EN “RØD” LANDSVALE YNGLER VED GULSTAV DEN 10. MAJ 2020.

Mens jeg stod og så på lidt rovfugletræk ved parkeringspladsen ved Gulstav mose blev jeg opmærksom på en meget rødlig Landsvale som sad på tagrenden af huset som ligger lige ved mosen og sang. Hos Landsvale er der åbenbart en del variation af undersidefarven, den ellers normalt hvide underside kan åbenbart også være rødlig. Der findes forskellige racer af Landsvale fx. transitiva og rustica som er mere røde på undersiden end vores hjemlige race af Landsvale. Indtil nu siger man altid det blot er variation, da det også er svært at kunne genkende de andre racer i felten udenfor deres normale udbredelsesområde. Det er dog nok ikke helt umuligt en af disse racer alligevel vil kunne dukke op, fx. når man nu ved de mere østlige racer daurica/japonica af Rødrygget Svale er registreret i Vesteuropa. Men indtil videre altså bare “variation”

Dagens fugl yngler faktisk ved huset så der er god mulighed for at nyde fuglen, derudover er den faktisk også ringmærket, så det kunne være spændende med en aflæsning af denne fugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Er man virkelig sikker på det altid blot er variation, at nogle Landsvaler virker røde på undersiden ?.

Denne røde han af Landsvale yngler ved Gulstav, bemærk iøvrigt den er ringmærket på højre ben.