN 7. JUNI 2020.

Som nævnt under Sorthovedet Måge oplægget så jeg også de to faste Kaspiske Måger som jeg fandt i søen i vinters… Da de forsat holder ud, blev dagens observation det første fund for Midtfyn i juni. Arten er næsten ikke registreret på selve Fyn i juni før, de fleste fund stammer fra Langeland.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den med begge ben.

og så den med et ben.