AFVIGENDE BLISGÅS VED HEDEN ?, SYDLANGELAND DEN 4. JANUAR 2020.

På vej hjem fra Bagenkop havn faldt jeg over en flok gæs som gik i noget fantastisk lys samt tæt på vejen… Det var mere end jeg kunne stå for.. jeg kunne mærke denne gamle Tipperstemning ramte mig, de skulle da tælles og tjekkes !!. Det var en herlig flok med 415 Grågæs, 186 Blisgæs, 8 Tundrasædgæs samt 72 Bramgæs. En enkelt Grågås var halsmærket, så den vender jeg tilbage med når jeg har lidt data på den. Mest spændende var en temmelig mørk samt relativ stor Blisgås med en ret voldsom blis som gik temmelig højt op på hovedet som fik mig til at tænke på nogle af de andre underarter uden jeg dog turde arbejde videre med den tanke.

Nævnes skal også en rastende Vandrefalk en ungfugl som sad på en mark ved Longelse, allerede den 3. fugl jeg ser på Øen her i 2020.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens afvigende Blisgås med den store blis.

Typisk Blisgås fra den samme mark.

På marken ved Heden gik der 186 Blisgæs.

Blandt især Blisgæssene gik der 8 Tundrasædgæs, her ses en som nummer 3. fra venstre.