BAGENKOP HAVN BØD ATTER PÅ EN HYBRIDTYPE MELLEM KASPISK MÅGE OG SØLVMÅGE DEN 2. MAJ 2020.

Til at starte med så havnen lidt tom ud, men stille og roligt kom der lidt flere fugle ind.. så bla. ringmærkede Svartbage jeg ikke tidligere havde aflæst denne sæson. Hurtig havde jeg en afvigende måge som igen mindede mig om en hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Hovedet var mere rundt men kunne i visse vinkler se lidt mere aflangt ud… dog var det overvejende rundt. Ikke nogen særlig stor fugl, så nok en hun. Halebåndet kontra den hvide overhale passede umiddelbart fint på en Kaspisk Måge og undervingerne var umiddelbart for mørke til selv de mørkeste Kaspiske Måger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her den ægte vare… 2k Kaspiske Måge som dog var en genganger fra tidligere… Nævnes skal også at Viking Mågen også var på plads i dag.

Det blev ikke kun til mågetjek i dag, ved Spodsbjerg havde jeg denne rastende Lærkefalk meget tidligt om morgen. Derudover fik jeg hørt min første Havesanger plus de første Nattergale i år på Langeland. Nåede også forbi Nørreballe Nor og hørte den ene af de to Drosselrørsangere der blev fundet i går.