ET FORKROMET OVERBLIK OVER FOREKOMSTEN AF KASPISKE MÅGE PÅ LANGELAND I 2020 M.M DEN 18. APRIL 2020.

Det er på tide med en ny oversigt over forekomsten af mine observationer af Kaspisk Måge i 2020 plus lidt opfølgning siden 2019. Sæsonen var god frem til fiskestoppet d. 1. februar 2020 og derfra var det en ren katastrofe i februar og marts. I de to måneder der var fiskestop så jeg kun 2 nye fugle hhv. en 3k trækkende sø for Bagenkop havn den 11. marts samt en rastende 2k i Spodsbjerg havn den 14. marts. April hvor fiskestoppet var afsluttet bød på hele 13 nye fugle, hvoraf 9 var nye den 10. april 2020. Samlet betyder det at der er set 30 forskellige individer i 2020, hvoraf de 24 er helt nye fugle der ikke blev registreret i 2019. Siden 1. januar 2019 og frem til den 17. april er der samlet set 84 forskellige fugle på Langeland (egne observationer).

Aldersfordeling i Bagenkop havn i 2020

AD 4k+ 4k 3k 2k
6 1 2 5 14

Aldersfordeling i Spodsbjerg Havn i 2020.

2k
1

Aldersfordeling på Siø i 2020.

2k
1

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge den 16. januar 2020 Bagenkop havn.